pilt

Ootame Teaduskööki uurima ja avastama erinevas vanuses gruppe. Loome valdkondadevahelisi seoseid ja pakume võimalust õpitut erinevates õppetegevustes rakendada.

Põhikool

Õppepäev „Tunne puu- ja köögivilju“

Õppepäeval käsitletakse puu- ja köögiviljade teemat mitmekülgselt, kohandades tegevusi vastavalt õpilaste vanusele. Õpitakse vilju tundma erinevate meelte abil, arutletakse nende päritolu ja hooajalisuse üle, tutvutakse erinevate viljade toitainelise koostisega ja arutletakse, millised muutused toimuvad toidus toiduvalmistamise käigus. Smuutirattal valmistatakse tervislik ja mitmekülgne smuuti ning hinnatakse selle toitainelist koostist.
Õppepäeva tegevus toimub paralleelselt kahes grupis (a 60 min), mõlemad grupid läbivad tegevused nii Teadusköögis kui klassiruumis. Tegevused on õpilasi kaasavad ja mängulised. Õppepäeva juhendavad kaks Teadusköögi õppejõudu.
Kestvus: 3x45 minutit
Sihtrühm: soovituslikult I või II kooliaste

pilt

Õppepäev „Meeled toidu tajumisel”

Õppepäeval tehakse sensoorseid katseid, mis pakuvad väljakutseid osalejate erinevatele meeltele. Katsete tulemusena avastavad õpilased tegureid, mis mõjutavad toidu tunnetust ja mõistavad meelte olulisust söömiskogemusel. Õppepäeva käigus arutletakse, miks inimestele teatud toidud maitsevad või ei maitse.
Kestvus: 2x45 minutit
Sihtrühm: soovituslikult I või II kooliaste
 

Teaduspraktikum „Valkude muutused toiduvalmistamisel“

Teaduspraktikumis saadakse teada, millest koosneb muna ja milliseid rolle täidab muna erinevates toiduvalmistamise protsessides. Õpilased teevad teaduskatseid, mis aitavad mõista valkude denatureerumist, koaguleerumist ning emulsiooni moodustumist. Katsete tulemusena valmivad toidud, mida õpilased koos degusteerivad. Praktikumist saadud teadmised ja oskused aitavad seostada erinevates õppeainetes õpitut ning annavad kindlustunde hakkamasaamiseks iseseisval toiduvalmistamisel.
Kestvus: 3x45 minutit
Sihtrühm: soovituslikult II või III kooliaste
 

Teaduspraktikum „Kodukeemia tarkused“

Teaduspraktikumis piilutakse kodukeemia kappi. Õpilased tutvuvad kemikaalide pakenditel olevate keskkonna- ja ohumärgistega. Katsete käigus selgitatakse välja erinevate ainete pH-tase ning selle põhjal luuakse arusaam ainete otstarbekast kasutamisest. Katsetatakse keskkonnasõbralike koduköögis leiduvaid alternatiive erinevate pindade puhastamiseks. Teaduspraktikumis käsitletu seob erinevate õppeainete (keemia, füüsika, kodundus) teadmised.
Kestvus: 2x45 minutit
Sihtrühm: soovituslikult III kooliaste

Gümnaasium

Gümnaasiumi valikained

Toiduteemalised valikained - milles toidu teema käsitlemise kaudu suunatakse õpilasi märkama erinevaid majanduslikke, sotsiaalseid ja keskkonnaga seonduvaid aspekte igapäevaelus. Igal valikul, mida keegi teeb, on oma lugu ja taust. Valikainete fookuses on üksikisiku kui tarbija rolli teadvustamine olulise tegurina kestlikus ühiskonnas (kestliku arengu eesmärkide saavutamisel). 

Õpilasfirmade kaasjuhendamine/tootearendus

Küsi pakkumist

pilt
 

Õpetajad

Enesetäiendamine

Õpituba "Gluteeni omadused ja leidumine teraviljades"

Kestvus: 3x45 min

Sisukirjeldus: Õpitoas arutletakse, milline on terise ehitus, erinevate jahude toitaineline koostis, teraviljavalkudest gluteeni moodustumine ja selle roll toiduvalmistamisel ja küpsetamisel. Üheskoos tehakse katseid mõistmaks gluteeni võrgustiku moodustumise mõju lõpptulemusele. Katsete tegemise käigus valmib midagi ka ühisele toidulauale. Õpitoas antakse õpetajatele ideid II ja III kooliastme erinevateks ainetundideks.

 

Õpituba "Muna omadused toiduvalmistamisprotsessis"

Kestvus: 3x45 min

Sisukirjeldus: Õpitoas arutletakse, millest koosneb muna ja milliseid rolle täidab muna erinevates toiduvalmistamise protsessides. Õpitoa läbiviimiseks kasutatakse nii õppeköögi kui laboriseadmeid. Üheskoos tehakse katseid, mis aitavad mõista valkude denatureerumist, koaguleerumist ning emulsiooni moodustumist. Saadud teadmised loovad aluse muna kui toiduaine teadlikuks kasutamiseks lihtsamate ja keerukamate toitude valmistamisel. Katsete tulemusena valmivad toidud, mida ühiselt maitsta. Osalejad saavad ideid põhikooli II ja III kooliastme erinevateks ainetundideks.

 

Õpituba “Erinevate toidurasvade omadused ja kasutamine toiduvalmistamisel”

Kestvus: 3x45 min

Sisukirjeldus: Õpitoas arutletakse, millised toidurasvad on meie igapäevasel toidulaual, milline on nende koostis ja päritolu. Üheskoos tehakse katseid, mis aitavad mõista rasvade füüsikalisi ning keemilisi omadusi. Vastuseid otsitakse küsimustele miks mõned rasvad on toatemperatuuril tahkes, teised vedelas olekus? Miks vahustamiseks sobib paremini jahutatud vahukoor aga toasoe või? Katsete käigus valmivad toidud leiavad tee ühisele toidulauale. Saadud kogemused ja loodud seosed annavad õpetajale ideid II ja III kooliastme erinevateks ainetundideks.

pilt

Õppematerjalid

LEAD projekti raames loodud materjalis on 12 ideed digitehnoloogiliste vahendite kasutamiseks kodunduse tunnis õppija õppimist (individuaalset või koostöiset teadmiste loomist) toetaval viisil. Õpitegevusted eeldavad õppijate katsetamist ning teadmiste üles ehitamist. Materjal sisaldab ka didaktilisi selgitusi, mis avavad õpitegevusi ning pakuvad aineõpetajatele ideid nende kasutamiseks kodunduse tundides.

Tutvu LEAD materjaliga siin 

NAVI-HED projekti tulemusena valminud materjalis on 16 erilaadsest ideed kodunduse õpetajatele. Materjal annab õpetajatele ideid veebitundide korraldamiseks ja õppetöö läbiviimiseks. Tunniteemadeks on valitud erilaadsed kodunduse temaatikad, nagu korrastustööd, toitumine, toiduvalmistamine, tarbimine jne. Erilist rõhku pööratakse rühmatööde korraldamisele ning tagasisidestamisele veebitundides.

Tutvu NAVI-HED materjaliga siin

pilt

Mikrokraad

Teadusköögis õpivad 2023/24  õppeaastal Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja TalTechi ühise mikrokraadi “Toidutehnoloogia ja -disain: kokk kui disainer” raames kokad.

Uuri mikrokraadi kohta lähemalt

pilt

Õpitoad

Kõigile huvilistele toimuvad (enamasti pärastlõunastel aegadel) avatud õpitoad erinevatel toiduvalmistamise ja küpsetamise teemadel. Pakume õppijakeskset lähenemist ja metoodiliselt läbimõeldud keskkonda, teemakohaseid teaduspõhiseid teadmisi, isekogemise võimalust igale koolitusel osalejale ning selgeid ning töökindlaid juhendeid edaspidiseks kasutamiseks.

Vaata toimuvaid õpitubasid

pilt

 

Meeskonnaüritused

Teadusköök pakub tegevust ja/või keskkonda meeskonnaüritusteks. Kui soovite tugevdada koostöövaimu, tähistada ühiselt saavutatud töövõite või motiveerida oma töötajaid, siis teadusköök annab selleks võimaluse. Ühiste praktiliste tegevuste kaudu õpid uusi võtted toidutehnoloogia vallast, saad aimu toiduvalmistamisel toimuvate protsesside tagamaadest ning ühtlasi õpid tundma oma meeskonnaliikmeid väljaspool töökeskkonda. 

Küsi pakkumist

pilt

 

pilt