Avatud teaduse peamine tunnus on see, et teaduspublikatsioonid on veebis vabalt kättesaadavad ja nende ainsaks kasutamise eelduseks on vajalik internetiühendus. Seega avatud juurdepääsu korral tasu ei küsita ja publikatsioonide taaskasutamisele on seatud võimalikult vähe piiranguid.

Eestis reguleerivad teadustööd lisaks teadus- ja arendustegevuse korralduse seadusele (TAKS) ka hulk teisi seadusi (nt isikuandmete kaitse seadus, loomakaitse seadus, karistuseadustik, inimgeeniuuringute seadus jne). Tulenevalt TAKSist jälgib ja analüüsib uurimistoetuse kasutamisel tekkinud teadusliku informatsiooni avalikku kättesaadavust ning teaduseetika põhimõtete ja hea teadustava järgimist uurimistoetuste kasutamisel Eesti Teadusagentuur (ETAG)

 

Uuendatud 24.05.2023