Projektist lähemalt

  • Projekti periood: 01.05.2021−30.04.2023
  • Eramsus+ KA226 projekt, kood 2020-1-EE01-KA226-SCH-093386
  • NAVI-HED - Digitaalsed väljakutsed kodundusõppes. Vaata projekti ETISest.
  • Vastutav täitja: Jaana Taar, kodundusõppe dotsent, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut
  • Valminud materjal viies erinevas keeles (EST, ENG, FIN, SWE, NOR)

logo


LÜHITUTVUSTUS:
Kodunduse õpetajad Balti- ja Põhjamaades on kogenud sarnasid väljakutseid digivahendite kasutamisel õppetöös. Samas on vahendid vaid üks pool, on vaja ka IKT rakendamiseks sobilikku metoodikat. Pandeemiaperiood kinnitas, et õpetajatel on keeruline juhendada erineval tasemel õpilasi, neid tagasisidestada ning anda soovitusi distantsilt. Eriti keerukaks osutus selliste praktiliste õppeainete õpetamine, nagu käsitöö ja kodundus.

NAVI-HED projekti eesmärgiks on koguda häid praktikaid ning tutvustada neid üldhariduskooli kodunduse õpetajatele, omandamaks teadmised ja oskused digivahendite kasutamiseks distantsõppes õpilaste õppimist toetaval viisil. Projekti sihtrühmaks on üldhariduskoolide kodunduse õpetajad Eestist, Soomest, Rootsist ja Norrast. Projekt koosneb kolmest osast. Esmalt teemakohase kirjanduse analüüs, et laiendada osalejate teadmisi ja tuua teaduskirjanduse seisukohad ka tegevõpetajateni. Seejärel Delphi meetodi abil õpetajate distantsõppe läbiviimise parimate praktikate kogumine. Ekspert õpetajad osalevad projekti erinevates etappides kogutud ideede edasiarendamisel ja hindamisel. Viimaks koostatud materjali ja projektitulemuste levitamine igas partnerriigis, peamiselt korraldades õpetajate seminaripäevi. 

NAVI-HED projekti tulemusena valmib vähemalt 16 erilaadsest tunnist koosnev materjal kodunduse õpetajatele. Materjal annab õpetajatele ideid veebitundide korraldamiseks ja õppetöö läbiviimiseks. Tunniteemadeks on valitud erilaadsed kodunduse temaatikad, nagu korrastustööd, toitumine, toiduvalmistamine, tarbimine jne. Erilist rõhku pööratakse rühmatööde korraldamisele ning tagasisidestamisele veebitundides.

logo

Projekti partnerid

 

NAVI-HED projektis osalevad nelja riigi ülikoolid. Lisaks on meeskonnas iga riigi kodunduse õpetajad:

Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste instituut (Eesti), projekti koordinaator.
Helsingi Ülikool, Haridusteaduskond (Soome)
Agderi Ülikool, Tervishoiu- ja sporditeaduskond (Norra)
Göteborgi Ülikool, Tervishoiu- ja sporditeaduskond (Rootsi)

logo
 

Projektis osalevad õpetajad

 

Projektis osalevad kodunduse õpetajad:

Eesti: Inga Veskimägi, Kristiin Sidok, Tiina Sillar
Norra: Anniken Hagstadius, Monica Slyngenborg Jensen, Thea Bekken
Rootsi: Alexsandra Hullberg, Kristina Simander Fogelberg, Malin Rödin 
Soome: Janni Haapaniemi, Liisa Lavonen, Silpa Maria Pöntinen 

Tegevused

 

November 2021 - veebruar 2022
Etapp I - Ekspert õpetajate kogemuste ja heade praktikate kogumine avatud küsimustikuga. esitatud ideede analüüs ja paigutamine süstematiseeritud tabelisse. 

10.-12. November 2021
Meeskonna koolitus (Helsingi, Soome). Distantsõpe ja pandeemia (kirjanduse ülevaade ning partnerriikide kogemused), ühiste väljakutsete tuvastamine. Projekti eesmärkide ja kvaliteedinäitajate täpsustamine. Delphi metoodika ja ekspertõpetajate veebinari ettevalmistus.

11. November 2021
Ekspert õpetajate veebinar projekti tutvustamiseks ja ülesande püstituseks.

Aprill 2022
Etapp II - Potensiaalikamate ideede valimine ekspertõpetajate poolt. Analüüs, süstematiseerimine, ideede valik edasiseks arendustööks.

Mai - detsember 2022
Etapp III - Ideede arendamine sisukateks ülesanneteks, õpetajate koosloome. 17 ülesande arendamine, kohandamine kohaliku õppekavaga.

13. juuni 2022
Esimene rahvusvaheline kohtumine (Tallinn, Eesti). Ekspertõpetajate sisend, materjali malli koosloome.

18. oktoober 2022
Teine rahvusvaheline kohtumine (Göteborg, Rootsi). Projekti protsessi hindamine, kvaiteedikriteeriumid. Arendatud materjali modifitseerimine.

Jaanuar - aprill 2023
Etapp IV - Koostatud materjali valideerimine. Tulemuste analüüs ja kohandamine. 

4. jaanuar 2023
Kolmas rahvusvaheline kohtumine (Tallinn, Eesti). Tagasisideküsitluste kavandamine. Leviürituste planeerimine. 

Märts - aprill 2023
Leviüritused partnerriikides. Projektitulemuste tutvustamine ja aineõpetajate koolitus.