High5

High5 projekti eesmärgiks on arendada edasi integreeritud disaini metoodikat. Integreeritud disain põhineb olemasolevatel meetoditel ning lähenemistel, kombineerides erinevaid probleemilahenduse metoodikaid nagu näiteks disainmõtlemine, probleemipõhine õpe, jätkusuutlik areng, ringmajandus, innovatsioonmõtlemine ja ettevõtlusoskused. Programmi eesmärk on muuta kõrgem haridus läbi integreeritud disaini efektiivsemaks, tänapäeva tööturule ning muutuvale maailmale vastavamaks ja loovust soodustavaks.

Koostööd projekti koordinaatori, Lodzi Tehnikaülikooliga Poolast, teevad neli partnerülikooli Portugalist (University of Aveiro), Kreekast (University of Thessaly), Bulgaariast (University of Library Studies and Information Technologies Bulgaria) ning Eesti partnerina Tallinna Ülikool. Viie ülikooli koostöös valmivad õppematerjalid kõrgkoolidele, mis sisaldavad innovaatilisi ning sihtgrupile sobivaid õppemeetodeid. Programmi kestus on 2 aastat (01.11.2019 – 28.02.2022) ning kogueelarve on 295 608 eurot.

Projekti tegevuskava sisaldab olemasolevate hariduskavadega tutvumist, esialgsete materjalide ettevalmistamist ning nende edasist rakendamist mitmes etapis partnerriikide suveprogrammides nii õpilaste kui ka õpetajate seas. Interdistsiplinaarsetest programmidest saadud tagasiside on oluline vahend kõrgkoolidele mõeldud õppematerjalide viimistlemiseks.

Tallinna Ülikoolis on projekti kordinaatoriks ökoloogia keskus, kus antud projektiga tegelevad Jaanus Terasmaa, Liisa Puusepp ning tudeng Maris Morel, kaasa lööb ka Triinu Jesmin haridustehnoloogia keskusest digitehnoloogiate instituudist.

High5 projekti kohta leiab lisainfot kodulehelt: http://high5project.eu/ 

Kontaktisik (Ökoloogia keskuse poolne projektijuht)
Jaanus Terasmaa, jaanus.terasmaa@tlu.ee.

Last updated 06.11.2023 kell 11.32