Tallinna Ülikooli teadusosakond korraldab silmapaistvaima publikatsiooni, õpiku ja loomingulise projekti konkurssi, mille eesmärgiks on motiveerida Tallinna Ülikooli töötajaid kõrgetasemeliseks uurimis- ja loometööks ning stimuleerida neid senisest enam tutvustama oma erialaseid saavutusi ja rakendama uurimistöö tulemusi õpikute koostamisel.

Koostöös Tallinna Strateegiakeskusega korraldab ülikool rakenduslike uurimistööde konkurssi.

Igal aastal korraldatakse ka üliõpilaste üleülikoolilist teadustööde konkurssi. Konkursi korraldamise eesmärgiks on väärtustada ja stimuleerida üliõpilaste teadustegevust ning avaldada tunnustust väljapaistvaid teadustulemusi saavutanud üliõpilastele ja nende juhendajatele. Vaata ka üliõpilaste teadustööde kogumikke. 

Aastatel 2005-2015 tunnustati kõige ettevõtlikumaid teadlasi ning instituute ja kolledžeid. Võitjad selgitati välja tulemusnäitajate põhjal.

Last updated 06.11.2023 kell 13.49