Eesti rannikumeres kasvav punavetikas (Furcellaria lumbricalis) on unikaalne taastuv loodusvara, millel on palju kasutamisvõimalusi. Peale toiduainete- ja kosmeetikatööstuses kasutatava furtsellaraani sisaldab punavetikas värvipigmente. 

Projekti nimi: Läänemere punavetikast (Furcellaria lumbricalis) fükoerütriini eraldamise tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine. ETIS.

Projekti periood: 17.09.2018 - 31.12.2019

Projekti kogueelarve on 136 982,42 eurot, millest toetus Euroopa Regionaalarengu Fondist on 116 435,06 eurot

Projekti partnerid on Eesti Maaülikool, Est-Agar AS, Tallinna Ülikool ja Vetik OÜ

Projekti eesmärk on efektiivse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamine fükobiliproteiinide (eelkõige R-fükoerütriini) eraldamiseks punavetikast mis on rakendatav ka tööstuslikes mahtudes.


eurologo