Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB1, alushariduse pedagoog 1 õppeaasta - tähis kõ õpperühma tunnusel tähendab kaugõppe rühma). Õppekavas loetletud üldained ja vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.

Liikumis-, tervise- ja sporditeaduste soovituslik tunniplaan

PÄEVAÕPE soovituslik tunniplaan 2020 sügissemester (xls)   uuendamisel
Kehakultuur ASIO-s TSKB-1TSKB-2TSKB-3  
Rekreatsioonikorraldus ASIO-s TSRKB-1TSRKB-2TSRKB-3
ÕPPEKAVAVÄLISED AINED Võõrkeeled (kollane- sessioonõpe, roheline - päevaõpe) - võõrkeele, eesti keele ja arvutiõpingute tasemenõuded 
ÜLDAINED Bakalaureuseõpe , magistriõpe
  Valikspordialad : korvpall- ja võrkpall; kergejõustik ja jalgpall, trampoliin
KAUGÕPE/tsükliõpe

sügissemestri pikad õppesessioonid:
24.08-30.08.2020; 
19.10-25.10.2020; 
04.01-10.01.2021

kevadsemestri pikad õppesessioonid:
04.01-10.01.2021; 
22.03-28.03.2021; 
31.05-06.06.2021
Kehakultuur (TSKB), Kehakultuuri õpetaja (TSKOM)

TSKB-1sõTSKB-2sõTSKB-3kõ, TSKOM-1, TSKOM-2

Koondplaan (BA, MA)(pdf) uuendamisel
Rekreatsionikorraldus (MA)

TSRKM-1 
TSRKM-2 
 

TSRKM-1 koondplaan, (docx) uuendamisel
TSRKM-2 koondplaan, (docx) uuendamisel

ÕPPEKAVAVÄLISED AINED Võõrkeeled (kollane- sessioonõpe, roheline - päevaõpe)  võõrkeele, eesti keele ja arvutiõpingute tasemenõuded Võõrkeele tunnid  vastavalt valitud aine toimumise ajal.

Õppelaagrid 2019/2020 õ.a.

 

Tunniplaanide koostaja: Karin Esop

 

PostiaadressRäägu 49 Tallinn 11311

Telefon(+372) 6391 750

 

Loodusteaduste-, tehnoloogiavaldkonna- ja linnakorralduse õppekavade tunniplaanid

BAKALAUREUSEÕPE

Integreeritud loodusteadused (klassikalised loodust.) 1.õ.-a. 

[MLLBi-1]

Integreeritud loodusteadused (infotehnoloogia) 3.õ.-a.

[MLLBi-3]

Integreeritud loodusteadused (jätkusuutlik areng) 2.õ.-a.

[MLLBj-2]

Integreeritud loodusteadused (jätkusuutlik areng) 3.õ.-a.

[MLLBj-3]

Integreeritud loodusteadused (infotehnoloogia) 2.õ.-a. 

[MLLBk-2]

Integreeritud loodusteadused (klassikalised loodust.) 2.õ.-a.

[MLLBk-2]

Integreeritud loodusteadused (klassikalised loodust.) 3.õ.-a.

[MLLBk-3]

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö 1. õ.-a
[KUIKB-1]

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö 2.õ.-a.

[KUIKB-2]

Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö 3.õ.-a.

[KUIKB-3]

Keskkonnakorraldus 1.õ.-a.

[MLKSB-1]

Keskkonnakorraldus 2.õ.-a.

[MLKSB-2]

Keskkonnakorraldus 3.õ.-a.

[MLKSB-3]

Bioloogia (kõrvalerialaga) 1.õ.-a.

[MLBB-1]

Bioloogia (kõrvalerialaga) 2.õ.-a.

[MLBB-2]

Bioloogia (kõrvalerialaga) 3.õ.-a.

[MLBB-3]

MAGISTRIÕPE

 

Linnakorraldus 1. õ.-a.

[MLLNM-1]

Linnakorraldus 2. õ.-a.

[MLLNM-2]

 Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia

[MLBKM]

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia 1.õ.-a.

[MLBKM-1]

Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia 2.õ.-a.

[MLBKM-2]

Keskkonnakorraldus 1.õ.-a.

[MLKSM-1]

Keskkonnakorraldus 2.õ.-a.

[MLKSM-2]

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (bioloogiaõpetaja) 1.õ.-a.

[MLGLMb-1]

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (bioloogiaõpetaja) 2.õ.-a.

[MLGLMb-2]

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (füüsikaõpetaja) 1.õ.-a.

[MLGLMf-1]

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (füüsikaõpetaja) 2.õ.-a.

[MLGLMf-2]

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (geograafiaõpetaja) 1.õ.-a.

[MLGLMg-1]

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (geograafiaõpetaja) 2.õ.-a.

[MLGLMg-2]

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (keemiaõpetaja) 1.õ.-a.

[MLGLMk-1]

Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja (keemiaõpetaja) 2.õ.-a.

[MLGLMk-2]

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja 1.õ.-a

[KUIKM-1]

Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja 2. õ.-a.

[KUIKM-2]

Bakalaureuseõppe nominaaljaotused

ERIALA Nominaaljaotused immatrikuleerimise aasta järgi
Liikumise-, tervise- ja sporditeadused  
Kehakultuur päevaõpe ja tsükliõpe 2016 (pdf)2017; 2018 ; 2019 (xlsx); 2020 (xlsx)
Rekreatsioonikorraldus päevaõpe 2017, 2018; 2019;  2020 (xlsx)
Loodusainete ja tehnoloogia õpetajaharidus  
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö 2017 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse suunal); 2017 (pdf) (käsitöö ja kodunduse suunal); 2018 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse suunal); 2018 (pdf) (käsitöö ja kodunduse suunal); 2019 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse suunal); 2019 (pdf) (käsitöö ja kodunduse suunal);
Töö- ja tehnoloogiaõpetus päevaõpe 2015 (xls)
Käsitöö ja kodundus päevaõpe 2015 (pdf)
Loodusteadused ja jätkusuutlik areng  
Bioloogia MLBB/2017 (pdf), MLBB/2018 (pdf) ja MLBB/2019 (pdf) (22.08.2019 seisuga)
  *Bioloogia kui kõrvaleriala/2017 (pdf)kõrvaleriala/2018 (pdf) ja kõrvaleriala/2019 (pdf)
Geograafia *Geograafia kui kõrvaleriala/2017 (pdf)kõrvaleriala/2018 (pdf) ja kõrvaleriala/2019 (pdf)
Integreeritud loodusteadused MLLB/2017(pdf)MLLB/2018 (pdf) ja MLLB/2019 (pdf)
Keskkonnakorraldus MLKSB/2017 (pdf), MLKSB/2018 (pdf) ja MLKSB/2019 (pdf)
Füüsika *Füüsika kui kõrvaleriala/2017 (pdf)kõrvaleriala/2018 (pdf) ja kõrvaleriala/2019 (pdf)
Keemia *Keemia kui kõrvaleriala/2017 (pdf)kõrvaleriala/2018 (pdf) ja kõrvaleriala/2019 (pdf)
Psühholoogia ja käitumisteadused  
Psühholoogia (psühholoogia suund) päevaõpe 2015, 2016 (pdf) (2019 jaotust küsi õppenõustajalt psych@tlu.ee)
Psühholoogia (inimeseõpetuse suund) päevaõpe 2015, 2016 (pdf) (2019 jaotust küsi õppenõustajalt psych@tlu.ee)

Magistriõppe nominaaljaotused

ERIALA Nominaaljaotused immatrikuleerimise aasta järgi
Liikumise-, tervise- ja sporditeadused

 

 

  

Kehakultuuri õpetaja

tsükliõpe 201520162017; 2018 , 2019; 2020 (xlsx)

Rekreatsioonikorraldus

tsükliõpe 20152016 (pdf)2017; 2018, 2019 (xlsx)

Loodusainete ja tehnoloogia didaktika  
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja MLGLM/2017 (pdf)MLGLM/2018 (pdf) ja MLGLM/2019 (pdf)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja tsükliõpe 20152015 (pdf)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja tsükliõpe 2015 (xls)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja 2017 (pdf) (käsitöö ja kodunduse õpetaja suunal); 2017 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja suunal); 2018 (pdf) (käsitöö ja kodunduse õpetaja suunal); 2018 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja suunal); 2019 (pdf) (käsitöö ja kodunduse õpetaja suunal); 2019 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja suunal);
Loodusteadused ja jätkusuutlik areng  
Keskkonnakorraldus MLKSM/2017 (pdf), MLKSM/2018 (pdf) ja MLKSM/2019 (pdf)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia MLBKM/2017 (pdf), MLBKM/2018 (pdf) ja MLBKM/2019 (pdf) (22.08.2019 seisuga)
Linnakorraldus MLLNM/2017(pdf), MLLNM/2018 (pdf) ja MLLNM/2019 (pdf)
Psühholoogia ja käitumisteadused  
Kunstiteraapiad tsükliõpe 201620172018 (xls); 2019  (pdf), 2020 (xls)
Organisatsioonikäitumine tsükliõpe 20152016 (pdf) (uuemat versiooni küsi õppenõustajalt: greete.horn@tlu.ee)
Psühholoogia päevaõpe 2015 (uuemat versiooni küsi õppenõustajalt: psych@tlu.ee)

Last updated 04.08.2020 kell 14.53