Digivahendite kasutamine õppetöös võimaldab muudab õppimise köitvamaks ja arvestab rohkem ka õppuri individuaalseid võimeid ja huvisid. Digivahendite kasutamine avardab ka elukestva õppe võimalusi.

Meie eesmärk on koolitada loomingulisi professionaale, kel on kommunikatsioonioskused ja võime luua nüüdisaegset pildimaailma, mille abil lugusid jutustada ning rikastada Eesti ja maailma kultuuri.

TLÜ meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus (MEDIT)

Digi- ja meediakultuuri fookusvaldkonnas tegutseb  TLÜ meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus (MEDIT), mis lõimib majandus- ja humanitaarteadusi, et mõista kaasaegse meediakultuuri ja meediaturgude üksteist tingivat dünaamikat.

Tippkeskus keskendub üha enam audiovisuaalsemaks muutuvale meediale: alates ajalehtede veebikanalitest, kvaliteetdraama esiletõusust ning lõpetades uurimustega, mis käsitlevad lugude jutustamist virtuaalreaalsuse ja liitreaalsuse platvormidel.

MEDIT on nii teadus- kui ka loomekeskus. See tähendab, et teaduslikud uuringud on orgaaniliselt seotud arendustöö ja eksperimentaalse loometööga.

Tallinna Ülikoolis tegutsevad fookusvaldkonna teadus- ja arenduskeskused: 

Haridustehnoloogia keskus uurib tehnoloogia arengut, omaksvõttu ja kasutamist ühiskonnas. Eriti keskendutakse keskuses tehnoloogia kasutamisele hariduses (sh õpikeskkonnad, digipädevused), infokeskkondades ja raamatukogudes (sh teadmusjuhtimine, digikirjaoskus) ning erinevates majandusharudes (sh IKT, tervishoid, ehitus). 

BFM tehnika- ja tootmiskeskus on varustatud kaasaegse video- ja helitehnikaga ning pakub lisaks kooli üliõpilaste ja õppejõudude teenindamisele ka erinevaid professionaalseid teenuseid. Hoones on lisaks Eesti esimesele 4K kinosaalile ja auditooriumitele kaasaegne tootmiskompleks filmipaviljoni, telestuudio, helistuudio ja montaažiruumidega. Lisaks ruumide rendile tegeleb tehnika- ja tootmiskeskus ka kaamera-, heli- ja valgustehnika rendi ning tootmisteenuste pakkumisega.

Olulisemad digi- ja meediakultuuri projektid

CresCine

CRESCINE'i missiooniks on suurendada Euroopa väikeriikide filmitööstuse konkurentsivõimet ning parandada väikestelt turgudelt tulevate filmide ja AV-sisu ringlust rahvusvaheliselt. CRESCINE’i eesmärk on ka suurendada Euroopa filmitööstuse konkurentsivõimet ja kultuurilist mitmekesisust.
1.03.2023 - 28.02.2026
Vastutav täitja: Ulrike Rohn

MeDeMap
Visandamaks demokraatia tugevdamise arenguteid tulevikus, parandades meediatoodangu vastutust, läbipaistvust ja tõhusust ning laiendades aktiivset ja kaasavat kodanikuühiskonda on projekti eesmärgiks selgitada, mil määral ja millistel tingimustel teatud meediakanalid, ja millise publiku jaoks, demokraatlikke funktsioone täidavad, selgitades seeläbi ka, mis on kaalul demokraatliku meedia ja demokraatia enda jaoks.
1.03.2023 - 28.02.2026
Vastutav täitja: Alessandro Nani

TRAVIS
Uurimisprojekti „Trust and Visuality: Everyday digital practices (TRAVIS)“ raames analüüsime neljas erinevas kultuurikontekstis - Eestis, Soomes, Austrias ja Suurbritannias - seda, mida kujutab endast visuaalne digitaalne usaldus. Uurime, kuidas igapäevastes digipraktikates usaldusväärsust luuakse ning usaldust kogetakse, keskendudes tervise teemadele (sotsiaal)meedias (nt sammulugeja kuvatõmmiste jagamine, covid19 graafikud, intensiivraviõe maskijälgedega selfie, pandeemiameemid, paanika külvamiseks loodavad libagraafikud alternatiivuudistesaitidel jne).
01.11.2022 - 31.10.2025
Vastutav täitja: Katrin Tiidenberg

MODINA
MODINA (Movement, Digital Intelligence and Interactive Audience) eesmärk on laiendada kaasaegse tantsu etenduste loomingulisi võimalusi ja suurendada publiku kogemust digitehnoloogia abil – rõhuasetusega tehisintellekti (AI) ja publiku suhtluse uurimisel. 
Projekti koordinaator: Nuno Correia