mikrokraad mikrokraadid tallinna ülikool

Alates 2022/23. õppeaastast pakub ka Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut mikrokraadi õppekava järgi õppimise võimalust.

Mikrokraadi õppekava on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, mis on loodud ühe või mitme tasemeõppekava ainete baasil või eraldiseisva täiendusõppena. Mikrokraad võimaldab paindlikult ning tööturu ja ühiskonna vajadusi arvestades omandada valitud erialased pädevused ühes kitsamas valdkonnas.

Mikrokraadi õppekava maht on 12-30 EAP ja omandamise kestvus 1 kuni 3 semestrit.

Mikrokraadi õppekavale õppima asumiseks kehtestatud kvalifikatsiooni tingimused lähtuvad mikrokraadi õppekava astmest (varasem haridustase vastavalt kvalifikatsiooni raamistikule), aga võidaks kehtestada ka täiendavaid tingimusi (nt töökogemus, keeleoskus vms).

Mikrokraadi õppekava järgi õppimine on tasuline. Tasemeõppekavas olevate ainete tasu tuleneb senati kehtestatud ainepunkti tasumäärast, täienduskoolituse hind võib erineda.

Mikrokraad omistatakse ainult mikrokraadi õppekava lõpetajale. Mikrokraadi õppekavale registreerides tuleb võtta niiöelda kogu komplekt.

Mikrokaadi omandaja saab täienduskoolituse tunnistuse, kus on märgitud, et tegemist on mikrokraadi õppekavaga ning viide, millise tasemeõppe õppekavaga on mikrokraad seotud.

Mikrokraade arvestatakse tasemeõppe õppekava täitmisel.

Mikrokraadi õppimine on paindlik õppimisviis, võrreldes tavapärase õppimisega üliõpilasena, võimaldab kiiresti reageerida tööturu vajadustele, ühendada õpingud ja töö. Mikrokraadi puhul on tegu kursuste komplektiga, mis annab mingi uue pädevuse ja sellega suutlikkuse keerulisel ajal tööturul paremini toime tulla.

Mikrokraadi õppekava järgi on hea õppida, kui on:

  • soov täiendada oma erialaseid teadmisi;
  • vajadus õppida uusi õppeaineid, kuid pole tahtmist ega vajadust kogu õppekava läbida;
  • vaja saavutada erialane pädevus mingis kitsamas valdkonnas;
  • tarve parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
  • plaan teha oma karjääris muutusi.

Mikrokraadiprogrammid

Vaidluste lahendamine – lepituse õiguslik ja psühholoogiline käsitlus (29 EAP) 14.09.2023-23.03.2024 2400€
Psühholoogiaalaste teadmiste ja peenmotoorika roll käeliste oskuste kujundamisel (12 EAP) 1040€
Heaolu ja vaimse tervise toetamine loovtegevustega (koostöös BFM-iga) 1200€
Kunstipõhine peretöö (15 EAP) 1400€
Õiguspsühholoogia alused (12 EAP)  -  1536€
Inimese-looma interaktsioonid (18 EAP)  1300€
Tervislike eluviiside toetamine (12 EAP) 1040€
Funktsionaalse treeningu alused 1116€
Visuaalkunstiteraapia alused (16EAP)  -  1280€

Spordipsühholoogia

kevad 2023

 

Võta ühendust!

LTI täiendusõppe koolitusjuht:

Katrin Soidra-Zujev

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9443