Avatud teaduse eesmärk on muuta teadusuuringud avatuks, globaalseks, loovaks ning koostööl põhinevaks, kasutades tänapäevaseid e-infrastruktuure. Teaduse avaandmed on teadustöö käigus kogutud andmed, mis tehakse internetis avatud juurdepääsuga kättesaadavaks. Avaandmeid võib piiranguteta alla laadida, levitada ja teadustöös kasutada, nõudeks on korrektne viitamine autorile ja andmete kasutamine vastavalt litsentsitingimustele.

Tallinna Ülikooli arengukava 2020-2022 üheks eesmärkidest on välja töötada ja kasutusse võtta ülikooliülesed IT lahendused, mis võimaldavad teadusandmete turvalist hoiustamist ja säilitamist ning nende optimaalset (taas)kasutamist lähtuvalt avatud teaduse põhimõtetest.

Tallinna Ülikooli töötajad saavad hakata oma teadusandmeid üles laadima Tartu Ülikooli andmerepositooriumi DataDOI: datadoi.ee

Ühe sammuna selle eesmärgi realiseerimseks sõlmisid Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli raamatukogu koostöökokkuleppe, mille kohaselt Tallinna Ülikooli töötajad saavad hakata oma teadusandmeid üles laadima Tartu Ülikooli andmerepositooriumi DataDOI, mis on platvorm teadusandmete pikaajaliseks säilitamiseks (https://datadoi.ee).

DataDOIs säilitatavad andmed saavad DataCite Eesti vahendusel digitaalobjekti identifikaatori (DOI) ning need registreeritakse koos andmeid kirjeldavate metaandmetega rahvusvahelise organisatsiooni DataCite registris, mis võimaldab otsingut, juurdepääsu ja andmete taaskasutamist. Digitaalse Objekti Indentifikaatorid (DOI-d) on püsivad identifikaatorid, mida kasutatakse objekti (mis ise võib olla füüsiline või digitaalne) üheselt identifitseerimiseks digitaalses keskkonnas.

Eestis käib uurimisandmete registreerimine DataCite Eesti konsortsiumiga liitunud teadusasutuste kaudu, mille liige on ka Tallinna Ülikool.

TLÜ teadlastel on ligipääs repositooriumile oma TLÜ meiliaadressi kaudu, minnes lehele:datadoi.ee/handle/33/169

TLÜ teadlastel on ligipääs repositooriumile oma TLÜ meiliaadressi kaudu, minnes lehele (https://datadoi.ee/handle/33/169) tuleb kõigepealt paremas servas rubriigis „minu konto“ valida „registreeri“, kust avaneb uue kasutaja registreerimise leht. Kui olete end registreerinud kasutajaks, pöörduge oma instituudi teaduskoordinaatori poole, kes avab teile juurdepääsu vastavale Tallinna Ülikooli alajaotusele repositooriumis (igal instituudil on oma alajaotus). Seejärel saate hakata andmeid ise üles laadima. Tuleb tähele panna, et tegu ei ole parasjagu töös olevate andmetega, vaid andmetega, millega on juba töö lõpetatud.

Andmekogudele metaandmete lisamise ning litsentsidega seotud küsimuste korral võib kirjutada TLÜ akadeemilise raamatukogu meiliaadressil: erialainfo@tlulib.ee. Koostööleppe kohaselt pakub TÜ raamatukogu meie teadlastele samuti abi nii tehniliste kui ka sisuliste  küsimuste puhul.

Kuidas oma andmeid üles laadida, vaadake videost:Kus säilitada teadusandmeid?

Kuidas oma andmeid üles laadida, vaadake videost Kus säilitada teadusandmeid?

Andmete üleslaadimiseks tuleb teha pisut eeltööd: korrastada oma andmed, varusta oma andmekogu metaandmetega, projektidega seotud andmete puhul kontrollida üle litsentside ja embargo kokkulepped lepingu(te)s, seejärel andmed üles laadida. Andmekogu soovituslik maht on kuni 10 MB. Suuremate andmekogude puhul on soovitav eelnevalt konsulteerida TÜ raamatukogu digikogude analüütik Heiki Epneriga, tel 737 5796, e-mail heiki.epner@ut.ee. Samuti on oluline silmas pidada, et andmekogu on terviklik kogum andmeid, näiteks ühe teadusprojekti kõik andmed võiksid moodustada ühe andmekogu.

Kui mingis valdkonnas on andmete säilitamiseks ja kättesaadavaks tegemiseks kasutusel erialarepositooriumid, siis selles osas midagi ei muutu – DataDOi ei hakka neid repositooriume asendama, vaid on lisavõimalus meie teadlastele.