Tallinna Ülikoolil on kaks keskset teaduse tugiüksust: teadusosakond (TAO) ja teadmussiirde ja projektide keskus (TEA). Teadusosakond vastutab teaduskorralduse ning doktoriõppe eest, teadmussiirde ja projektide keskus projektide taotlemise ja haldamise toe ning ettevõtluskoostöö eest. Instituutide teaduskorraldusjuhtide võrgustiku tööd koordineerib TAO teaduskorralduse talitus; projektide koordinaatorite võrgustiku tööd koordineerib TEA projektide toe talitus.

Teadusosakonna põhiülesanded:

  • esindada ülikooli teadus- ja arendusalaseid huve.
  • koordineerida ülikoolisiseseid arendusprojekte ja konkursse;
  • hallata ülikooli juhtimiseks vajalikke teadus- ja arendustegevuse alaseid andmebaase ning koostada vastavaid analüüse;
  • levitada teadus- ja arendustegevust ning selle finantseerimis-võimalusi puudutavat informatsiooni;
  • korraldada teadus- ja arendustegevuse alast aruandlust;
  • arendada doktoriõppe alaseid tegevusi ja toetada doktorikoolide omavahelist koostööd;
  • nõustada ülikooli akadeemilisi üksusi doktoriõppe läbiviimisel;
  • korraldada doktoritööde kaitsmisi ja kirjastada Tallinna Ülikoolis kaitstavaid doktoritöid.

Võta meiega ühendust:

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 

 

 

teadusosakonna e-posttao@tlu.ee