teadus

Kultuuri- ja hariduspsühholoogia uurimisrühm

Uurimisrühma peamised uurimisvaldkonnad on seotud kognitiivse, sotsiaalse ja motivatsioonilise arenguga koolis ning indiviidi arenguga sotsiokultuurilises kontekstis. Rakendusuuringute raames töötatakse välja üldpädevuste kontseptiooni ja luuakse hindamisvahendeid õpilaste üldpädevuste hindamiseks.  

Uurimisrühma liikmed: professor Eve Kikas, professor Aaro Toomela, PhD Kätlin Peets, PhD Piret Soodla, PhD Grete Arro, Kati Aus (doktorant), Elina Malleus (doktorant), Kaja Mädamürk (doktorant), Valdar Tammik (doktorant), Hard Sigus (doktorant), Olga Lutova (doktorant), Margit Emberg (doktorant).

Taimse ja mükoloogilise materjali analüüsi uurimisrühm

Uurimisrühma peamised uurimisvaldkonnad:

 • merevetikates esinevad polüsahhariidid ja nende struktuur-omadus sõltuvused;
 • bioaktiivsed ühendid maismaataimedes, makrovetikates ja seentes;

 • mikroelementide dünaamika merevetikates;

 • funktsionaalsed komponendid taimsest materjalist ja biomassi vääristamine;

 • taimsed lõhnaained ja nende dünaamika.

Uurimisrühma liikmed: PhD Rando Tuvikene, PhD Kalle Truus, Marju Robal (doktorant), Kristi Sootla (doktorant), Kadri Saluri (magistrant), Mihkel Saluri (doktorant).

Molekulaarse ökoloogia uurimisrühm

Uurimisgrupi töösuundadeks on molekulaarökoloogiliste süsteemide mitmekesisuse uurimine. Projektide ühisteks nimetajateks on:  

 • Keskkonna mikrobioloogilised uuringud

 • Järgmise generatsiooni sekveneerimine

 • Bioinformaatika

Uurimisrühma liikmed: Madis Metsis, Sirje Sasi (magistrant), Heili Anni (magistrant).

Koostööpartnerid: Universidade da Beira Interior, Covilha, Portugal; Institute for Sustainable Agriculture, Spanish National Research Council, Cordoba, Hispaania

Funktsionaalse genoomika ja bioinformaatike uurimisrühm

Uurimisgrupi töösuundadeks on ülegenoomsed uuringud kliinilistes, bioloogilistes ning ökoloogilistes süsteemides. Projektide ühisteks nimetajateks on:  

 • ülegenoomne lähenemine  (whole-genome approach) ja teise põlvkonna sekveneerimistehnoloogiad

 • bioinformaatika (bioinformatics)

 • süsteemibioloogia - katseandmete integratsioon ning prediktiivsete mudelite konstrueerimine

Uurimisrühma liikmed: Kairi Koort,  Danilo Mladenovich (doktorant), Susanna Uusmaa (magistrant), Siim Iskül (magistrant), Merlin Matvere (magistrant), Hanna-Liisa Kappel (magistrant),  Kristiina Sõsa (magistrant), Kristina Setškova (magistrant)

Koostööpartnerid: ELIXIR Metabolomics, Ida-Tallinna Keskhaigla Neuroloogiakeskus (TLÜ Käitumis- ja neuroteaduste Tippkeskus, Varajase Parkinsonismi uurimise koostööprojekt), Põhja-Eesti Regionaalhaigla Hematoloogia osakond, Tartu Ülikool, TerviseTAK, HansaBioMed Ltd, Lonza Ltd, Uppsala Ülikool, Karolinska Instituut, Luksemburgi Ülikool.

Uurimisrühm “Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas”

Interdistsiplinaarsusel ning koostööl põhineva uurimisrühma “Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas” eesmärk on siduda keskonnateadmisi erialade üleselt, kaasates erialasid nagu ökoloogia, keskkonnakorraldus, arhitektuur, linnaplaneerimine, keskkonna sotsioloogia ja antropoloogia. Uurimisteemadeks on rohealad linnaruumis, ökosüsteemide teenused, keskkonnakäitumine ja selle seos keskkonna muutustega, keskkonna õiglus ning jätkusuutlik ja kaasav linnaplaneerimine. Uurimisrühma eestvedaja on Tallinna ülikooli keskkonnakorralduse professor Helen Sooväli-Sepping ning sellesse kuuluvad:

Lisainfo: pluescbi@tlu.ee. Vaata uurimisrühma jooksvaid uudiseid SIIN.

Ökoloogia keskus

Ökoloogia keskuse teadusprojektid ja uurimisrühmad.

 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9413

Last updated 08.07.2019 kell 13:13