2005. aastal asutatud Keskaja keskus on Tallinna Ülikooli Ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskuse teadusvõrgustik, mis ühendab Euroopa keskaja uurimisega tegelevaid teadlasi Eestis.

Keskuse eesmärgid on: 

  • kujundada Eesti medievistidele innovaatiline uurimiskeskkond, mis hõlmaks ja ühendaks järgmisi uurimisvaldkondi nagu ajalugu, kunstiajalugu, arheoloogia, teoloogia ja kirjanduslugu;
  • algatada ja viia läbi Eesti ja Euroopa keskaega puudutavaid interdistsiplinaarseid uuringuid, mis aitaksid vaadata uue, laiema nurga alt Eesti varasemat ajalugu ning jõuda seeläbi lähemale meie identiteedi ja selle ajalooliste lätete mõistmisele;
  • lõimida Eesti keskajauuringud teiste regioonide kohta läbiviidava uurimistööga, tuues selle kaudu esile siinse ajaloo eripära ning seosed ja sarnasuse teiste riikide ajalooga.

Keskus korraldab ettekandekoosolekuid, teaduskonverentse, seminare ja avalikke loenguid; edendab oma tegevusvaldkonnaga seotud doktoriõpet, bakalaureuse- ja magistriastme keskajasuunalisi loengukursusi ja seminare; ning osaleb rahvusvahelistes uurimisprojektides ja teeb koostööd teiste samalaadsete institutsioonidega välismaal.

Keskuse liikmeskond hõlmab Euroopa keskajaga tegelevaid uurimisrühmi ja üksikuurijaid nii Tallinna Ülikoolist kui ka väljaspoolt.

TLÜ keskaja keskuse juhataja: 
Anu Mänd

Rahvusvaheline nõukogu

Keskaja keskusel on viieliikmeline rahvusvaheline nõuandev kogu, kes nõustab keskuse arengusuundade ja tegevuskava väljatöötamist. 

Keskaja Keskuse rahvusvahelise nõukogu liikmed (alates 2006):

  • Prof. Sverre Bagge

Bergeni Ülikooli Keskaja Keskuse juhataja
Põhjamaade Keskajauuringute Tippkeskuse (NCMS) juhataja

  • Prof. Gerhard Jaritz

Kesk-Euroopa Ülikooli (CEU) Keskajauuringute osakonna professor

  • Prof. Jüri Kivimäe

Toronto Ülikooli Eesti uuringute õppetooli professor

  • Dr. Tuomas M.S. Lehtonen

Soome Kirjanduse Seltsi juhataja
Helsingi Ülikooli Ajaloo osakonna dotsent

  • Prof. Jean-Claude Schmitt

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS, Pariis) professor

Üritused

Keskaja keskuse seminar koostöös EKMi loengusarjaga „Kassid, koerad ja kunstnikud“

Aeg: 28. oktoober 2020, kell 18.00
Koht: Kadrioru kunstimuuseum
Esineja: Anu Mänd (Tallinna Ülikool)
Teema: Head ja pahad. Kassid ja koerad keskaja kunstis
Lühikokkuvõte: Keskaja kunstis kehastasid loomad harva iseennast: enamasti kasutati neid sümbolite või allegooriatena, mis viitasid inimlikele voorustele ja pahedele või väljendasid igikestvat võitlust hea ja kurja vahel. Paljudel loomadel, sealhulgas kassidel ja koertel, oli tähendusi rohkem kui üks ning olenevalt kontekstist võis tegu olla kas positiivsete või negatiivsete tegelastega. Kasse ja/või koeri on oma maalidel kujutanud näiteks Jan van Eyck ja Pietro Lorenzetti, aga ka Läänemeremaadesse altariretaableid loonud Hermen Rode ja Bernt Notke. Ettekandes keskenduti kasside ja koerte eri tähendusvarjunditele ja arutleti loomasümboolika üle Tallinna retaablitel.

Seminari juhatas Tiina-Mall Kreem.

Head ja pahad. Kassid ja koerad keskaja kunstis

 


Keskuse juubel – 15 aastat Keskaja keskust

Aeg: 29. september 2020, kell 16.30
Koht: Tallinna Linnaarhiiv
Esinejad: Inna Jürjo, Kersti Markus, Marek Tamm, Krista Kodres, Erki Russow, Tiina-Mall Kreem
Lühikokkuvõte: 2020. aasta sügisel täitus keskaja keskuse asutamisest 15 aastat. Seda tähistati sel aastal ilmunud kuue teadusliku või populaarteadusliku raamatu esitlusega, mille autorid või kaasautorid on keskuse liikmed:
Inna Põltsam-Jürjo. Viin, vein ja vesi. Joogikultuur Eestis kesk- ja varauusajal. Tallinn: Argo.
Kersti Markus. Visual Culture and Politics in the Baltic Sea Region 1100-1250. Leiden & Boston: Brill.
Anu Mänd & Marek Tamm (eds.). Making Livonia: Actors and Networks in the Medieval and Early Modern Baltic Sea Region. London & New York: Routledge.
Krista Kodres, Merike Kurisoo, Ulrike Nürnberger (eds.). Indifferent Things? Objects and Images in Post-Reformation Churches in the Baltic Sea Region. Petersberg: Michael Imhof Verlag.
Erki Russow. Lood ja leiud Tallinna algusest. Tallinn: Stilus.
Alati meie kõrval. Kassid ja koerad 16.−19. sajandi kunstis / Always by Our Side. Cats and Dogs in 16th−19th Century Art. Toim. Tiina-Mall Kreem ja Aleksanda Murre, tekstid Anu Mänd, Anu Allikvee ja Kersti Kuldna-Türkson. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum.

Raamatute tutvustusele järgnes juubelitordi ja veini degusteerimine.
Seminari juhatas Anu Mänd.

Keskaja keskus

Juubelil esitletud raamatud

 


Keskaja keskuse seminar

Aeg: 3. september 2020, kell 16.00
Koht: Padise kloostri varemed
Esineja: Villu Kadakas (Tallinna Ülikool)
Teema: Padise kloostri ehitusloost uute väliuuringute valguses
Lühikokkuvõte: Pikki aastaid Padise kloostri ehitusarheoloogiaga tegelenud Villu Kadakas andis ülevaate viimaste kümnendite uurimistulemustest. Seminari käigus liiguti läbi erinevate ruumide ja diskuteeriti nende funktsioonide üle. Erilist tähelepanu pöörati arhitektuursetele detailidele ja irdleidudest raidkividele.

Seminari juhatas Anu Mänd.

Padise


Keskaja keskuse seminar

Aeg: 28. mai 2020, kell 16.15
Koht: Zoomi’i vahendusel
Esineja: Karl Peeter Valk (Tallinna Ülikooli ja Sorbonne’i Ülikooli doktorant)
Teema: Saksa ordu kuvand Philippe de Mézières’i (1327–1405) loomingus
Lühikokkuvõte: Prantsuse rüütel, diplomaat, kuningate ning paavstide nõunik ja ristisõjaideoloog Philippe de Mézières reisis elu jooksul pea terves Euroopas ning kirjutas sellest oma peateoses, „Vana palveränduri unenäos“ (Songe du vieux pèlerin). Teose esimeses osas pakub ta kriitilist ülevaadet oma aja Euroopa poliitilisest ja moraalsest olukorrast, rääkides pikalt ja soosivalt ka Saksa ordust. See positiivne kajastus väärib tähelepanu, kuivõrd autor on oma kaasaegsete suhtes üldiselt äärmiselt kriitiliselt meelestatud. Ettekande eesmärk on autorit, tema teoseid ja neis kangastuvat Saksa ordu kuvandit esitleda ning seda autori ideoloogilistest eesmärkidest lähtudes mõtestada.

Seminari juhatas Anu Mänd.

Karl Peeter Valk

 

Keskaja keskuse seminar

Aeg: 20. veebruar 2020, kell 16.15
Koht: Tallinna Linnaarhiiv
Esineja: Gustavs Strenga (Läti Rahvusraamatukogu / Tallinna Ülikool)
Teema: Gifts, religiosity, discipline and memory as tools of group-building. The case of transport workers’ guilds in late medieval Riga
Lühikokkuvõte: Kaks transporttööliste tsunfti – kandjad ja õllekandjad – kuulusid hiliskeskaegses Riias arvult suurimate ametimeeste ühenduste hulka. Kuigi rajatud juba 14. sajandi lõpus või 15. sajandi alguses, toimusid nendega 15. sajandi keskpaigas muudatused, mis tõid kaasa endisest kõrgema sotsiaalse positsiooni ja prestiižsema sakraalruumi. Need vennaskondade taolised ühendused olid koosseisult kirevad: neisse kuulus nii ’mittesakslasi’ (lätlased, liivlased) kui ka linna ülem- ja keskkihti kuuluvaid ’sakslasi’. Ettekandes vaadeldakse annetamise, religioossuse ja distsipliini kasutamist grupi ühtsuse tugevdamisel 1450. aastatest kuni 1470. aastateni, kui nendes ühendustes kasvas nii liikmeskond kui vastavalt ka rahalised vahendid. Ettekandes analüüsitakse, kuidas eelnimetatu aitas luua uusi identiteete ja kogukondi.

Seminari juhatas Anu Mänd.

Gustav


Keskaja keskuse seminar

Aeg: 13. veebruar 2020, kell 16.15
Koht: Tallinna Linnaarhiiv
Esineja: Anu Lahtinen (Helsingi Ülikool)
Teema: Nobility in Finland in the Reformation Period: Sources, Questions, and Interregional Connections
Lühikokkuvõte: Helsingi ülikooli Soome ja Põhjamaade ajaloo professor Anu Lahtinen on põhjalikult uurinud Läänemere regiooni aadliperekondade ajalugu. Ettekandes keskendus ta aadlikele ja nende sidemetele 16. sajandi Soomes ja laiemalt ning arutles edasiste uurimisvõimaluste teemal. 
Pildil: Arvid Stålarmi ja Elin Flemingi epitaaf.

Seminari juhatas Anu Mänd.

Nobility in Finland in the reformation period


Keskaja keskuse seminar

Aeg: 23. jaanuar 2020, kell 16.15
Koht: Tallinna Linnaarhiiv
Esineja: Madis Maasing (Tartu Ülikool)
Teema: Livonica Preisimaa Salaarhiivis (1511–25 ja 1540–50)
Lühikokkuvõte: Aastad 1511–25 ja 1540–50 pole Liivimaa poliitilise ajaloo uurimisel olnud kuigi populaarsed, mis näib eriti esimese perioodi puhul olevat tingitud publitseeritud allikate vähesusest. Mõlema perioodi kohta leidub rikkalikult ainest Berliinis paiknevas Preisimaa Kultuuripärandi Salajases Riigiarhiivis. Ettekandes tutvustati Berliinis läbi viidud kolmekuise uurimistöö põnevamaid tulemusi.

Seminari juhatas Anu Mänd.

Madis Maasing