pilt

Teadusköögi tuumiku moodustavad kolm Tallinna ülikooli kodundusõppe õppejõudu, kes omavad erialast ettevalmistust ning kasvatusteaduslikku haridust, osates juhtida õppimisprotsessi erineva tasemega õppijast lähtuvalt. 

 

Jaana Taar (teadusköögi juht), PhD. Kodundusõppe dotsent
Jaanal on õpetamise kogemust üle 20 aasta, viimastel aastatel lisandunud ka projektijuhtimise kogemus. On kaitsnud kasvatusteaduste doktorikraadi Helsingi Ülikoolis, keskendudes uurimuses õpilaste koosmõtlemisele kodunduse tunnis. On läbi aastate osalenud aineõpetajate täiendkoolituses ning juhendanud erinevaid temaatilisi õpitube.

 

 

 

 

 

Kristi Paas, PhD. Kodundusõppe teooria ja didaktika lektor
Kristi õpetamisvaldkond on mitmekülgne, haarates tarbijakasvatuse temaatikat ning toidu ja toitumisega seotud suundi. Uurimisvaldkonnaks on kodunduse didaktika, doktoritöös keskendub ta kodunduse õpetajaharidusele ja õpetajaks õppijate professionaalsele arengule. On 20 aasta jooksul lisaks üliõpilaste koolitamisele läbi viinud aineõpetajate täiendkoolitusi ning juhendanud erinevaid praktilisi õpitube. 

 

 

 

 

 

 

Tiina Vänt, MA. Toiduvalmistamise tehnoloogia õpetaja
Tiina on omandanud Helsingi Ülikoolis kasvatusteaduste magistrikraadi ning kodunduse õpetaja kutse. Täiskasvanu koolitamise kogemust 20 aasta ning viimasel 10 aastal töötanud ka põhikooli õpetajana. Lisaks juhendab TLÜ täiendkoolituste raames mitmeid pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia õpitube. 

 

 

 

 

 

 

Lisaks tuumikule teeme tihedat koostööd teiste loodus- ja terviseteaduste instituudi õppejõudude ja teadlastega (füüsikud, keemikud, mikrobioloogid, geoloogid jne). Teadusköögi meeskond teeb koostööd kahe TLÜ koostööklastriga - Keskkonnamuutustega kohanemise ja nende mõjude leevendamise klaster KEKO ja Interdistsiplinaarse haridusinnovatsiooni koostööklaster STEAM4EDU.

Loe klastrite kohta lähemalt

 

Oleme tänulikud ettevõtetele, kes peavad oluliseks Teadusköögi misiooni ning on otsustanud meid läbi koostöö toetada. Täname E-Lux Kodutehnika OÜ, Meira Eesti OÜ / Segafredo, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ.
pilt