Tutvustus

Ökoloogia Keskuse juhataja, vanemteadur ja järvede töörühma juht. Peamisteks uurimissuundadeks on põhja- ja pinnavee vahelised seosed, põhjaveest mõjutatud ökosüsteemid ja veekogude ökosüsteemiteenused.