Konkursile võivad oma rakendusliku väljundiga töid (nt uuring, arendusprojekt, üliõpilase lõputöö) saata kõik ülikooli liikmed, sh vilistlased.

Millistele tingimustele peab konkursitöö vastama?
 

  • Töö puhul on tegemist teadus- või arendustööga, milleks võivad olla uuring, arendusprojekt, tellimustöö, üliõpilase lõputöö, muu õppetöö käigus koostatud töö;
  • Töö tulemus on reaalselt rakendatud ettevõtlussektoris (sh sotsiaalne ettevõtlus);
  • Töö on lõpetatud ajavahemikus 1. september 2023– 31.august 2024.

Tööde esitamise tähtaeg on 6. september 2024.

Preemia suuruseks on 1000 eurot, lisaks kutsutakse võitja Tallinna linna korraldatavale galaõhtule.

Võidutöö valib välja komisjon, kuhu kuuluvad TLÜ, Tallinna Strateegiakeskuse ja ettevõtlussektori esindajad. Võidutöö autori(te) autasustamine toimub Tallinna linna korraldataval iga-aastasel Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul galaüritusel.

Tööde esitamiseks konkursile tuleb saata täidetud ankeet (vt. statuudi lisa) koos ankeedis nimetatud täiendavate materjalidega hiljemalt 6. septembriks 2024 teaduskorralduse e-posti aadressile teaduskorraldus@tlu.ee (kirja pealkiri „Konkurss”). E-kirja adressaatide hulgas peavad olema kõikide konkursitöö autorite e-posti aadressid.

Tallinna Ülikooli rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi võidutööks valiti 2023. aastal loodus ja terviseteaduste instituudi analüütilise biokeemia doktorandi Danilo Mladenovići teadustöö „Ekstratsellulaarsete vesiikulite bioanalüüs”, eripreemia said ökoloogiakeskuse teadlased Egert Vandel ja Tiit Vaasma, kes lõid sügavuskaartid Tallinna linna joogiveehaardesse kuuluvatele suurematele veekogudele. 

 Konkurssi toetab Tallinna Strateegiakeskus.

Konkursi kord on leitav SIIN, lae alla konkursi ankeet SIIT

Kontakt:

Silvia-Kristiin Kask
Teaduskommunikatsiooni peaspetsialist
telefon: 640 9219
e-post: silvia-kristiin.kask@tlu.ee

Konkurssi toetab Tallinna linn

image-20240605132223-1

Last updated 05.06.2024 kell 13.27