Humanitaarteaduste doktorinõukogu

prof Daniele Monticelli humanitaarteaduste instituut (esimees)    
prof Karsten Brüggemann humanitaarteaduste instituut    
prof Anna Verschik humanitaarteaduste instituut     
dr Teet Teinemaa Balti filmi, meedia ja kunstide instituut     

Õppekavad: ajalugu, kultuuride uuringud, lingvistika, audiovisuaalkunstid ja meediauuringud

Kasvatusteaduste doktorinõukogu

prof Katrin Niglas teadusprorektor (esimees)    
prof Eve Eisenschmidt haridusteaduste instituut    
dotsent Triin Lauri ühiskonnateaduste instituut     

Õppekava: kasvatusteadused

Loodusteaduste doktorinõukogu

prof Tõnu Laas loodus- ja terviseteaduste instituut (esimees)
prof Jaanus Terasmaa loodus- ja terviseteaduste instituut
prof Ruth Shimmo loodus- ja terviseteaduste instituut
prof Peeter Normak digitehnoloogiate instituut

Õppekavad: analüütiline biokeemia, infoühiskonna tehnoloogiad, ökoloogia, komplekssed süsteemid loodusteadustes

Sotsiaalteaduste doktorinõukogu

prof Marge Unt ühiskonnateaduste instituut (esimees)
prof Merike Sisask ühiskonnateaduste instituut
prof Peeter Selg ühiskonnateaduste instituut 
dots Katrin Kullasepp loodus- ja terviseteaduste instituut

Õppekavad: demograafia, psühholoogia, riigi- ja poliitikateadused, sotsiaaltöö, sotsioloogia, tervisekäitumine ja heaolu            

 


 

Kontakt

Katrin Iisma
doktorinõukogude sekretär
Telefon: 640 9140
E-post: katrin.iisma@tlu.ee