Eesti Teadusinfosüsteem (lühend ETIS) on Eesti infosüsteem, kuhu on koondatud info Eesti teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta. ETISe kaudu saab muu hulgas esitada ka teadusega seotud taotlusi. 

 

Eesti Teadusinfosüsteem