Digivahendite kasutamine õppetöös võimaldab muudab õppimise köitvamaks ja arvestab rohkem ka õppuri individuaalseid võimeid ja huvisid. Digivahendite kasutamine avardab ka elukestva õppe võimalusi.

Meie eesmärk on koolitada loomingulisi professionaale, kel on kommunikatsioonioskused ja võime luua nüüdisaegset pildimaailma, mille abil lugusid jutustada ning rikastada Eesti ja maailma kultuuri.

TLÜ meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus (MEDIT)

Digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonnas tegutseb  TLÜ meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus (MEDIT), mis lõimib majandus- ja humanitaarteadusi, et mõista kaasaegse meediakultuuri ja meediaturgude üksteist tingivat dünaamikat.

Tippkeskus keskendub üha enam audiovisuaalsemaks muutuvale meediale: alates ajalehtede veebikanalitest, kvaliteetdraama esiletõusust ning lõpetades uurimustega, mis käsitlevad lugude jutustamist virtuaalreaalsuse ja liitreaalsuse platvormidel.

MEDIT on nii teadus- kui ka loomekeskus. See tähendab, et teaduslikud uuringud on orgaaniliselt seotud arendustöö ja eksperimentaalse loometööga.

Tallinna Ülikoolis tegutsevad fookusvaldkonna teadus- ja arenduskeskused: 

Haridustehnoloogia keskus uurib tehnoloogia arengut, omaksvõttu ja kasutamist ühiskonnas. Eriti keskendutakse keskuses tehnoloogia kasutamisele hariduses (sh õpikeskkonnad, digipädevused), infokeskkondades ja raamatukogudes (sh teadmusjuhtimine, digikirjaoskus) ning erinevates majandusharudes (sh IKT, tervishoid, ehitus). 

BFM tehnika- ja tootmiskeskus on varustatud kaasaegse video- ja helitehnikaga ning pakub lisaks kooli üliõpilaste ja õppejõudude teenindamisele ka erinevaid professionaalseid teenuseid. Hoones on lisaks Eesti esimesele 4K kinosaalile ja auditooriumitele kaasaegne tootmiskompleks filmipaviljoni, telestuudio, helistuudio ja montaažiruumidega. Lisaks ruumide rendile tegeleb tehnika- ja tootmiskeskus ka kaamera-, heli- ja valgustehnika rendi ning tootmisteenuste pakkumisega.

Suuremad projektid digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonnas: 

Projekti Cross-Motion eesmärk on hõlbustada koostööd ekraani tööstusharudes (audiovisuaalne ja videomängude tööstus) teiste sektoritega, nagu haridus, turism ja tervishoid. Projekti eestvedaja on Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut ning lektor Alessandro Nani

Projekti "Nutikad loomaaiad" peamine eesmärk on ühendada Kesk-Läänemeremaade loomaaiad (Helsingi loomaaed, Skanseni vabaõhumuuseum Rootsis ning Tallinna Loomaaed) ühiseks turismi atraktsiooniks läbi piiriülese mobiilsete teenuste paketi. Projekti eestvedajad on digitehnoloogiate instituut ja haridustehnoloogia keskus, juht vanemteadur Terje Väljataga

Vaata ka teisi Tallinna Ülikooli teadusprojekte