Tunnustuste kategooriad

“Mina muudan õppimist” visiooni kandja

Silmapaistev “Mina muudan õppimist” visiooni kandja on töötaja, kes muuhulgas toetab õppija arengut; usaldab üliõpilast andes talle vastutuse oma õppimise eest; loob koostöise ja õppimist toetava õpikeskkonna; kohtleb üliõpilasi austusega; küsib ja arvestab õppija vajadustega ning peab õpetades silmas, et niisama oluline kui see mida tema teeb, on see, mida üliõpilased tema õpetamisest õpivad. 

Silmapaistev juhendaja

Silmapaistev juhendaja on töötaja, kes lisaks Tallinna Ülikooli õppekorralduse eeskirjas kehtestatud juhendajale esitatud nõuetele annab ja küsib tagasisidet juhendamise kohta; kelle juhendatavad on suunatud andma endast maksimumi ja saanud lõputöö kaitsmisel kõrgeid hindeid ning kelle juhendatud tööd on saanud tunnustust ülikoolis või väljaspool ülikooli. 

Silmapaistev õppekava kuraator

Silmapaistev õppekava kuraator on töötaja, kes muuhulgas arendab õppekava lähtuvalt erinevate osapoolte tagasisidest; näeb õppekava kui tervikut, loob usaldusliku suhte kolleegide ja üliõpilaste vahel ning toetab õppejõude ja üliõpilasi; suunab õppejõude arendama oma õpetamist ning teeb oma õppekava arendamisel koostööd teiste, sisuliselt seotud õppekavade kuraatoritega.

Silmapaistev õppekava partnerlussuhete looja ja hoidja

Silmapaistev õppekava partnerlussuhete looja ja hoidja on töötaja, kes on arendanud õppekava praktikat; kaasanud õppekava läbiviimisesse ja arendusse tööandjaid ja vilistlasi ning arendanud õppekava seotust töömaailmaga. 

Rahvusvahelistumisse panustaja

Silmapaistev rahvusvahelistumisse panustaja on töötaja, kes paistab silma muuhulgas ühisõppekavade läbiviimisel ja arendamisel; on leidnud eestikeelsete õppekavade üliõpilastele võimalusi rahvusvahelise kogemuse saamiseks ning toetanud välisüliõpilaste (sh väliskülalisüliõpilaste) õppimist Eestis.

Aasta haridusinnovatsioon

Aasta haridusinnovatsiooni tunnustus omistatakse töötajale, kes on loonud õppimise ja õpetamise toetamiseks uuenduslikke tehnoloogilisi lahendusi.

ELU programmi parimad

ELU ehk erialasid lõimiv uuendus on projekt- ja probleemõppel põhinev erialasid lõimiv ehk interdistsiplinaarne õppeaine, mille raames üliõpilased koostöös õppejõudude ja ülikooli väliste partneritega teostavad erialadeülese probleemipüstitusega projekte. Igal aastal tunnustatakse ka ELU parimaid projekte.

2021

„Mina muudan õppimist“ visiooni kandja:  

 • Kati Aus (HTI)
 • Nikolai Kunitsõn (ÜTI)
 • Lauri Linask (TÜHI)
 • Mikola Misjuk (LTI)
 • Tagi Pitsi (HK)
 • Andrus Rinde (DTI)

Silmapaistev juhendaja:

 • Mart Laanpere (DTI)
 • Gerhard Bruno Erich Lock (BFM)
 • Margus Nigol (HK)
 • Allan Puur (ÜTI)
 • Triin van Doorslaer (TÜHI)

Silmapaistev õppekava kuraator:

 • Tiina Hiob (BFM)
 • Kairi Koort (LTI)
 • Kai Pata (DTI)
 • Tiiu Tammemäe (HTI)

Silmapaistev õppekava partnerlussuhete looja ja hoidja:

 • Kadri Aavik (ÜTI)
 • Ulrike Plath (TÜHI)
 • Marika Ratnik (LTI)

Rahvusvahelistumisse panustaja:

 •  Dirk Hoyer (BFM)
 • Meril Ümarik (HTI)

 

2020

„Mina muudan õppimist“ visiooni kandja:  

 • Ühiskonnateaduste instituudi teadur Tiina Tambaum 
 • Humanitaarteaduste instituudi lektor Merilin Aruvee 
 • Haapsalu kolledzi külalislektor  Laura Hein 
 • Haridusteaduste instituudi lektor Halliki Põlda 
 • Digitehnoloogiate instituudi lektor Kairi Osula 
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi nooremteadur Michael-Andrew Keerdo-Dawson 
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi dotsent Eda Heinla 

Silmapaistev juhendaja:

 • Ühiskonnateaduste instituudi professor Merike Sisask 
 • Humanitaarteaduste instituudi dotsent Carlo Cubero Irizarry 
 • Haridusteaduste instituudi dotsent Maire Tuul

Silmapaistev õppekava kuraator:

 • Humanitaarteaduste instituudi õppekava koordinaator Ketlin Ruukel-Ikkonen 
 • Digitehnoloogiate instituudi lektor Anna Šeletski 
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi  professor Anastassia Zabrodskaja 
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi dotsent Ene Lind 

Silmapaistev õppekava partnerlussuhete looja ja hoidja:

 • Ühiskonnateaduste instituudi teadur Leen Rahnu 
 • Digitehnoloogiate instituudi lektor Silvi Metsar

Rahvusvahelistumisse panustaja:

 • Haridusteaduste instituudi lektor Meidi Sirk 

Aasta haridusinnovatsioon:

 • Haridusteaduste instituudi nooremteadur Jaanika Leoste

ELU programmi preemiad:

 • Suurepärane meediakajastus- tunnustame ELU projekti juhendajaid Ulrike Plath ja Kaarel Vanamöldrit, kelle juhendatud projekt "Pruulitud ELU" on saanud mitmeid positiivseid kajastusi, sh ERRi saates "Ringvaade".
 • Suurepärane teadusartikkel - tunnustame ELU projekti juhendajat Riin Seema, kelle juhendatud projekti "Adaptation of the Teacher's Counselling Self-assessment Scale: The second cycle" ainetel avaldati 1.1 kategooria teadusartikkel "The counselling self-efficacy scale for teachers: action research" ajakirjas Educational Action Research
 • Suurepärane tulemuste esitlemine - tunnustame ELU projekti juhendajaid Tiia Artlat ja Jana Kadastikku, kelle juhendatud projektidest "Kaasava ELU" (2017-2019 aastal) seati üles näitus Tallinna Ülikoolis ja projekti tulemusi tutvustatakse rändnäituse formaadis kolmes muuseumis üle Eesti. 
 • Suurepärane õppetöö raames teostatud loominguline projekt - tunnustame ELU projekti juhendajaid Krista Aren, Oksana Tralla, Hain Hõlpus, kelle juhendatud projekti "Nova Vita" raames teostati originaalne loominguline tervik, milles olid ühendatud spetsiaalselt projekti jaoks loodud originaalne koreograafia ja kirjutatud  muusika, sõna-, valgus- ja filmikunst. Lisaks loomingulisele poolele tegelesid üliõpilased juhendajate valvsa pilgu all ka keeruliste praktiliste projektijuhtimise ja meeskonnatöö probleemidega. 

2019

„Mina muudan õppimist“ visiooni kandja:  

 • Digitehnoloogiate instituudi matemaatika didaktika lektor  Jüri Kurvits
 • Haapsalu Kolledži lektor Ene Hiiepuu
 • Haridusteaduste instituudi külalislektor Kadi Georg
 • Haridusteaduste instituudi õpetajahariduse arendusjuht Merlin Linde
 • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi dotsent Alessandro Nani´ 

Silmapaistev juhendaja:

 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi lektor Kadi Liik 
 • Digitehnoloogiate instituudi vanemteadur Kairit Tammets 
 • Humanitaarteaduste instituudi professor Reili Argus 
 • Haapsalu Kolledži lektor Gina Metssalu

Silmapaistev õppekava kuraator:

 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi lektor Saima Kuu 
 • Ühiskonnateaduste instituudi lektor Eve-Liis Roosmaa 
 • Digitehnoloogiate instituudi õpetaja Inga Petuhhov 
 • Humanitaarteaduste instituudi dotsent Julia Kuznetski 
 • Haridusteaduste instituudi külalislektor Tiiu Tammemäe 

Silmapaistev õppekava partnerlussuhete looja ja hoidja:

 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi professor Eha Rüütel
 • Ühiskonnateaduste instituudi lektor Terry McDonald  
 • Humanitaarteaduste instituudi professor Piret Viires 

Rahvusvahelistumisse panustaja kategooria:

 • Ühiskonnateaduste instituudi professor Anu Toots

Elu programmi tunnustused:

 • ELU projekti juhendaja Jaanus Terasmaa. Tulemuslik ja edasiviiv juhendaja.
 • ELU projekti juhendaja Liina Viiret. Innustav ning projekti edenemist toetav aktiivne juhendaja.
 • ELU projekti juhendaja Merike Sisask. Oma ala tõeline spetsialist, innustav ja toetav juhendaja.
 • ELU projekti juhendaja Tiia Artla. Loov ja hooliv juhendaja, kes panustab projekti valmimisse väga palju.
 • ELU projekti juhendajaTiina Pajuste. Väga professionaalne, suurepäraste teadmistega ja abivalmis juhendaja.
 • Parima postriga ELU projekt "Toit ja elukvaliteet" rühma Tarbi kohvi targalt. Juhendajaid Sirje Rekkor, Mare Leino ja Tiina Vänt.
 • Nüüdismeedia õppekava üliõpilane Kirsi Lattu - tunnustus ELU projekti "Karistuse asemel..." juhendamise eest. 
 • Andragoogika õppekava üliõpilane Külli Gertsik - tunnustus ELU projekti "Tervislike eluviiside arendamine Haabersti klubimajas" juhendamise eest.
 • Organisatsioonikäitumise õppekava üliõpilane Janek Murakas - tunnustus ELU projekti "Liiklusohutuse alased õppevideod" juhendamise eest.

2018

„Mina muudan õppimist“ visiooni kandja:          

 • Digitehnoloogiate instituudi dotsent Tiiu Kaljas
 • BFMi lektor Kristi Laanemäe
 • Haridusteaduste instituudi lektor Tiiu Tammemäe          

Silmapaistev juhendaja:            

 • BFMi dotsent Tiina Andreas
 • Humanitaarteaduste instituudi professor Krista Kerge
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi lektor Joe Noormets
 • Ühiskonnateaduste instituudi lektor Tiina Pajuste
 • Rakvere Kolledži lektor Lehte Tuuling
 • Haapsalu Kolledži õpetaja Liina Viiret             

Silmapaistev õppekava kuraator:            

 • Humanitaarteaduste instituudi dotsent Eneken Laanes
 • Ühiskonnateaduste instituudi dotsent Mari-Liis Jakobson
 • Haapsalu Kolledžiõpetaja Hele Leek-Ambur
 • Digitehnoloogiate instituudi lektor Aira Lepik
 • BFMi lektor Hagi Šein
 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi nooremteadur Marko Vainu
 • Haridusteaduste instituudi dotsent Tiia Õun     

Silmapaistev õppekava partnerlussuhete looja ja hoidja:            

 • Loodus- ja terviseteaduste instituudi professor Eve Kikas
 • Humanitaarteaduste instituudi dotsent Maris Saagpakk     

Rahvusvahelistumisse panustaja:            

 • Ühiskonnateaduste instituudi lektor Zsolt Bugarszki 
 • Haridusteaduste instituudi professor Eve Eisenschmidt           

Aasta haridusinnovatsioon:            

 • BFMi dotsent Katrin Aava 
 • Humanitaarteaduste instituudi lektor Katrin Karu

ELU programmi preemiad:            

 • Parima ELU visuaaliga projekt "Educational Game Project 2017", juhendaja Martin Sillaots ja tema projektirühm KIMP: Manisha Khulbet, Maria Laanejärve, Lemmo Tensokit, Eeva Vilsonit, Eduard Välit, Felix Yarotskyit.          
 • ELU õppeaine arendamisse panustamise eest
  ELU nõukoja liikmed: Kai Pata, Larissa Jõgi, Katrin Aava, Silver Sternfeldt, Andres Jõesaar, Catlyn Kirna.

2016

 • Üld- ja tugiained: Olev Räisa
 • Haridusuuendus: Meidi Sirk
 • Digi- ja meediakultuur: Romil Rõbtšenkov
 • Kultuurilised kompetentsid: Piret Viires
 • Terve ja jätkusuutlik eluviis: Piret jamnes
 • Ühiskond ja avatud valitsemine: Eve-Liis Roosmaa 

2015

 • Üld- ja tugiained: Aita Taiger 
 • Humanitaaria valdkond: Natalia Netšunajeva 
 • Kunstide valdkond: Angela Arraste 
 • Loodus- ja täppisteadused: Valdeko Palginõmm
 • Sotsiaalteaduste valdkond: Catlyn Kirna 
 • Tervise valdkond: Karmen Toros
 • Kasvatusteaduste valdkond: Kerstin Kööp 

2014

 • Üld- ja tugiainetes: Mati Heidmets
 • Humanitaaria valdkond: Paul Rüsse
 • Kunstide valdkond: Jaana Kormašov
 • Loodus- ja täppisteadused: Tiiu Koff
 • Sotsiaalteaduste valdkond: Matthew Crandall
 • Tervise valdkond: Koidu Saia
 • Kasvatusteaduste valdkond: Sirje Piht

2013

 • Üld- ja tugiainetes: Sirle Kivihall
 • Humanitaaria valdkond: Merle Jung
 • Kunstide valdkond: Linda Elken
 • Loodus- ja täppisteadused: Madis Lepik
 • Sotsiaalteaduste valdkond: Tiia Tamm
 • Tervise valdkond: Natalia Cherneyko
 • Kasvatusteaduste valdkond: Tiia Õun