Kompetentsikeskuse põhilisteks eesmärkideks on koostöös eksperimentaalpsühholoogia laboratooriumiga läbi viia teadustööd õiguse ja psühholoogia kokkupuutepunktides eesmärgiga suurendada parimate praktikates rakendamist nii õigusteaduses kui psühholoogias ning valmistada ette õiguspsühholoogia valdkonna erialaspetsialiste ja pakkuda praktiseerivatele erialaspetsialistidele täiendkoolitust.

Liikmed

TLÜ käitumis- ja neuroteaduste (KNT) tippkeskuse õiguspsühholoogia kompetentsikeskuse liikmed:

  • Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi õiguspsühholoogia dotsent Kristjan Kask

Dotsent Kristjan Kase uurimise ja õpetamise valdkond on juriidiline psühholoogia ja kriminaalpsühholoogia. Loe lähemalt ETISest.

  • Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi nooremteadur Valeri Murnikov.  Loe lähemalt ETISest. 

Kaastöötajad:

  • New Yorgi ülikool Shanghais Prof Pekka Santtila. Loe lähemalt.
  • Tartu ülikooli psühholoogia instituudi nooremteadur Annegrete Palu. Loe lähemalt.

Peamised tegevused

  1. Õiguspsühholoogia teemalise teadustöö läbiviimine kahes erinevas suuremas uurimissuunas. Esiteks, kuna eksperimentaalpsühholoogia laboris on olemas silmaliigutuste ja pupilli suuruse fikseerimise riist- ja tarkvara (Tobii X120), siis on võimalik läbi viia uuringuid taju ja mälu valdkonnas seoses õiguspsühholoogiaga nagu näiteks mitme kurjategija äratundmise täpsust mõjutavate faktorite uurimises. Saadud tulemused võimaldavad õiglasemalt läbi viia inimeste äratundmiseks esitamist kriminaalmenetluses. Teiseks, uurida ülekuulamise-alast temaatikat keskendudes küsitlemise simuleerimiseks mõeldud tarkvara EIT (Empowering Interviewer Training) efektiivsusuuringute läbiviimisele. Kui paraneb küsitlemise kvaliteet, siis võimaldab see tunnistajaid säästval viisil koguda täpsemat tõendusmaterjali nendega juhtunu osas. Lisaks eelnevale on võimalik otsida võimalusi interdistsiplinaarsete uurimisteemade püstitamiseks arvestades LTI ning käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse uurimissuundi.
  2. Õiguspsühholoogia populariseerimine nii läbi populaarteaduslike tekstide (artiklid, raamatud) kui ka ristmeedia (nt ühe minuti loengute sari, (õigus)psühholoogia valdkonda tutvustavate (õppe)videote valmistamine).

  3. Koostööpartneritega välisriikide ülikoolidest erinevate teadusrahastuse taotluste algatamine ja koostamine.

  4. Õiguspsühholoogia-alaste koolituste ja õppepäevade ning konverentside korraldamine.

LTI