ÜTI doktoriõppekavade doktorandid, nende juhendajad ja kaasjuhendajad osalevad Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli ning Majandusteaduste ja innovatsiooni doktorikooli töös, korraldades interdistsiplinaarseid kursuseid, kirjutamislaagreid, meetodikursuseid ja konverentse, kaasates doktoriõppe- ja juhendamistegevustesse välislektoreid teistest ülikoolidest ja teadus- ning arendusasutustest.

Doktorikooli eesmärgiks on doktoriõppe kvaliteedi ja efektiivsuse suurendamine doktoriõpet toetavate tegevuste kaudu nagu õppevaldkonna-spetsiifilise koostöö arendamine, erialase ja erialadevahelise teaduskommunikatsioonioskuse arendamine, doktoriõppe ja tööturu vastastikuste seoste laiendamine, õpetamis- ja juhendamisalase pädevuse tõstmine ning teaduse ja doktoriõppe populariseerimine.

Tallinna Ülikoolis toimub doktorikoolide tegevus ASTRA projekti "TLÜ TEE ehk Tallinna Ülikool kui targa eluviisi eestvedaja"  finantseerib Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Rahastusperiood: 01.01.2016–31.08.2023

 

Kontaktid:

Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool:

ÜTI koordinaator: professor Merike Sisask Merike.Sisask@tlu.ee

Majandusteaduste ja innovatsiooni doktorikool:

ÜTI koordinaator: professor Leif Kalev Leif.Kalev@lu.ee