Vaata reaalajas muutuvat seminaride kava

Seminarid 2020 kevadsemestril.

Nr. Kuupäev Esineja Teema
1 07.02.2020 Merike Martsepp (TLÜ LTI, doktorant) Multifraktaalanalüüs ruutloenduse meetodil 
2 14.02.2020 Jaanus Terasmaa (TLÜ ÖK, vanemteadur) Mida me teame Kurtnast?
3 21.02.2020 Marko Vainu (TLÜ ÖK, teadur) Projektist "Põhjaveekogumite seosed maismaaökosüsteemide ja pinnaveekogudega"
4 28.02.2020 Martin Küttim (TLÜ ÖK, nooremteadur) Doktoritööst teemal "Talviste keskkonnatingimuste ja kliimamuutuste mõju boreaalsete soosammalde ökofüsioloogiale."
5 06.03.2020 Hannes Tõnisson (TLÜ ÖK, vanemteadur) Planeeritava taotluse arutelu. Ülekannet ei toimu
6 13.03.2020 Broneeritud  
7 20.03.2020 Tiit Vaasma (TLÜ ÖK, teadur) Väikejärvede batümeetriline kaardistamine
8 27.03.2020 Reimo Rivis (TLÜ ÖK, vanemteadur) Rannaelupaikade kahe aasta seiretulemustest
9 03.04.2020 Elina Malleus (TLÜ LTI, hariduspsühholoogia teadur)

Doktoritöö. Teadmiste areng loodusvaldkonnas ilmastikualaste mõistete näitel.

 

10 10.04.2020 Suur Reede seminari ei toimu
11 17.04.2020 Raimo Pajula (TLÜ ÖK, ekspert) Kuidas jälgida soode taastamise edukust? Ülevaade sooelupaikade tulemuslikkuse hindamise metoodikast.
12 24.04.2020 Kairi Koort (TLÜ LTI, lektor)

Naftat lagundavate mikroobide tuvastamine reostunud keskkonna proovidest

13 01.05.2020 Kevadpüha Ei toimu.
14 08.05.2020 Rando Tuvikene (TLÜ LTI, vanemteadur) Kakskümmend aastat merebiomasside väärindamise alaseid uuringuid Tallinna Ülikoolis: olulisemad teadussaavutused ja suurimad läbikukkumised
15 15.05.2020 Teele Paluots (Eesti Maaülikool, doktorant) Metsaelupaikade struktuuri ja dünaamika kirjeldamine ning taastamistegevuste kavandamine

Last updated 02.06.2020 kell 09.51