Kannabinoidide (CBD, THC) kvantitatiive analüüs vedelikkromatograafilisel meetodil

Võimaldab määrata kannabinoidide sisaldust taimses materjalis ja kanepitoodetes.

EAK poolt akrediteeritud katselabor L306 standardi EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuete suhtes. Akrediteerimisulatus on leitav akrediteerimistunnistuse lisas.

Analüüside tellimiseks kontakteeruda laboriga: keemialabor@tlu.ee. Tellimiskirja vormid on leitavad siit: EST / ENG.

Ioonide määramine veeproovides ioonkromatograafilisel (IC) meetodil

Määratavad ioonid:

  • Anioonid (F-, Cl-, Br-, NO2-, NO3-, PO43-, SO42-)
  • Katioonid (NH4+, Li+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+)

Suhkrute määramine vedelikkromatograafilisel meetodil (kõrgefektiivne anioonvahetuskromatograafia elektrokeemilise detekteerimisega, HPAEC-PAD)

Määratavad suhkrud: glükoos, fruktoos, sahharoos, maltoos, isomaltoos, maltuloos, trehaloos, gentiobioos, turanoos, meletsitoos, rafinoos, erloos, maltotrioos, müo-inositool, ksülitool, sorbitool, dulsitool, mannitool

Vesilahustuvate polümeersete ainete molekulmasside määramine eksklusioonikromatograafia meetodil (HPLC-RID)

Selle analüüsi abil saame öelda proovis leiduvate ainete molekulmassid kilodaltonites (kDa).

Proovi geelitugevuse (sh geelistumise ja geeli sulamise temperatuurid) määramine dünaamilise reomeetriga

Reomeetrilised uuringud aitavad hinnata eksperimentaalselt konkreetse proovi viskoossust ja elastsust.

Proovi antioksüdantsete omaduste tuvastamine spektromeetriliselt (ABTS, FRAP, DPPH ja OH-radikaali testid)

Antioksüdantidele omistatakse väga palju häid omadusi, nagu vananemisprotsesside aeglustamine, krooniliste haiguste ennetamine, kasvajate tekkevõimaluse vähenemine jpm. Antioksüdantsete omaduste olemasolu tootes tõstab selle väärtust.

Kuidas antioksüdandid toimivad?

Antioksüdandid aeglustavad või takistavad teiste molekulide oksüdatsiooni. Oksüdatsioon on organismides toimuv normaalne igapäevane keemiline protsess. Kui looduslikus oksüdatsiooniprotsessis esineb häireid (nt stressi mõjul), tekivad väga ebastabiilsed ja potentsiaalselt kahjulikud molekulid, mida kutsutakse vabadeks radikaalideks. Vabad radikaalid võivad alustada kahjulike keemiliste reaktsioonide ahelat. Suurim oht inimesele on nende potentsiaal reageerida rakuliste komponentidega nagu DNA või rakumembraan, põhjustades rakkude halvasti funktsioneerimist või isegi surma. Antioksüdandid on ühendid, mis meid selliste protsesside eest kaitsevad.

Preparaatide mikrobioloogiline uuring

Testime teie toodet valitud mikroorganismide peal, et näha preparaadi toimet mikroorganismide kasvule. Lisaks saame määrata mikroobide olemasolu tootes, mis aitab hinnata toote bakteriaalset saastatavust kui ka mikrobioloogilist säilivust.

Mikroobikoosluste järjestamine 16S, 18S, ITS meetoditega Illumina MiniSeq sekvenaatoril

Mikroobikooslusi on võimalik tuvastada nii erinevatest keskkonnaproovidest kui ka kliinilistest proovidest.

pH määramine

Lisaks tavapärasele pH mõõtmisele oleme võimelised tänu spetsiifilistele pH otsikutele määrama pH-d erinevates maatriksites. Näiteks saame määrata pH-d otse nahalt, agariplaatidelt kui ka paberilt. Tänu olemasolevale pH-mikrosensorile on meil võimalik määrata pH-d väga väikestes proovikogustes, nt viaalides ja mikroplaatidel. Peale selle on meil võimalik määrata pH-d väga viskoossetes proovides nagu seda on kreemid, värvid, liimid. 
Eksperimentides kasutame Mettler Toledo SevenExcellence S475 aparatuuri koos erinevate pH otsikutega.

Tundmatu aine identifitseerimine

See analüüs võimaldab tuvastada puhast tahket või vedelat ainet kasutades IR ja Raman spektroskoopiat.

Looduslike vete ja vesilahuste (nt jookide) hägususe hindamine turbidimeetriliselt

Hägususe mõõtmine on oluline erinevate vedelike kvaliteedikontrollis, nt joogivee, pinnavee, reovee, mahlajookide.

Preparaatide verehüüvet pidurdavate omaduste tuvastamine koagulomeetriga

See analüüs võimaldab tuvastada, milline on teie uuritava preparaadi verehüübimist vähendav toime võrreldes hepariiniga (st tugevam või nõrgem).

Proovide töötlus kõrge intensiivse ultraheliga

Tänu Qsonica Q700 ultrahelihomogenisaatorile on võimalik teostada kontrollitud lagundamist, mis on kiire, efektiivne ja ohutu. Nt sobilik ka rakkude lagundamiseks.

Segu komponentide tuvastamine (kvalitatiivne analüüs) vedelik- ja
gaasikromatograafia meetodil massispektromeetrilise detektoriga

Võimaldab lahutada keerulise segu komponentideks ja tuvastada segus leiduvad
komponendid. Vedelikkromatograafilisel meetodil on võimalik määrata vedelas faasis
lahustuvaid analüüte ja gaasikromatograafilisel meetodil on võimalik määrata lenduvad
ühendeid (lõhnaained, ekstraktide koostises olevad ühendid jne).

Uuritava aine kontsentratsiooni määramine ühe- või kahekomponentses segus spektrofotomeetrilisel meetodil

Võimaldab lihtsamas segus määrata uuritava aine koguse tuginedes molekuli võimele
neelata elektromagnetkiirgust.

Lisainfo ja kontakt erinevate analüüsiteenuste kohta: keemialabor@tlu.ee