Konkursile võivad oma rakendusliku väljundiga töid (nt uuring, arendusprojekt, üliõpilase lõputöö) saata kõik ülikooli liikmed, sh vilistlased.

Millistele tingimustele peab konkursitöö vastama?
 

  • Töö puhul on tegemist teadus- või arendustööga, milleks võivad olla uuring, arendusprojekt, tellimustöö, üliõpilase lõputöö, muu õppetöö käigus koostatud töö;
  • Töö tulemus on reaalselt rakendatud ettevõtlussektoris (sh sotsiaalne ettevõtlus);
  • Töö on lõpetatud ajavahemikus 1. september 2022– 31.august 2023.

Tööde esitamise tähtaeg on 7. september 2023.

Preemia on 1000 eurot ja kutse Tallinna linna korraldatavale galaõhtule.

Võidutöö valib välja komisjon, kuhu kuuluvad TLÜ, Tallinna Strateegiakeskuse ja ettevõtlussektori esindajad. Võidutöö autori(te) autasustamine toimub Tallinna linna korraldataval iga-aastasel Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul galaüritusel.

Tööde esitamiseks konkursile tuleb saata täidetud ankeet (vt. statuudi lisa) koos ankeedis nimetatud täiendavate materjalidega hiljemalt 7. septembriks 2023 teaduskorralduse e-posti aadressile teaduskorraldus@tlu.ee (kirja pealkiri „Konkurss”). E-kirja adressaatide hulgas peavad olema kõikide konkursitöö autorite e-posti aadressid.

Tallinna Ülikooli rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi võidutööks valiti 2022. aastal Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi meediainnovatsiooni professor Indrek Ibruse, humanitaarteaduste instituudi kultuuriandmete analüüsi teadur Andres Karjuse ja humanitaarteaduste instituudi nooremteadur Mark Metsa projekt „Ajakirjanduse tasakaalustatust mõõtva tööriista prototüüp“.

 Konkurssi toetab Tallinna Strateegiakeskus.

Konkursi kord ja ankeedi vorm on leitav SIIN.

Kontakt:

Silvia-Kristiin Kask
Teaduskommunikatsiooni peaspetsialist
telefon: 640 9219
e-post: silvia-kristiin.kask@tlu.ee

Konkurssi toetab Tallinna Strateegiakeskus

image 222

Last updated 06.11.2023 kell 11.06