Haridusinnovatsiooni keskus

 Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi arenduskeskus on loodud instituudi põhitegevust toetavate tegevuste elluviimiseks nii ülikoolisiseselt kui ka oma tegevusvaldkonnas teenuste pakkumiseks väljapoole.

Keskuse eesmärgiks on hariduse valdkonna arengueesmärkide saavutamist ja uurimistulemuste levitamist toetavate haridusuuenduslike arenguprogrammide, koolituste, mikrokraadide, teenuste ja muude formaatide väljatöötamine, läbiviimine, analüüsimine, hindamine ja levitamine koostöös ülikooli teadus- ja arendusrühmadega.

Haridusinnovatsiooni keskus on partner hariduse valdkonna asutustele ning isikutele ja koostöökoht ülikoolisiseselt.

Haridusinnovatsiooni keskust juhib juhataja ning keskusel on nõuandev kollegiaalne kogu nõukoda.

Loe ka:

Haridus uueneb

Keskuse ülesanded

 • arendusprojektide taotlemine ja teostamine haridusasutuste, muude partnerite ja ülikooli koostöös lähtudes ülikooli ja instituudi arengukavast
 • haridustöötajatele ja õppimise juhendajatele suunatud täiendusõppe läbiviimine, nõustamine ja muude teenuste osutamine instituudi akadeemilistes suundades ning koostöös teiste instituutide ja akadeemiliste suundadega
 • mikrokraadiprogrammide kavandamine ja korraldamine
 • partnerlussuhete loomine ja kujundamine haridusasutustega Eestis ja rahvusvaheliselt
 • instituutidega koostöös õpetajakoolituse, ainedidaktika, mitteformaalõppe valdkonna arendustegevuste kavandamine ja korraldamine
 • õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste alase täiendõppe ja arendustegevuste kavandamine ja korraldamine
 • ülikooli teadus- ja arendusrühmadega koostöö arenguprogrammide, koolituste ja muude formaatide loomine ja arendamine haridusuuenduse rakendamiseks
 • tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimislabori EDUSPACE tegevusi koordineerimine ja arendustegevuse taristu täiendamine ja uuendamine
 • haridusasutustes toimuvaid haridusuuenduslike algatuste süstematiseerimine, tunnustamine ja levitamine
 • keskuse tegevuste raames konverentside ja seminaride korraldamine ning vastavate õpikeskkondade ja infosüsteemide haldamine
 • instituudi uurimis- ja arendustegevuses osalemine, selle tulemuste populariseerimine ja populariseerimise heaks tehtavas töös osalemine
 • oma arendusprojektide tulemustest lähtuvalt instituudi ja teiste ülikooli akadeemiliste üksuste akadeemiliste suundade arengu toetamine

Haridusinnovatsioonikeskuse põhimäärus

Võta meiega ühendust!

PostiaadressNarva mnt 25, 10120 Tallinn

Telefon(+372) 619 9859

E-posthik@tlu.ee

Haridusinnovatsiooni keskus koos õppeklassidega asub TLÜ Terra maja IV korrusel.

ettevõtliku kooli kuldpartner logo

TLÜ haridusinnovatsiooni keskus pälvis 2020. aastal ettevõtliku kooli "Kuldpartneri" tiitli. Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool „Kuldpartner“ on tunnustus, mida jagatakse ühele üleriigiliselt olulisele Ettevõtliku kooli võrgustiku partnerile kord aastas alates 2020. aastast. “Kuldpartneri” tunnustamise eesmärk on väärtustada ja tõsta esile häid koostööpartnereid, kollektiive või organisatsioone.

Education Estonia member logo

Tallinna Ülikool on Education Estonia liige. Education Estonia tutvustab Eesti haridusvaldkonda ja hariduslahendusi maailmas. Education Estonia — teejuht haridusinnovatsiooni nutikate lahendusteni. Rohkem infot educationestonia.org