Projektist lähemalt

Projekti periood: 01.03.2024 - 28.02.2026

Erasmus+ KA220-HED projekt, 2023-1-EE01-KA220-HED-000159885

  • STEAMKitchen - MATIK-praktikate ja kodundusõppe ühendamine  õpetajakoolituses.  Vaata projekti ETISest 
  • Vastutav täitja: Kristi Paas, kodundusõppe teooria ja didaktika lektor, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut
  • Projekti liikmed: Jaana Taar, Kristi Paas, Tiina Vänt, Katrin Männik ja Matti Juhani Rossi 

logo


STEAMKitchen projekti eesmärk on aidata kaasa haridustavade ja -meetodite muutmisele pakkudes õpetajate koolitajatele ning tulevastele õpetajatele konkreetseid töövahendeid ja kogemusi MATIK põhimõtete rakendamiseks kodundusõppes.
Lisaks on sihiks edendada naiste ja tüdrukute huvi MATIK-õppeainete vastu interdistsiplinaarses õppes osalemise kaudu.

STEAMkitchen projektil on kolm üksteisest sõltuvat tulemust: juhised, käsiraamat ja e-kursus, mis saavad olema ühendatud partnerülikoolide õpetajakoolitusprogrammidega ja rakendatavad teistes ELi koolides. Loodud vahendid üksi ei taga muudatusi, seetõttu saavad erinevad osapooled käesoleva projekti tulemusena teadlikuks STEAMkitchen projekti sisust ja tulemustest ning saavad seeläbi teadmisi interdistsiplinaarse õpetamise kavandamisest ja erinevates tundides MATIK- õpe rakendamisest, võimaldades õpilastel lõimida neid põhimõtteid jätkusuutlikes igapäevaelu olukordades.

 

Projekti partnerid

Projekti partnerid

STEAMKitcheni projektis osalevad nelja riigi ülikoolid:

  • Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut (Eesti), projekti koordinaator.
  • Helsingi Ülikool, Haridusteaduskond (Soome)
  • Stavangeri ülikool  (Norra)
  • Johannes Kepleri ülikool (Austria) 

logo

Projekti tegevused

 

Projekti tegevused

 

 

18.-20.03.2024 Kick-off meeting Linzis. Projektipartnerite esimene ühine kohtumine: tutvumine projekti liikmetega ja projekti tegevuste ning tulemuste arutelu.

pilt