Õpetajakoolituse praktika
Üldjuhendid

Praktikajuhendid

Siit leiab juhendid gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja, tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja, kehakultuuri õpetaja, mitme aine õpetaja, kunstiõpetaja, muusikaõpetaja, võõrkeeleõpetaja, vene keele ja kirjanduse õpetaja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning kutseõpetaja eriala tudengitele. 

Iga konkreetse praktika juhendi koostavad vastava eriala praktikat juhendavad õppejõud (ainedidaktikud) ja selle saab üliõpilane oma erialainstituudist. Õpetajakoolituse praktikate kursuseprogrammid on ÕIS-is.


Õpetaja kutsestandard ja kutse andmine