Edulugu

TLÜ vanemteadurid Merike Sisask ja Epp Annus pälvisid riigi teaduspreemiad

Vabariigi Valitsus kinnitas täna 2021. aasta riigi teaduspreemiate saajad. Aastapreemiad eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest said ka Merike Sisask ÜTI-st ja Epp Annus TÜHI-st.

Merike Sisask ja Epp Annus

Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltervishoiu professor ning Eesti demograafia keskuse vanemteadur Merike Sisask pälvis preemia sotsiaalteaduste alal tööde tsükli „Vaimse tervise ja heaolu ning sellega seonduva riskikäitumise (eelkõige suitsiidikäitumise) sotsiaalsed mõjutegurid“ eest.

Riigi teaduspreemiate komisjon märkis: "Merike Sisask käsitleb teravaid ja kaasaegseid ühiskonna erinevate kihtide – eriti noorukite – vaimset tervist puudutavaid teemasid. Ta näitab, et vaimset tervist mõjutab terve plejaad tegureid nagu piisava pikkusega uni, suitsetamine või koolikiusamine. Kesksel kohal on suitsiidile viivate tegurite analüüs ja nende laastava mõju vähendamise võimalused, fookusega meedia ja interneti osal enesetapumõtete tekkimises ja ärahoidmises."

Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi vanemteadur Epp Annus pälvis humanitaarteaduste alal tööde tsükli „Sotskolonialismi filosoofilis-teoreetilise paradigma väljatöötamine, nõukogude ühiskondade ja kultuuride uuringud“ eest.

Riigi teaduspreemiate komisjon märkis: "Epp Annus on loonud ja arendanud kultuuri, ühiskonna ja filosoofia teadusliku käsitluse osaks sotskolonialismi mõiste. See tähistab iseseisva riigi allutamist võõrvõimu alla ideoloogia varjus ning püüdu kolonisaatorina kujundada kohalikest režiimile sobivaid „sotsinimesi“. Selle kaudu loob ta meie lähiajaloo uue paradigma, rõhutades okupatsiooni asemel kolonialismi ning sidudes selle sovetiseerimisega ehk mõtteviisi ulatusliku ümberkujundamisega."

Vastavalt riigi teaduspreemiate põhimäärusele määratakse teaduspreemiad Eesti teadustöötajatele ja teaduskollektiividele silmapaistvate teadus- ja arendustöö tulemuste eest. Teaduse aastapreemia antakse välja eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest, millega kaasneb 20 000 euro suurune preemia.

Palju õnne preemia saanutele!

Loe lähemalt riigi teaduspreemiate saajate kohta siit