Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB1, alushariduse pedagoog 1 õppeaasta - tähis kõ õpperühma tunnusel tähendab kaugõppe rühma). Õppekavas loetletud üldained ja vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.

Liikumis-, tervise- ja sporditeaduste soovituslik tunniplaan

PÄEVAÕPE soovituslik tunniplaan 2018 sügissemester (xls)   uuendatud 07.08.2018
Kehakultuur ASIO-s TSKB-1TSKB-2TSKB-3  
Rekreatsioonikorraldus ASIO-s TSRKB-1TSRKB-2TSRKB-3
ÕPPEKAVAVÄLISED AINED Võõrkeeled (kollane- sessioonõpe, roheline - päevaõpe) - võõrkeele, eesti keele ja arvutiõpingute tasemenõuded 
ÜLDAINED Bakalaureuseõpe 
  Valikspordialad : korvpall- ja võrkpall; kergejõustik ja jalgpall, trampoliin
KAUGÕPE/tsükliõpe 27.08-02.092018  
Kehakultuur (TSKB), Kehakultuuri õpetaja (TSKOM)

TSKB-1kõTSKB-2kõTSKB-3kõ, TSKOM-1TSKOM-2, võõrkeel

Koondplaan (BA, MA)(doc) uuendatud, 30.07.2018
Rekreatsionikorraldus (MA)

infotund
TSRKM-1 al.07.09.2018
TSRKM-2 al.06.09.2018

 

TSRKM-1 koondplaan, (docx) uuendatud 
TSRKM-2 koondplaan, (docx) uuendatud 

 

ÕPPEKAVAVÄLISED AINED Võõrkeeled (kollane- sessioonõpe, roheline - päevaõpe)  võõrkeele, eesti keele ja arvutiõpingute tasemenõuded Võõrkeele tunnid  vastavalt valitud aine toimumise ajal.

Õppelaagrid 2017/2018 õ.a.

 

Tunniplaanide koostaja: Karin Esop

 

PostiaadressRäägu 49 Tallinn 11311

Telefon(+372) 6391 750

 

Bakalaureuseõppe nominaaljaotused

  Nominaaljaotused immatrikuleerimise aasta järgi
Liikumise-, tervise- ja sporditeadused  
Kehakultuur päevaõpe ja tsükliõpe 20152016 (pdf), 2017; 2018 (xlsx)
Rekreatsioonikorraldus päevaõpe 20152016 (pdf), 2017, 2018 (xlsx)
Loodusainete ja tehnoloogia õpetajaharidus  
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö 2017 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse suunal); 2017 (pdf) (käsitöö ja kodunduse suunal); 2018 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse suunal); 2018 (pdf) (käsitöö ja kodunduse suunal)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus päevaõpe 2015 (xls)
Käsitöö ja kodundus päevaõpe 2015 (pdf)
Loodusteadused ja jätkusuutlik areng  
Bioloogia MLBB/15 (uuendatud 28.08.17)MLBB/16 (uuendatud 28.08.17)MLBB/17 (pdf)
  kõrvaleriala/16kõrvaleriala/17 (pdf)
Geoökoloogia kõrvaleriala/16kõrvaleriala/17 (uuendatud 16.01.18)(pdf)
Integreeritud loodusteadused MLLB/15MLLB/16 (uuendatud 28.08.17)MLLB/17(pdf)
Keskkonnakorraldus MLKSB/15MLKSB/16 (uuendatud 28.08.17)MLKSB/17 (uuendatud 16.01.18) (pdf)
Füüsika kõrvaleriala/16kõrvaleriala/17 (pdf)
Keemia kõrvaleriala/16kõrvaleriala/17 (pdf)
Psühholoogia ja käitumisteadused  
Psühholoogia (psühholoogia suund) päevaõpe 2015, 2016 (pdf) (küsi õppenõustajalt psych@tlu.ee)
Psühholoogia (inimeseõpetuse suund) päevaõpe 2015, 2016 (pdf) (küsi õppenõustajalt psych@tlu.ee)

Magistriõppe nominaaljaotused

  Nominaaljaotused immatrikuleerimise aasta järgi
Liikumise-, tervise- ja sporditeadused  

Kehakultuuri õpetaja

tsükliõpe 201520162017; 2018 (xlsx)

Rekreatsioonikorraldus

tsükliõpe 20152016 (pdf)2017; 2018 (xlsx)

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika  
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja MLGLM/16MLGLM/17 (pdf)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja tsükliõpe 20152015 (pdf)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja tsükliõpe 2015 (xls)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja 2017 (pdf) (käsitöö ja kodunduse õpetaja suunal); 2017 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja suunal); 2018 (pdf) (käsitöö ja kodunduse õpetaja suunal); 2018 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja suunal)
Loodusteadused ja jätkusuutlik areng  
Keskkonnakorraldus MLKSM/16 (uuendatud 28.08.17), MLKSM/17(uuendatud 16.01.18) (pdf)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia MLBKM/16MLBKM/17 (pdf)
Linnakorraldus MLLNM/16 (uuendatud 28.08.17), MLLNM/17 (uuendatud 16.01.18) (pdf)
Psühholoogia ja käitumisteadused  
Kunstiteraapiad tsükliõpe 2015201620172018 (xls)
Organisatsioonikäitumine          tsükliõpe 20152016 (pdf) (küsi õppenõustajalt greete.horn@tlu.ee)
Psühholoogia päevaõpe 2015; 2016 (pdf) (küsi õppenõustajalt psych@tlu.ee)