Vaata reaalajas muutuvat seminaride kava SIIN!

 
Nr. Kuupäev Esineja Teema
1 11.02.2022 Katarina Papp (RingKarp, tegevdirektor) Pakendivajaduse vähendamise võimalustest ettevõtetes ja igapäevaelus. Vaata seminari järele
2 18.02.2022 Mall Orru (Tallinna Tehnikaülikool, dotsent) Turbauuringute andmebaasi botaanilised rakendused. Vaata seminari järele
3 25.02.2022 Marko Vainu (TLÜ ÖK, teadur) Kuidas piiritleda mõne kuuga üle 5000 pinnaveevalgla? Vaata seminari järele
4 04.03.2022 Mait Sepp (Tartu Ülikool, loodusgeograafia teadur) Tallinna kuumasaarestik. Vaata seminari järele
5

11.03.2022

Grete Arro (TLÜ, teadur) Keskkonnateadlikkuse kui psühholoogilise konstrukti mõtestamisest ja selle hindamisvahendi koostamisest.Vaata seminari järele
6

18.03.2022

Hannes Tõnisson (TLÜ ÖK, vanemteadur) Tormisuse ja meretaseme muutuste rekonstrueerimine Läänemere Holotseeni rannamoodustiste põhjal ja randade arengustsenaariumide analüüs tulevikukliima tingimustes – alanud rühmagrandi tutvustus.Vaata seminari järele
7

25.03.2022

Egert Vandel (TLÜ ÖK, teadur) Loode-Eesti järveelupaigatüüpide inventuurist. Vaata seminari järele
8

01.04.2022

Tauri Tuvikene (Tallinna ülikooli maastiku ja kultuuri keskus, professor) Ühistransport kui infrastruktuur ja avalik ruum (PUTSPACE projektist ja algavast CARIN-PT projektist).Vaata seminari järele
9

08.04.2022

Indrek Tamm (Eesti Keskkonnauuringute Keskus, hüdrogeoloog)

Aidu ja Viivikonna karjääri uuringutest projekti CleanEST raames. Vaata seminari järele

10

15.04.2022

Suur reede Suur reede (seminari ei toimu)
11

22.04.2022

Raimo Pajula (TLÜ ÖK, LIFE Peat-restore projekti ekspert)

Soode veerežiimi taastamise esimesed kogemused – projekti Life Peat Restore võlud ja valudVaata seminari järele
12

29.04.2022

Are Kont (TLÜ ÖK, vanemteadur) Randade uurimise aktuaalseid küsimusi
13 06.05.2022 Liisa Küttim (TLÜ ÖK, nooremteadur) Projekti „AlgaePeat" tulemustest
14

13.05.2022

Kaili Simberg, Kristin Pille (Keskkonnaagentuur) Projekt Ringmajanduse võimekuse tõstmine"

Last updated 10.05.2022 kell 10.05