Pressiteated

Tallinna Ülikool alustas koostööd Eesti Geoloogiateenistusega

Tallinna Ülikooli rektor professor Tiit Land ja Eesti Geoloogiateenistuse direktor professor Alvar Soesoo allkirjastasid täna lepingu, milles määratakse koostöövaldkonnad nii teadus- kui ka õppetöös.

Tiit Land ja Alvar Soesoo

„Eesti ühisvarade – nagu puhas vesi ja keskkond – jätkusuutlik haldamine on võimalik vaid sel juhul, kui erinevad kompetentsid ning lähenemised moodustavad terviku ning on teaduspõhised,“ lausus rektor Tiit Land. „Seega on meie lepingust kasu kogu ühiskonnale: paraneb loodusteaduslik haridus, tõuseb maapõue- ja loodusressursside alase teadustöö, teadmiste ja otsuste kvaliteet, teadustaristu ühiskasutus tagab aga efektiivsuse.“

Leppe tähtsust hindas kõrgelt ka direktor Alvar Soesoo. „Mul on hea meel tõdeda, et koostöö ülikooli ja geoloogiateenistuse vahel juba toimib, seda nii rahvusvahelises mõttes kui ka doktorantide juhendamisel,“ nentis ta. „Lepe annab aga veelgi tugevama aluse ühiseks tegevuseks riigile vajalike ühisuuringute tegemisel, maapõueressursside tundmaõppimisel ja nende parimate kasutusvõimaluste väljatöötamisel, aga ka inimeste teadlikkuse tõstmisel.“

Samuti on väga oluline ühine tegevus maateadusliku kõrghariduse arendamisel läbi magistri- ja doktoritööde juhendamise ning praktikavõimaluste laiendamise. „Koostöö praktikutega loob uusi võimalusi ja tulevikuväljavaateid ka tudengitele,“ kinnitas Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskuse juhataja Jaanus Terasmaa.

2018. aastal tööd alustanud Eesti Geoloogiateenistuse põhiülesanded on Eesti geoloogiline kaardistamine, maapõuealaste andmebaaside pidamine, geoloogilised uuringud, seired ning valitsusele nõuandjaks olek maapõue uurimise ja kasutamise alal.

Tallinna Ülikool panustab Ökoloogia keskuse kaudu Eesti veekeskkonnaga seotud ökosüsteemide ja nendega erinevates keskkonnatingimustes toimuvate muutuste põhjuste ja tagajärgede uuringutesse. Ülikoolis on olulisel kohal loodusteaduste alane õpe, sealhulgas õpetajate ja keskkonnaspetsialistide koolitamine.

Vaata sündmuse galeriid SIIN.


Lisainfo: Jaanus Terasmaa, TLÜ LTI Ökoloogia keskuse juhataja, jaanus.terasmaa@tlu.ee.