teadus

 

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 640 9413

Kultuuri- ja hariduspsühholoogia uurimisrühm

Uurimisrühma peamised uurimisvaldkonnad on seotud kognitiivse, sotsiaalse ja motivatsioonilise arenguga koolis ning indiviidi arenguga sotsiokultuurilises kontekstis. Rakendusuuringute raames töötatakse välja üldpädevuste kontseptiooni ja luuakse hindamisvahendeid õpilaste üldpädevuste hindamiseks.  

Uurimisrühma liikmed: professor Eve Kikas, professor Aaro Toomela, PhD Kätlin Peets, PhD Piret Soodla, PhD Grete Arro, Kati Aus (doktorant), Elina Malleus (doktorant), Kaja Mädamürk (doktorant), Valdar Tammik (doktorant), Hard Sigus (doktorant), Olga Lutova (doktorant), Margit Emberg (doktorant).

Taimse ja mükoloogilise materjali analüüsi uurimisrühm

 

Uurimisrühma peamised uurimisvaldkonnad:

 • merevetikates esinevad polüsahhariidid ja nende struktuur-omadus sõltuvused;
 • bioaktiivsed ühendid maismaataimedes, makrovetikates ja seentes;

 • mikroelementide dünaamika merevetikates;

 • funktsionaalsed komponendid taimsest materjalist ja biomassi vääristamine;

 • taimsed lõhnaained ja nende dünaamika.

Uurimisrühma liikmed: PhD Rando Tuvikene, PhD Kalle Truus, Marju Robal (doktorant), Kristi Sootla (doktorant), Kadri Saluri (magistrant), Mihkel Saluri (doktorant).

Molekulaarse ökoloogia uurimisrühm

 

Uurimisgrupi töösuundadeks on molekulaarökoloogiliste süsteemide mitmekesisuse uurimine.

Projektide ühisteks nimetajateks on:  

 • Keskkonna mikrobioloogilised uuringud

 • Järgmise generatsiooni sekveneerimine

 • Bioinformaatika

Uurimisrühma liikmed: Madis Metsis, Sirje Sasi (magistrant), Heili Anni (magistrant).

Koostööpartnerid: Universidade da Beira Interior, Covilha, Portugal; Institute for Sustainable Agriculture, Spanish National Research Council, Cordoba, Hispaania

Funktsionaalse genoomika ja bioinformaatika uurimisrühm

 

Uurimisgrupi töösuunaks on ülegenoomsed uuringud kliinilistes, bioloogilistes ning ökoloogilistes süsteemides.

Projektide ühisteks nimetajateks on: 

 • genoomika  ja järgmise põlvkonna sekveneerimistehnoloogiad
 • metaboloomika
 • bioinformaatika 
 • süsteemibioloogia

Uurimisrühma liikmed: Kairi Koort,  Danilo Mladenovich (doktorant), Maarja Mirjam Rajasaar (magistrant), Aune Altmets (magistrant), Susanna Uusmaa (magistrant), Laura Jaakson (magistrant), Evelin Mutli (magistrant)

Almuni: Triin Palmiste, Siim Iskül, Merlin Matvere, Hanna-Liisa Kappel, Kristiina Sõsa, Kristina Setškova

Koostööpartnerid: ELIXIR Metabolomics, Ida-Tallinna Keskhaigla Neuroloogiakeskus (TLÜ Käitumis- ja neuroteaduste tippkeskus, Varajase Parkinsonismi uurimise koostööprojekt), Tartu Ülikooli Bio- ja siirdemeditsiini instituut, Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus, Põhja-Eesti Regionaalhaigla Hematoloogia osakond, HansaBioMed Ltd, Lonza Ltd, Luksemburgi Ülikool, Uppsala Ülikool, Karolinska Instituut.

Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas

Interdistsiplinaarsusel ning koostööl põhineva uurimisrühma “Inimese ja looduse vastastikmõju linnastuvas maailmas” eesmärk on siduda keskonnateadmisi erialade üleselt, kaasates erialasid nagu ökoloogia, keskkonnakorraldus, arhitektuur, linnaplaneerimine, keskkonna sotsioloogia ja antropoloogia. Uurimisteemadeks on rohealad linnaruumis, ökosüsteemide teenused, keskkonnakäitumine ja selle seos keskkonna muutustega, keskkonna õiglus ning jätkusuutlik ja kaasav linnaplaneerimine. Uurimisrühma eestvedaja on Tallinna ülikooli keskkonnakorralduse professor Helen Sooväli-Sepping ning sellesse kuuluvad:

Lisainfo: pluescbi@tlu.ee. Vaata uurimisrühma jooksvaid uudiseid SIIN.

Last updated 30.09.2019 kell 20:47