Avalik loeng

KNT teadusseminar „Eesti menetlejate uskumused valetamise tunnuste kohta"

3. novembril kell 9.00 toimub TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse (KNT) teadusseminaride sarja viies seminar. Seminari teemaks on „Eesti menetlejate uskumused valetamise tunnuste kohta" ning esinejaks on Sisekaitseakadeemia õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse nooremlektor Silvia Tänav. TLÜ KNT teadusseminarid toimuvad regulaarselt üle nädala kolmapäeviti kell 9.00-10.00.

Loodus- ja terviseteaduste instituut

03.11.2021 kell 09.00 - 10.00

KNT teadusseminaride sari

 

Registreerige end KNT teadusseminaride sarja kuulama.


Selleks, et sündmusele registreerida töötleb Tallinna Ülikooli (vastutav töötleja, lti@tlu.ee) järgmisi isikuandmeid:

KNT teadusseminari loengusari

Lisa kalendrisse

iCal calendar

Tule kuula 3. novembril kell 9.00 TLÜ käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse teadusseminari „Eesti menetlejate uskumused valetamise tunnuste kohta". Esinejaks on Sisekaitseakadeemia õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse nooremlektor Silvia Tänav.

Tegemist on virtuaalse seminariga ning kuulama on oodatud kõik huvilised!

Teemast

Paljud olukorrad nii avalikus kui eraelus nõuavad teiste inimeste väidete tõepärasuse täpset hindamist, kuid vale otsuse tagajärjed on ilmselt kõige tõsisemad ja kaugeleulatuvamad just õigusvaldkonnas. Tunnistajate ebatõeseid ütluseid peetakse kõige levinumaks põhjuseks, miks inimesed tunnistatakse süüdi kuritegudes, mida nad pole toime pannud. Seetõttu tekib ühiskonnas ootus, et kuritegude uurijad suudavad ebatõeseid ütluseid tuvastada. Varasemates ülevaadetes professionaalselt valetuvastusega kokkupuutuvate inimeste väljendatud veendumustest on aga järeldatud, et menetlejad tuginevad tõepärasuse hindamisel ekslikult valdavalt pilgu vältimisele ja närvilisuse märkidele. Tutvustatakse uuringut, mille eesmärk oli vaadelda, kuivõrd ühtivad Eesti uurijate hinnangud valelikkuse kohta empiiriliselt kinnitatud seaduspärasustega.

Esinejast lähemalt

Silvia Tänav on Sisekaitseakadeemia õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse nooremlektor ning töötab ekspert-analüütikuna Politsei- ja Piirivalveametis. Ta on omandanud magistrikraadid õiguspsühholoogias Maastrichti Ülikoolis ning sisejulgeolekus Sisekaitseakadeemias.

Vaata KNT tippkeskuse seminaride kavawww.tlu.ee/knt-teadusseminarid

Kus saab seminari kuulata?

Seminari saab kuulata otseülekandena 3. novembril 9.00-10.00 meie TLÜ loodus- ja terviseteaduste instituudi Facebooki lehelt https://www.facebook.com/TLULTI

NB: Seminari osalemise Zoomi link ning täiendav info saadetakse registreerijatele 2 päeva enne seminari algust (esmaspäeval). Kes registreerib end hiljem, saab kasutada võimalust ning jälgida seminari ülekannet TLÜ loodus- ja terviseteaduste Facebooki lehelt.

Kas seminari saab järelvaadata?

Jah (kuni järgmise seminarini). Kui te ei saa otseülekandel osaleda, siis salvestust saab Facebookis vaadata kuni järgmise KNT seminari alguseni.

Vaata kava: www.tlu.ee/knt-teadusseminarid


Lisainfo: emallene@tlu.ee ja kristjan.kask@tlu.ee