Humanitaarteaduste doktorinõukogu

prof Daniele Monticelli humanitaarteaduste instituut (esimees)    
prof Karsten Brüggemann humanitaarteaduste instituut    
prof Anna Verschik humanitaarteaduste instituut     
dr Teet Teinemaa Balti filmi, meedia ja kunstide instituut     

Õppekavad: ajalugu, kultuuride uuringud, lingvistika, audiovisuaalkunstid ja meediauuringud

Kasvatusteaduste doktorinõukogu

prof Katrin Niglas teadusprorektor (esimees)    
prof Eve Eisenschmidt haridusteaduste instituut    
prof Ellu Saar ühiskonnateaduste instituut     

Õppekava: kasvatusteadused

Loodusteaduste doktorinõukogu

prof Tõnu Laas loodus- ja terviseteaduste instituut (esimees)
prof Jaanus Terasmaa loodus- ja terviseteaduste instituut
prof Ruth Shimmo loodus- ja terviseteaduste instituut
prof Peeter Normak digitehnoloogiate instituut

Õppekavad: analüütiline biokeemia, füüsika, infoühiskonna tehnoloogiad, ökoloogia, komplekssed süsteemid loodusteadustes

Sotsiaalteaduste doktorinõukogu

prof Marge Unt ühiskonnateaduste instituut (esimees)
prof Merike Sisask ühiskonnateaduste instituut
prof Peeter Selg ühiskonnateaduste instituut 
dots Katrin Kullasepp loodus- ja terviseteaduste instituut

Õppekavad: demograafia, psühholoogia, riigi- ja poliitikateadused, sotsiaaltöö, sotsioloogia, tervisekäitumine ja heaolu            

 


 

Kontakt

Katrin Iisma
doktorinõukogude sekretär
Telefon: 640 9140
E-post: katrin.iisma@tlu.ee