Vaata reaalajas muutuvat seminaride kava SIIN!

TLÜ LTI Ökoloogia keskuse seminaride kava. Reedeti algusega 09.00 ruumis M523 (ökoloogia keskuse saal). Kava täieneb jooksvalt. Seminare on võimalik jälgida Ökoloogia keskuse Facebooki lehelt (facebook.com/LTIOK)

Nr. Kuupäev Esineja Teema
1 23.09.2022 Ilya V. Buynevich Coastal sands: archives of ancient storms
2 30.09.2022 Marko Vainu (TLÜ ÖK teadur) Loode-Eesti jõgede puhkemajanduslikul eesmärgil kasutatavuse uuring
3 7.10.2022 Holger Virro (Tartu Ülikooli geograafia osakond, geoinformaatika doktorant) Üle-eestiline jõevee toitainete sisalduse modelleerimine masinõppe meetodil
4 14.10.2022    
5 21.10.2022 Luka Adikashvili (Ilia State University, Hurtigruten; geology doctoral student, diver) Lake bathymetry initiation in Georgia
6 28.10.2022 Galina Kapanen (TLÜ ÖK, TERE KK) Eesti ravimuda
7 4.11.2022 Tiina Pajuste (TLÜ ÜTI rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professor) Looduse õigused - arengud ja potentsiaal
8 11.11.2022 Valle Raidla (Eesti Geoloogiateenistus, vanemhüdrogeoloog) Kvaternaari Vasavere põhjaveekogumi hüdrogeoloogilised uuringud LIFE IP CleanEST projekti raames
9 18.11.2022 Reeda-Tuula Fjodorov (TLÜ LTI rekreatsioonikorralduse õpetaja) Rekreatiivsete, sportlike ja turismitegevuse mõju kaitsealadel
10 25.11.2022 Tarmo Pikner (TLÜ TÜHI vanemteadur) Poliitilised ökoloogiad urbaansuse pingeväljades
11 2.12.2022 Bianka Plüschke-Altof (TLÜ LTI keskkonnasotsioloogia teadur, TÜ kvalitatiivuuringute lektor) Raamatu esitlus "Whose Green City? Contested Urban Green Spaces and Environmental Justice in Northern Europe"
12 9.12.2022 Kaupo Kohv (RMK) või Ain Kull (TÜ) Jääksoode taastamine
13 16.12.2022 Oliver Koit (TLÜ ÖK teadur) ja Pamela Abreldaal (TLÜ ÖK projekti assistent) WaterActi teemaline (täpsustamisel)

Kevadel toimunud seminarid: 
Nr. Kuupäev Esineja Teema
1 11.02.2022 Katarina Papp (RingKarp, tegevdirektor) Pakendivajaduse vähendamise võimalustest ettevõtetes ja igapäevaelus. Vaata seminari järele
2 18.02.2022 Mall Orru (Tallinna Tehnikaülikool, dotsent) Turbauuringute andmebaasi botaanilised rakendused. Vaata seminari järele
3 25.02.2022 Marko Vainu (TLÜ ÖK, teadur) Kuidas piiritleda mõne kuuga üle 5000 pinnaveevalgla? Vaata seminari järele
4 04.03.2022 Mait Sepp (Tartu Ülikool, loodusgeograafia teadur) Tallinna kuumasaarestik. Vaata seminari järele
5

11.03.2022

Grete Arro (TLÜ, teadur) Keskkonnateadlikkuse kui psühholoogilise konstrukti mõtestamisest ja selle hindamisvahendi koostamisest.Vaata seminari järele
6

18.03.2022

Hannes Tõnisson (TLÜ ÖK, vanemteadur) Tormisuse ja meretaseme muutuste rekonstrueerimine Läänemere Holotseeni rannamoodustiste põhjal ja randade arengustsenaariumide analüüs tulevikukliima tingimustes – alanud rühmagrandi tutvustus.Vaata seminari järele
7

25.03.2022

Egert Vandel (TLÜ ÖK, teadur) Loode-Eesti järveelupaigatüüpide inventuurist. Vaata seminari järele
8

01.04.2022

Tauri Tuvikene (Tallinna ülikooli maastiku ja kultuuri keskus, professor) Ühistransport kui infrastruktuur ja avalik ruum (PUTSPACE projektist ja algavast CARIN-PT projektist).Vaata seminari järele
9

08.04.2022

Indrek Tamm (Eesti Keskkonnauuringute Keskus, hüdrogeoloog)

Aidu ja Viivikonna karjääri uuringutest projekti CleanEST raames. Vaata seminari järele

10

15.04.2022

Suur reede Suur reede (seminari ei toimu)
11

22.04.2022

Raimo Pajula (TLÜ ÖK, LIFE Peat-restore projekti ekspert)

Soode veerežiimi taastamise esimesed kogemused – projekti Life Peat Restore võlud ja valudVaata seminari järele
12

29.04.2022

Are Kont (TLÜ ÖK, vanemteadur) Randade uurimise aktuaalseid küsimusi
13 06.05.2022 Liisa Küttim (TLÜ ÖK, nooremteadur) Projekti „AlgaePeat" tulemustest
14

13.05.2022

Kaili Simberg, Kristin Pille (Keskkonnaagentuur) Projekt Ringmajanduse võimekuse tõstmine"

Last updated 06.11.2023 kell 11.33