Põhitööülesanded

Demograafia teadusprofessor

Uurimisvaldkonnad

Eesti rahvastikuareng, vananemine, immigrantrahvastik, rahvastiku tervis