Koostöö

Tallinna Ülikooli telefoniseltsi salvestused: "Sort, ports, sorts ja tops"

Siis kui nädalatööst väsinud inimesed oktoobri eelviimast pühapäeval jõudu kogusid, sai TLÜ telefoniseltsi koolituse arendustöö ERR Raadioteatri summutavate seinte vahel pika sammu edasi.

pilt

Sort, ports, sorts ja tops

Siis kui nädalatööst väsinud inimesed oktoobri eelviimast pühapäeval jõudu kogusid, sai TLÜ telefoniseltsi koolituse arendustöö ERR Raadioteatri summutavate seinte vahel pika sammu edasi. Salvestasime kuuldemängu vormis õppematerjalideks mõeldud dialooge. 
Helipuldi taga istub Külli Tüli, tema kõrval lavastaja Tiina Vilu, mõlemad kuulavad pingsalt, esimene rohkem heli ja hääli, teine rohkem sõnu ja lauseid. Valjuhääldist kostub ennastunustav mäng.

Kaspar: Proovime ikka. See pole keeruline ja pärast on hea värske tunne peas, kui oled oma pead natuke tagant sundinud. Ma ütlen siis sõna ja sa ütle see sõna tagurpidi. Riik.
Laine: Riik? Kiik.
Kaspar: Ei.
Laine: Aa. (paus) Kiir.
Kaspar: Õige! 
Kaspar: Sport
Laine: Mhmh. Sport. Mmm ee. Sorts. Ei. … Mmm …  Ports. 
(naeravad)
Kaspar: Ei ole ei ports ega sorts.
Laine: Tops! 
Kaspar: Tops on juba soe.
Laine: Tops oli vale. … Kuule, seda ei olegi!
Kaspar: On, on. Mõtle, mis on viimane täht. Ja siis eelviimane.
Laine: Sport. Mis seal siis võiks tulla, r ja t on lõpus. Ss …Trops!
Kaspar: Jaa! Ma kirjutasin üles, mis sa kõik pakkusid: ports ja sorts, tops, sort. Pea töötas nagu rehepeksumasin!

Kaspar teeb Lainele regulaarseid telefonikõnesid, kus nad räägivad spontaanseid mälupilte tekitavatel teemadel, teevad kognitiivset võimekust toetavaid nn mänge ning iga kõne lõpus jääb seltsi saajale ka väike kodune ülesanne, millega järgmist kõnet alustada. Telefoniselts on regulaarsete ja sisukate kõnede tegemine, mis pakuvad seltsi saajale turvatunnet, kuuluvustunnet, see on mõtestatud suhtlus, mis tõstab vanema inimese enesetõhusust ja toetab enesehinnangut, mõjutades nii subjektiivset tervist kui vähendades üksildustunnet. Telefoniseltsi metoodika välja töötamiseks on 2021. aastal TLÜ-s läbi viidud kolmekuuline arendusuuring ning ilmumisel on ka esimene kõrgetasemeline artikkel*.
Õppematerjalide tuuma moodustavad viis dialoogi. Neli neist esitatakse Laine ja Kaspari vahel, kes ei ole omavahel sugulussidemetes, üks idaloog Laine ja tema täiskasvanud tütre Kairi vahel. 
Kaspari rolli täidab Eesti Draamateatri näitleja Christopher Rajaveer; Lainet kehastab väike-nõid-ja-kratt-ja-kõik-mis-sinna-vahele-jääb Mari Lill. Kairile annab hääle lavastaja Tiina Vilu ise. Stsenaariumid kirjutas telefoniseltsi pakkuja  kaheaastase kogemusega Tiina Tambaum. 
Telefoniseltsi veebipõhise koolituse arendustöö on TLÜ uuringufondist rahastatav projekt, millele on erinevate asjaolude tõttu lausa kaks korda pikendust küsitud. Töö tähtaeg on 2022. aasta lõpp. 
Telefoniseltsi metoodika kursusest ja selle juurde kuuluva telefoniseltsi kõnede sisu kogumikust saab loodetavasti nõutud teadmussiirde teenus. Lootus on rajatud muuhulgas asjaolule, et juba praegu rakendavad telefoniseltsi metoodikat vabatahtlike seltsiliste võrgustik üle Eesti.  

pilt

pilt

pilt

pilt

pilt
 

* Tambaum, Tiina (2023). Validating phone befriending services in Estonia. In: Anna Urbaniak & Anna Wanka (Ed.). Routledge International Handbook of Participatory Approaches in Ageing Research. (−). Routledge. DOI: 10.4324/9781003254829 [ilmumas].