Teadusosakonna põhiülesanded 

  • esindada ülikooli teadus- ja arendusalaseid huve.
  • koordineerida ülikoolisiseseid arendusprojekte ja konkursse;
  • hallata ülikooli juhtimiseks vajalikke teadus- ja arendustegevuse alaseid andmebaase ning koostada vastavaid analüüse;
  • levitada teadus- ja arendustegevust ning selle finantseerimis-võimalusi puudutavat informatsiooni;
  • nõustada teadus- ja arendusprojektide taotlejaid taotlemisel, teostajaid projektide läbiviimisel ning hallata vastavaid lepingud;
  • korraldada teadus- ja arendustegevuse alast aruandlust;
  • arendada doktoriõppe alaseid tegevusi ja toetada doktorikoolide omavahelist koostööd;
  • nõustada ülikooli akadeemilisi üksusi doktoriõppe läbiviimisel;
  • korraldada doktoritööde kaitsmisi ja kirjastada Tallinna Ülikoolis kaitstavaid doktoritöid.

Võta meiega ühendust:

PostiaadressUus-Sadama 5, 10120 

 

 

teadusosakonna e-posttao@tlu.ee