Tutvustus

PhD, Ökoloogia Keskuse juhataja, vanemteadur ja järvede töörühma juht.
Peamised uurimisteemad on seotud on järvede, põhja- ja pinnavee vaheliste seoste, põhjaveest mõjutatud ökosüsteemide, veekogude ökosüsteemiteenusega, keskkonnateadlikkuse ja -haridusega.
Vanemteadur alates 2005. aastast, järvede töörühma juht alates 2009. aastast. Lisaks on ta juhtinud ja osalenud paljudes teadusprojektides ja läbi viinud rakendusuuringuid. Alates 2004. aastast osalenud ja hiljem juhtinud Kurtna järvestiku arengu ja kaitsega seotud uuringuid. On ka üks veebipõhise keskkonnaharidusliku õuesõpperakenduse “Avastusrada” loojatest ja edasiarendajatest.

Uurimisvaldkonnad

Põhisuunad: Limnoloogia, sedimentoloogia, paleolimnoloogia, hüdroloogia, hüdrobioloogia, ökohüdroloogia, hüdrogeoloogia.