Haridusblogi

Tiina Tambaum: “Oskuse olemasolu ei tähenda automaatselt, et inimene oskab oma oskust ka teisele edasi õpetada.”

Tiina Tambaum haridusteaduste instituudist kaitses 13. septembril doktoritöö „Teismelised juhendajatena interneti kasutamisoskuste kujundamisel vanemaealiste sihtgrupis“ ("Teenaged Tutors Facilitating the Acquisition of e-Skills by Older Learners"). Uurisime, kuidas tema uurimistöö maailma muuta võiks.

Tiina Tambaum

Ma loodan, et mu töö osutab inimeste ja kogukondade tähelepanu sellele, et me ei suunaks noori võtma digioskuste juhendaja rolli ilma neile juhendamise oskusi kaasa andmata. Oskuse, sh digioskuse olemasolu ei tähenda automaatselt, et inimene oskab oma oskust edasi õpetada. Juhendamine ilma teadmiseta, kuidas juhendada, on vastutustundetu nii noorte suhtes kui ka nende suhtes, keda nad õpetama hakkavad. 

Samuti loodan, et töös väljapakutud mudelid aitavad kogukondadel läbi viia noorte digijuhendajate lühikest väljaõpet. Samuti kritiseerin oma töös tava alustada põlvkondadevahelist õpet sellega, et noortele räägitakse vanemas eas õppija eripäradest. Selliselt kinnistatakse vanuselisi stereotüüpe, selle asemel, et neid leevendada, mis on põlvkondadevahelise õppe üks eesmärkidest. Töös näitan, et kui noored oskaksid kasutada interaktiivseid juhendamistehnikaid, oleksid vanemaealiste õppijate erivajadused sujuvalt täidetud ilma, et neist noortele eraldi rääkima peaks.