2005. aastal asutatud Keskaja keskus on Tallinna Ülikooli Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse teadusvõrgustik, mis ühendab Euroopa keskaja uurimisega tegelevaid teadlasi Eestis.

Keskuse eesmärgid on: 

  • kujundada Eesti medievistidele innovaatiline uurimiskeskkond, mis hõlmaks ja ühendaks järgmisi uurimisvaldkondi nagu ajalugu, kunstiajalugu, arheoloogia, teoloogia ja kirjanduslugu;
  • algatada ja viia läbi Eesti ja Euroopa keskaega puudutavaid interdistsiplinaarseid uuringuid, mis aitaksid vaadata uue, laiema nurga alt Eesti varasemat ajalugu ning jõuda seeläbi lähemale meie identiteedi ja selle ajalooliste lätete mõistmisele;
  • lõimida Eesti keskajauuringud teiste regioonide kohta läbiviidava uurimistööga, tuues selle kaudu esile siinse ajaloo eripära ning seosed ja sarnasuse teiste riikide ajalooga.

Keskus korraldab ettekandekoosolekuid, teaduskonverentse, seminare ja avalikke loenguid; edendab oma tegevusvaldkonnaga seotud doktoriõpet, bakalaureuse- ja magistriastme keskajasuunalisi loengukursusi ja seminare; ning osaleb rahvusvahelistes uurimisprojektides ja teeb koostööd teiste samalaadsete institutsioonidega välismaal.

Keskuse liikmeskond hõlmab Euroopa keskajaga tegelevaid uurimisrühmi ja üksikuurijaid nii Tallinna Ülikoolist kui ka väljaspoolt.

TLÜ keskaja keskuse juhataja: 
Anu Mänd

Rahvusvaheline nõukogu

Keskaja keskusel on viieliikmeline rahvusvaheline nõuandev kogu, kes nõustab keskuse arengusuundade ja tegevuskava väljatöötamist. 

Keskaja Keskuse rahvusvahelise nõukogu liikmed (alates 2006):

  • Prof. Sverre Bagge

Bergeni Ülikooli Keskaja Keskuse juhataja
Põhjamaade Keskajauuringute Tippkeskuse (NCMS) juhataja

  • Prof. Gerhard Jaritz

Kesk-Euroopa Ülikooli (CEU) Keskajauuringute osakonna professor

  • Prof. Jüri Kivimäe

Toronto Ülikooli Eesti uuringute õppetooli professor

  • Dr. Tuomas M.S. Lehtonen

Soome Kirjanduse Seltsi juhataja
Helsingi Ülikooli Ajaloo osakonna dotsent

  • Prof. Jean-Claude Schmitt

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS, Pariis) professor