ajalooline ürik

Keskus moodustati 1. detsembril 2015 TLÜ Ajaloo Instituudi (asut. 1947, TLÜ-ga liitunud 2005) baasil. Interdistsiplinaarne teaduskeskus viib läbi uuringuid ajaloo, arheoloogia, kunstiajaloo, etnoloogia ja keskkonnaajaloo vallas. Tegeletakse ka nende distsipliinide endi ajalooga ning mäluajaloo-uuringutega.Oma ekspertiisiga osalevad keskuse liikmed TÜHI ajaloo õppekavade raames õppetöös.

Keskuse ülesannete hulka kuulub riiklikult finantseeritava institutsionaalse uurimisteema täitmine: „Eesti keskkonnaliikumine 20. sajandil: ideoloogia, diskursid, praktikad“ (PRG908, juht Ulrike Plath, kestus 2020–2024) ja „Digitaalne Liivimaa: keskaja Liivimaa digiajalooline analüüs (u. 1200–1550)“ (PRG1276, juht Marek Tamm, kestus 2021–2025). Keskuse töötajad osalevad veel mitme teadusprojekti täitmises, samuti TLÜ kultuuridevaheliste uuringute tippkeskuse töös.

Keskuse katuse all tegutsevad kaks teadusvõrgustikku - Keskaja keskus (KK) ja Keskkonnaajaloo keskus (KAJAK). Need võrgustikud ühendavad lisaks Tallinna Ülikooli teadlastele, õppejõududele ja kraadiõppuritele ka teiste Eesti teadusasutuste, muuseumide, arhiivide jne vastavate uurimissuundade spetsialiste.

Keskus teeb koostööd paljude rahvusvaheliste teadusvõrgustikega ning Eesti teadus- ja mäluasutustega, teostab arheoloogilisi, etnoloogilisi ja kunstiajaloo-alaseid välitöid, osaleb koostöös teiste Eesti teadusasutustega eelretsenseeritavate teadusajakirjade väljaandmisel (Acta Historica TallinnensiaForschungen zur Baltischen GeschichteEstonian Journal of Archaeology/Eesti ArheoloogiaajakiriArchaeological Fieldwork in Estonia/Arheoloogilised Välitööd Eestis jt), teaduse populariseerimisel ja ajalookirjanduse aastapreemia väljaandmisel.

Kontakt

Karsten Brüggemann, keskuse juhataja