Tutvustus

PhD, Ökoloogia Keskuse juhataja, vanemteadur ja järvede töörühma juht.

Põhitööülesanded

Peamised uurimisteemad on seotud on järvede, põhja- ja pinnavee vaheliste seoste, põhjaveest mõjutatud ökosüsteemide ja veekogude ökosüsteemiteenusega.

Uurimisvaldkonnad

Põhisuunad: Limnoloogia, sedimentoloogia, paleolimnoloogia, hüdroloogia, hüdrobioloogia, ökohüdroloogia, hüdrogeoloogia.