2023/2024 õ.a.

07.09.2023 - 20.01.2024    Visuaalkunstiteraapia alused (mikrokraad)
13.10.2023 - 18.05.2024    Tantsu- ja liikumisteraapia alused (mikrokraad)
19.10.2023-21.10.2023      Psühholoogilised häired lastel ja noorukitel

2022/2023 õ.a.

25.08.2022    Zentangle tehnika olemus ja kasutusvõimalused 
15.09.2022 - 08.04.2023    Kunstipõhine peretöö, Mikrokraad Kunstiteraapiate MA õppekava lõpetanutele
08.09.2022 - 07.01.2023    Visuaalkunstiteraapia alused
23.09.2022-31.03.2023      Heaolu ja vaimse tervise toetamine loovtegevustega (LTI ja BFM, ühine mikrokraad)
14.10.2022 - 20.05.2023    Tantsu- ja liikumisteraapia alused
02.02.2023 - 02.03.2023    Psühhopatoloogia alused
16.02.2023 - 10.06.2023    Visuaalkunstiteraapia alused (mikrokraad)
23.03.2023 - 15.04.2023    Savitöö rakendamine laste ja täiskasvanute ärevuse sümptomite leevendamiseks ja nendega toimetulekuks
30.03.2023 - 06.04.2023    Tantsu- ja liikumisteraapia võimalused aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste toetamiseks
14.04.2023 - 13.05.2023    Hääle teraapiline kasutamine nõustamisel ja enesehoius
15.04.2023 - 06.05.2023    Ülevaade psühhoteraapiatest
07.06.2023    Loovteraapia konverents „Tähenduse loomine“
09.08.2023 - 11.08.2023    Praktiline kunstiteraapia

2021/2022 õ.a.

23.08.2021 - 10.01.2022    Kujundilugu I
02.09.2021 - 15.01.2022    Visuaalkunstiteraapia alused
08.10.2021 - 29.04.2022    Tantsu- ja liikumisteraapia alused (maht 16 EAP) 
11.11.2021 - 10.12.2021    Kollaažtehnikad ja muudetud raamatud kunstiteraapias (e-kursus)
27.01.2022 - 21.05.2022  Visuaalkunstiteraapia alused
 - 
 

2020/2021 õ.a.

05.08.2020 - 07.08.2020 Praktiline kunstiteraapia
16.08.2020 - 06.09.2020 Ülevaade psühhoteraapiatest
24.08.2020 - 04.01.2021    Kujundilugu I (ainult kunstiteraapiate magistriõppe üliõpilastele)
10.09.2020 - 05.12.2020    Visuaalkunstiteraapia alused (maht 14EAP)
08.10.2020 - 10.04.2021    Tantsu- ja liikumisteraapia alused (maht 14 EAP) 
12.11.2020 - 10.12.2020    Kollaažtehnikad ja muudetud raamatud kunstiteraapias (e-kursus)
26.11.2020    Kunstiteraapia eakatega
21.01.2021 - 08.05.2021    Visuaalkunstiteraapia alused (maht 16 EAP)
01.02.2021-31.05.2021    Kujundilugu II (ainult kunstiteraapiate magistriõppe üliõpilastele)
13.05.2021 - 28.05.2021    Visuaalkunsti ja savitöö rakendamine tava- ja  erivajadustega õpilaste õpetamisel
18.05.2021 - 01.06.2021    Psühhopatoloogia alused
04.06.2021 - 02.07.2021    Ülevaade psühhoteraapiatest

 

2019/2020 õ.a.

26.08.2019 - 13.01.2020 Kujundilugu I (4EAP)
05.09.2019 - 14.02.2020 Visuaalkunstiteraapia alused (maht 14 EAP)
14.09.2019 - 07.12.2019 Muusikateraapia praktikum (maht 3EAP)
20.09.2019 - 21.03.2020 Tantsu- ja liikumisteraapia alused (maht 14 EAP)
04.10.2019 - 21.11.2019 Joonistamistehnikad lapsega kontakti loomisel ja personaalse narratiivi nähtavaks muutmisel
22.11.2019 - 06.12.2019 Savitöö laste ja noorukitega
26.11.2019 Kunstiteraapia lasteaias (4-6-a.) ja koolis (7-16-a.): töö piiride ja grupi kui tervikuga
10.12.2019 Kunstiteraapia lasteaias ja koolis: töö pervasiivsete, ATH ja õpiraskustega lastega
30.01.2020 - 06.03.2020 Psühhopatoloogia alused
03.02.2020 - 15.06.2020 Kujundilugu II 
08.02.2020 - 18.04.2020 Muusikateraapiline praktiline omakogemus
20.02.2020 - 27.06.2020 Visuaalkunstiteraapia alused (maht 14EAP)
13.03.2020  Arendavad kunstiteraapia ülesanded koolitunnis rakendamiseks

2018/2019 õ.a.

22.08.2018 - 08.01.2019 Kujundilugu I 
13.09.2018 - 02.02.2019 Visuaalkunstiteraapia alused (maht 14 EAP)
02.09.2018 - 02.03.2019 Tantsu- ja liikumisteraapia alused (maht 14 EAP)
12.10.2018 Kunstiteraapia lasteaias ja koolis: töö piiride ja grupi kui tervikuga 
6.12.2018 - 15.03.2019 Kunstidel põhinevad töövõtted koolikeskkonnas rakendamiseks - pilootkoolitus, STALWARTSI raames
02.11.2018-03.11.2018  Loovteraapia tehnikad abiks igapäevatöös laste ja noortega 
09.11.2018 Kunstiteraapia lasteaias ja koolis: töö pervasiivsete, ATH ja õpiraskustega lastega 
24.01.2019 - 22.02.2019 Joonistamistehnikad lapsega kontakti loomisel ja personaalse narratiivi nähtavaks muutmisel 
25.01.2019 - 01.06.2019    Muusikateraapia alused (maht 14 EAP)
04.02.2019 - 20.05.2019    Kujundilugu II
14.02-2019 - 21.02.2019 Tantsu- ja liikumisteraapia võimalused aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste toetamiseks 
26.02.2019 - 26.03.2019  Psühhopatoloogia alused
29.03.2019 - 12.04.2019  Savitöö laste ja noorukitega 
29.03.2019 - 04.05.2019    Ülevaade psühhoteraapiatest 
09.04.2019  Vanem-laps kunstiteraapia meetodid beebide ja väikelastega 
10.05.2019    Kunstiteraapia meetodid lasteaias ja koolis: töö emotsioonidega
24.05.2019    Kunstiteraapia meetodid lasteaias ja koolis: töö emotsioonidega
12.06.2019-03.07.2019 Kunstide integreerimine õppetegevusse - õpetaja kompetentsid - pilootkoolitus, STALWARTSI raames
26.06.2019 - 28.06.2019 Praktiline kunstiteraapia

2017/2018 õ/a


2016/2017 õ.a.

 • 13.03.2017 - 15.03.2017 Loov vananemine 
 • 29.06.2016- 01.07.2016 Praktiline kunstiteraapia (2 EAP)
 • LTC0030/1 Joonistamisele põhineva tehnika Joonista-lugu (DAS) kasutamisvõimalused visuaalkunstiteraapias, koolis ja rehablitatsioonis
 • Loovsupervisioon ja -coaching, II moodul
 • Lahenduskeskne tööviis individuaalses ja rühmasupervisioonis 5EAP
 • KUC0089/1 Muusikateraapia alused (maht: 35 EAP) õppekava (pdf) 
 • KUC0083/1 Tantsu- ja liikumisteraapia alused (maht: 35 EAP) õppekava (pdf) 
 • KUC0073/1 Visuaalkunstiteraapia alused (maht: 35 EAP) õppekava (pdf) 
 • KUC0018/3 Kujundilugu II (maht: 4 EAP) Koolituse ajakava 
 • LTC0039/1 Visuaalkunstiteraapia alused (maht: 24 EAP) 

2014/2015 õ/a

 • Draamateraapia rakendamise baaskoolitus 1 EAP
 • Praktiline kunstiteraapia 2 EAP
 • Praktika supervisioon 1 EAP

Täiendavad kursused kunstiteraapiate magistriõppesse sisseastumiseks:

 • Visuaalkunstiteraapia protsess 3EAP
 • Sissejuhatus maalikunsti 3EAP
 • Praktika visuaalkunstiteraapias 3EAP
 • Tantsu- ja liikumisteraapia protsess ja hindamine 3EAP
 • Praktika tantsu- ja liikumisteraapias (õppetöö ingl.keeles) 3EAP
 • Kehakasutus, rütmika ning tants 3 EAP
 • Loovusõpetus 24 EAP
 • Tantsu- ja liikumisteraapia algkursus 24 EAP 
 • Muusikateraapia algkursus 24 EAP
 • Visuaalkunstiteraapia algkursus 24 EAP

Täienduskoolitused 2013/2014 õa

 • Visuaalkunstiteraapia täienduskoolitus edasijõudnutele 24 EAP 
 • Visuaalkunstiteraapia algkursus 24 EAP
 • Muusikateraapia algkursus 24 EAP
 • Loovusõpetus 24 EAP

Avalikud koolitused 2013/2014 õa

 • Kehateadlikkus ja liikumine kui ressurss terviklikumaks suhtlemiseks
 • Teraapiline hääletöö multikultuurses vaates
 • Teraapiline häälekasutus
 • Tantsu- ja liikumisteraapia õpitoad
 • Teraapiline häälekasutus
 • Sissejuhatus Labani liikumisanalüüsi ning Bartenieff´i põhialustesse
 • Introduction Workshop: Dance Movement for well-being (dmw)
 • Looduslikud materjalid väikelaste käelises tegevuses
 • Materjalid kunstiteraapias
 • Praktiline kunstiteraapia
 • Sissejuhatus Labani liikumisanalüüsi ning Bartenieffi põhialustesse
 • Supervision and Sculpture
 • Teraapiline häälekasutus

Avalikud koolitused 2009-2012

 • Visuaalkunstipõhised tehnikad pere- ja paariteraapias 2012
 • Visuaalkunstiteraapia (24 EAP) 2012-2013
 • Visuaalkunstiteraapia täienduskoolitus 2011-2013
 • Visuaalkunstiteraapia täienduskoolitus nov 2010 - juuni 2012
 • Intercultural supervision – coaching – organization development training 2010 - 2013
 • Tantsu- ja liikumisteraapia töötuba Feel Alive 2012
 • Sissejuhatus Labani liikumisanalüüsi ning Bartenieffi põhialustesse
 • Praktiline kunstiteraapia 2012
 • Tantsu- ja liikumisteraapia töötuba Feel Alive 2012
 • Teraapiline häälekasutus nov-dets 2011
 • Kunstipõhiste projektiivtehnikate kasutamine laste ja peredega töötamisel nov 2010 - mai 2011
 • Visuaalkunstiteraapia täienduskoolitus nov 2010 - juuni 2012
 • Praktiline kunstiteraapia 2011
 • Intercultural supervision – coaching – organization development training 2010-2013
 • Praktiline kunstiteraapia 2010
 • Suvekool 2010 - savitöö kunstiteraapias
  • Savitöö kunstiteraapias
  • Clay Work in Art Therapy
 • Lahenduskeskne loovteraapia 2010
 • Kunstiteraapia teooriad ja meetodid 2009