eco

Projekti eesmärk on põhjaveest sõltuvate maismaaökosüsteemide (nt allikasood) seisundi hindamismeetodite rakendamine piiriüleses Gauja-Koiva vesikonnas. Lisaks jagatakse omavahel teadmisi kasutatavatest metoodikatest ning arendatakse kahe riigi vahelist andmevahetust piiriüleste põhjaveekogumite majandamiseks.

Projekti juhtpartner on Läti keskkonna, geoloogia ja meteoroloogia keskus (Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre). Lisaks osalevad projektis Eesti partneritena Keskkonnaministeerium, Eesti Geoloogiateenistus ja Tallinna Ülikooli ökoloogia keskus. Kaks aastat kestva projekti (10.05.2018-09.07.2020) eelarve on kokku 411 764,72  eurot, sealhulgas Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) toetus 350 000 eurot ja partnerite kaasfinantseering 61 764,72 eurot.

Projekti raames valitakse Eesti ja Läti territooriumil välja pilootalad Gauja-Koiva vesikonnas. Pilootaladele rajatakse seirevõrk, tehakse sama metoodika alusel pinna- ja põhjaveeseiret: kogutakse veeproove, mõõdetakse allikate-jõgede vooluhulkasid ja seiratakse automaatanduritega pinna- ja põhjaveetasemeid. Nende andmete alusel hinnatakse uuritud ökosüsteemide seoseid põhjaveega ja kirjeldatakse nende seisundeid. Projekti tulemuste alusel täiendatakse kolmanda veemajanduskavade perioodi (2021-2027) seirekavasid nii Eestis kui ka Lätis.

Uuringu tulemusi tutvustatakse kohalikele omavalitsustele ning Keskkonnaametile. Projekti käigus jagatakse Läti partneritele teadmisi just Tallinna Ülikooli ökoloogia keskuse teadlaste poolt väljatöötatud metoodikast põhjavee ja maismaaökosüsteemide vastastikmõjude hindamiseks. 

GroundEco kohta saab täiendavat infot projekti juhtpartneri kodulehelt (inglise keeles).

Projekti lõpparuanne (inglise keeles) on leitav siit

Kontaktisik (ökoloogia keskuse poolne projektijuht)
Jaanus Terasmaa, jaanus.terasmaa@tlu.ee.

Ökoloogia keskusest kuuluvad projekti meeskonda Elve Lode, Jaanus Terasmaa, Liisa Puusepp, Marko Vainu, Martin Küttim ja Oliver Koit.

See artikkel väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada.

GroundEco uudised ja uudiskirjad

November 2019

GroundEco seminar: "Põhjaveest sõltuvate maismaaökosüsteemide tuvastamisest ja seisundi hindamisest"28. novembril algusega kell 11.00 Karula rahvuspargi külastuskeskuses ootab sind GroundEco seminar, kus teemaks on põhjaveest sõltuvate maismaaökosüsteemide tuvastamine ja seisundi hindamine.

REGISTREERI KONVERENTSILE

NB! Registreerimise tähtaeg on 20.11.2019.

Mai 2019

Tutvu Projekti GroundEco uudiskirjaga #2 mai / 2019 

Fookuses on avalik seminar teemal „Põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide kontseptuaalsed mudelid“, mis toimus Keskkonnaministeeriumis ning  GroundEco projekti tutvustamine EGU 2019 konverentsil Viinis.

Uudiskirjas on toodud lingid toimunud ürituste materjalidele:

  • Põhjaveest sõltuvate maismaaökosüsteemide kontseptuaalsete mudelite seminari ettekanded
  • EGU 2019 konverentsil esitatud poster-ettekanded (inglise keeles).

Aprill 2019

Tutvu Projekti GroundEco uudiskirjaga #1 aprill / 2019  

November 2018

GroundEco partnerid külastavad pilootprojekte Eestis ja Lätis 

Novembri alguses toimus Läti ja Eesti pilootprojektide esimene ühisvisiit projekti "Joint management of groundwater dependent ecosystems in transboundary Gauja-Koiva river basin (GroundEco)" raames viiakse läbi põhjalikumad uuringud. LOE EDASI.

 

Last updated 15.01.2021 kell 17.41