Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB1, alushariduse pedagoog 1 õppeaasta - tähis kõ õpperühma tunnusel tähendab kaugõppe rühma). Õppekavas loetletud üldained ja vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.

Liikumis-, tervise- ja sporditeaduste soovituslik tunniplaan

PÄEVAÕPE  
Kehakultuur ASIO-s TSKB-1TSKB-2TSKB-3  
Rekreatsioonikorraldus ASIO-s TSRKB-1TSRKB-2TSRKB-3
ÕPPEKAVAVÄLISED AINED Võõrkeeled (kollane- sessioonõpe, roheline - päevaõpe) - võõrkeele, eesti keele ja arvutiõpingute tasemenõuded 
ÜLDAINED Bakalaureuseõpe 
SESSIOONÕPE/tsükliõpe

sügissemestri pikad õppesessioonid: 28.08-03.09.2023; 23.10-29.10.2023; 08.01-14.01.2024

kevadsemestri pikad õppesessioonid:

08.01-14.01.2024; 22.03-28.03.2024; 03.06-09.06.2024

Kehakultuur (TSKB), Kehakultuuri õpetaja (TSKOM)

TSKB-1sõTSKB-2sõ, TSKB-3kõ, TSKOM-1TSKOM-2

 
ÕPPEKAVAVÄLISED AINED Võõrkeeled (sinine- sessioonõpe, roheline - päevaõpe)  võõrkeele, eesti keele ja arvutiõpingute tasemenõuded Võõrkeele tunnid  vastavalt valitud aine toimumise ajal.

Õppelaagrid 2023/2024 õ.a.

 

Tunniplaanide koostaja: Karin Esop

 

PostiaadressNarva mnt 25 Tallinn 10120

Telefon(+372) 6409 440

 

Loodusteaduste ja tehnoloogia valdkonna õppekavade tunniplaanid

BAKALAUREUSEÕPE

Vali ASIO-s vasakus nurgas olevas kaledris sobiv kuupäev ning vaata tunniplaani. 

Integreeritud loodusteadused (klassikalised loodust.) 1.õ.-a. 

[MLLBi-1]

Integreeritud loodusteadused (infotehnoloogia) 3.õ.-a.

[MLLBi-3]

Integreeritud loodusteadused (jätkusuutlik areng) 2.õ.-a.

[MLLBj-2]

Integreeritud loodusteadused (jätkusuutlik areng) 3.õ.-a.

[MLLBj-3]

Integreeritud loodusteadused (infotehnoloogia) 2.õ.-a. 

[MLLBk-2]

Integreeritud loodusteadused (klassikalised loodust.) 2.õ.-a.

[MLLBk-2]

Integreeritud loodusteadused (klassikalised loodust.) 3.õ.-a.

[MLLBk-3]

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö 1. õ.-a
[KUIKB-1]

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö 2.õ.-a.

[KUIKB-2]

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö 3.õ.-a.

[KUIKB-3]

Keskkonnakorraldus 1.õ.-a.

[MLKSB-1]

Keskkonnakorraldus 2.õ.-a.

[MLKSB-2]

Keskkonnakorraldus 3.õ.-a.

[MLKSB-3]

Bioloogia (kõrvalerialaga) 1.õ.-a.

[MLBB-1]

Bioloogia (kõrvalerialaga) 2.õ.-a.

[MLBB-2]

Bioloogia (kõrvalerialaga) 3.õ.-a.

[MLBB-3]

MAGISTRIÕPE

Vali ASIO-s vasakus nurgas olevas kaledris sobiv kuupäev ning vaata tunniplaani. 

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

[MLBKM]

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia 1.õ.-a.

[MLBKM-1]

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia 2.õ.-a.

[MLBKM-2]

Keskkonnakorraldus 1.õ.-a.

[MLKSM-1]

Keskkonnakorraldus 2.õ.-a.

[MLKSM-2]

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (bioloogiaõpetaja) 1.õ.-a.

[MLGLMb-1]

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (bioloogiaõpetaja) 2.õ.-a.

[MLGLMb-2]

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (füüsikaõpetaja) 1.õ.-a.

[MLGLMf-1]

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (füüsikaõpetaja) 2.õ.-a.

[MLGLMf-2]

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (geograafiaõpetaja) 1.õ.-a.

[MLGLMg-1]

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (geograafiaõpetaja) 2.õ.-a.

[MLGLMg-2]

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (keemiaõpetaja) 1.õ.-a.

[MLGLMk-1]

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (keemiaõpetaja) 2.õ.-a.

[MLGLMk-2]

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja 1.õ.-a

[KUIKM-1]

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja 2. õ.-a.

[KUIKM-2]

Kunstiteraapiate õppekava tunniplaan

Kunstiteraapiate eriala õpperühmade tunniplaan ASIO süsteemis:

 

KUKTM1 - esimene õppeaasta 

KUKTM2 - teine õppeaasta

Bakalaureuseõppe nominaaljaotused

ERIALA Nominaaljaotused immatrikuleerimise aasta järgi
Liikumise-, tervise- ja sporditeadused  
Kehakultuur päevaõpe ja tsükliõpe 2016 (pdf)2017; 2018 ; 2019 (xlsx); 2020 (xlsx); 2021; 2022; 2023, 2024 (xlsx)
Rekreatsioonikorraldus päevaõpe 2017, 2018; 2019;  2020, 2021, 2022, 2023 (xlsx)
Loodusainete ja tehnoloogia õpetajaharidus  
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö

2017 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse suunal); 2017 (pdf) (käsitöö ja kodunduse suunal); 2018 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse suunal); 2018 (pdf) (käsitöö ja kodunduse suunal); 2019 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse suunal); 2019 (pdf) (käsitöö ja kodunduse suunal);
2020 - vastuvõttu ei ole
2021 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse suunal ja käsitöö ja kodunduse suunal)
2022 - vastuvõttu ei ole

Loodusteadused ja jätkusuutlik areng  
Bioloogia MLBB/2018 (pdf) , MLBB/2019 (pdf) ja MLBB/2020 
  *Bioloogia kui kõrvaleriala/2019 (pdf) ja B_kõrvaleriala2020
Geograafia *Geograafia kui kõrvaleriala/2019 (pdf) ja G_kõrvaleraial2020
Integreeritud loodusteadused MLLB/2018 (pdf)MLLB/2019 (pdf) ja MLLB/2020 UUS!
Keskkonnakorraldus MLKSB/2018 (pdf)MLKSB/2019 (pdf) ja MLKSB/2020
Füüsika *Füüsika kui kõrvaleriala/2018 (pdf)kõrvaleriala/2019 (pdf) ja F_kõrvaleriala2020
Keemia *Keemia kui kõrvaleriala/2018 (pdf)kõrvaleriala/2019 (pdf) ja K_kõrvaleriala2020
Psühholoogia ja käitumisteadused  
Psühholoogia (psühholoogia suund) (2020 jaotust küsi õppenõustajalt psych@tlu.ee)
Psühholoogia (inimeseõpetuse suund)  (2020 jaotust küsi õppenõustajalt psych@tlu.ee)

Magistriõppe nominaaljaotused

ERIALA Nominaaljaotused immatrikuleerimise aasta järgi
Liikumise-, tervise- ja sporditeadused

 

 

  

Kehakultuuri õpetaja

sessioonõpe 201520162017; 2018 , 2019; 2020; 2021; 2022; 2023, 2024 (xlsx)

Rekreatsioonikorraldus

sessioonõpe 2018, 2019, 2020 - vastuvõttu ei ole,  2021; 2022, 2023 - vastuvõttu ei ole (xls)

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika  
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja MLGLM/2018 (pdf)MLGLM/2019 (pdf) ja MLGLM/2020
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja 2018 (pdf) (käsitöö ja kodunduse õpetaja suunal); 2018 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja suunal);
2019 (pdf) (käsitöö ja kodunduse õpetaja suunal); 2019 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja suunal); 
2020 vastuvõttu ei toimunud
2021 (xls) (käsitöö ja kodunduse õpetaja suunal); 2021 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja suunal)
2022 (xls) (käsitöö ja kodunduse õpetaja suunal); 2022 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja suunal)
KUIKM/2023 (käsitöö ja kodunduse suunal)
KUIKM/2023 (töö- ja tehnoloogiaõpetuse suunal)
Loodusteadused ja jätkusuutlik areng  
Keskkonnakorraldus MLKSM/2018 (pdf)MLKSM/2019 (pdf) ja MLKSM/2020
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia MLBKM/2018 (pdf)MLBKM/2019 (pdf) ja MLBKM/2020
Linnakorraldus MLLNM/2018 (pdf)MLLNM/2019 (pdf) ja MLLNM/2020
Psühholoogia ja käitumisteadused  
Kunstiteraapiad tsükliõpe 201620172018 (xls); 2019  (pdf), 2020 (xls), 2021 (xls), 2022 (xls), 2023, 2024 (xls)
Organisatsioonikäitumine Küsi õppenõustajalt: greete.horn@tlu.ee
Psühholoogia päevaõpe 2015 (uuemat versiooni küsi õppenõustajalt: psych@tlu.ee)

Last updated 06.05.2024 kell 15.37