Projekt "Noorte iseseisvumine ja ellu astumine: eluteeuuringute kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete lähenemiste ühendamine" (YouthLife) 

dlpilt

                

 

Projekti „Noorte iseseisvumine ja elluastumine: eluteeuuringute kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete lähenemiste ühendamine” (YouthLife), mida koordineerib Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus,  eesmärk on viia noorte elutee uuringud uuele tasemele, tuues kokku erinevaid metodoloogilisi suundi esindavad tippteadlased Euroopa juhtivatest teaduskeskustest.

Koostöös Bambergi Ülikooliga Saksamaalt, Southamptoni Ülikooliga Inglismaalt ja Madalmaade Interdistsiplinaarse Demograafia Instituudiga (NIDI) luuakse YouthLife projekti raames rahvusvaheline koostöövõrgustik, mis soodustab teadmiste ja kogemuste vahetamist erineva metodoloogilise suunitlusega uurimisrühmade vahel ja aitab kaasa kvalitatiivse ja kvantitatiivse lõhe ületamisele eluteeuuringutes.

YouthLife projekti peamised eesmärgid:

  • Tuua kokku eluteeuuringute erinevaid metodoloogilisi suundi esindavad tippteadlased ja seeläbi edendada noorte elutee uuringuid nii Eestis kui Euroopas.
  • Edendada eluteeuuringuid TLÜ-s tõstes ja mitmekesistades teadurite ja noorteadlaste metodoloogilist pädevust ja toetada interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse (IET) jätkusuutlikku arengut. Projekti raames on kavas läbi viia mitmeid intensiivkursuseid tutvustamaks kestvusuuringute andmete kogumise ja analüüsi kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid meetodeid kui ka teoreetilisi ja praktilisi seminare mõlema suuna meetodite ühendamiseks eluteeuuringutes. Lisaks mitmed õppe- ja teadustöö visiidid, võrgustumisseminarid ning distantsilt koostöö edendamine partnerite vahel.
  • Luua kontseptuaalne ja metodoloogiline alus Eesti noorte kestvusuuringu (ELSY) ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.
  • Tõsta TLÜ konkurentsivõimet ja suutlikkust rahvusvahelise teadusrahastuse taotlemisel ja arendada teadustöö koordineerimise ja administreerimise tugistruktuuri võimekust Tallinna Ülikoolis. Selleks korraldatakse mitmeid teadusprojektide taotlemist, juhtimist ja ellu viimist käsitlevaid töötubasid ja lühikursuseid.

 

YouthLife projekti rahastatakse Euroopa Komisjoni Horisont 2020 „Tippteaduse levik ja osaluse laiendamine“ valdkonna Twinning meetme raames GA Nr 952083 alusel.

Kogurahastus: € 892 300

Projekti kestvus: 01.01.2021 – 31.12.2023

Projekti koordinaator: Tallinna Ülikool, Ühiskonnateaduste instituut, Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskus

Konsortsiumi partnered:

Bambergi Ülikool (Saksamaa)

Southamptoni Ülikool (Inglismaa)

Madalmaade Interdistsiplinaarne Demograafia Instituut (Madalmaad)

 

Vastutav täitja: Ellu Saar

Link FB lehele https://www.facebook.com/YouthLifeH2020

Link ETIS https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/9b985c48-87b7-4821-a2bc-309ca9b0a17a