Humanitaarteaduste doktorinõukogu

prof Daniele Monticelli humanitaarteaduste instituut (esimees)    
prof Karsten Brüggemann humanitaarteaduste instituut    
prof Anna Verschik humanitaarteaduste instituut     
dr Teet Teinemaa Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut     

Õppekavad: ajalugu, kultuuride uuringud, lingvistika, audiovisuaalkunstid ja meediauuringud

Kasvatusteaduste doktorinõukogu

prof Katrin Niglas teadusprorektor (esimees)    
prof Eve Eisenschmidt haridusteaduste instituut    
prof Ellu Saar ühiskonnateaduste instituut     

Õppekava: kasvatusteadused

Loodusteaduste doktorinõukogu

prof Tõnu Laas loodus- ja terviseteaduste instituut (esimees)
prof Tiiu Koff loodus- ja terviseteaduste instituut
prof Ruth Shimmo loodus- ja terviseteaduste instituut
prof Peeter Normak digitehnoloogiate instituut

Õppekavad: analüütiline biokeemia, füüsika, infoühiskonna tehnoloogiad, ökoloogia

Sotsiaalteaduste doktorinõukogu

dots Katrin Kullasepp loodus- ja terviseteaduste instituut (esimees)
prof Merike Sisask ühiskonnateaduste instituut
prof Marge Unt ühiskonnateaduste instituut 
prof Peeter Selg ühiskonnateaduste instituut

Õppekavad: demograafia, psühholoogia, riigi- ja poliitikateadused, sotsiaaltöö, sotsioloogia, tervisekäitumine ja heaolu            

 


 

Kontakt

Joanna Liiv
doktorinõukogude sekretär
Telefon: 640 9140
E-post: joanna.liiv@tlu.ee