Eesti doktorikooli kaudu toetatakse ülikoolide koostööd doktoriõppes, et parandada selle kvaliteeti ja suurendada atraktiivsust. Eesti doktorikool alustas oma tegevust jaanuaris 2024 ja projekti lõpptähtaeg on 31. august 2029. Selle kogueelarve on seitse miljonit eurot, mis kaetakse Eesti riigi ja Euroopa Sotsiaalfondi eelarvest.

 

Doktorikooli raames on Eesti ülikoolide doktorantidel ja nende juhendajatel võimalik osaleda kõikidel neile huvipakkuvatel üritustel. Projekti käigus jagatakse välisekspertide toel erialadeüleseid teadmisi ja arendatakse tulevikuoskusi. Muu hulgas võimaldab doktorikool avardada doktorandi teadushaaret, laiendada tema erialast võrgustikku ja edasise koostöö võimalusi.  

Juhendajaid toetab doktorikool juhendamispädevusele keskenduvatel üritustel, kus on võimalik õppida üksteise kogemustest ja tutvustada didaktilisi töövõtteid professionaalsete koolitajate abil.

Lisaks toetab doktorikool Eesti ja välisülikoolidest ning evalveeritud teadus- ja arendusasutustest asjatundjate kaasamist doktoritööde kaasjuhendamisel, oponeerimisel ja nõu andmisel. Mõningal määral toetatakse projektist doktorantide lühiajalist rahvusvahelist õpirännet. 

 

Lähemalt üritustest ja koolitustest doktorikooli kodulehel: https://www.doktorikool.ee/et/