Tallinna Ülikooli igas instituudis on teaduskorralduse juht, kelle töö põhieesmärgiks on koordineerida teadusarendus ja-administratiivset tegevust instituudis. Samuti tagada projektipõhise teadus ja arendustegevuse kasv ning tõrgeteta sujumine ning teaduskommunikatsiooni korraldamine instituudis. 

Tallinna Ülikooli instituutide teaduskorralduse juhid:

  • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

    - Meelis Sirendi

  • Digitehnoloogiate instituut

    - Kadri Mettis

  • Haridusteaduste instituut

    - Merle Pajus

  • Humanitaarteaduste instituut

    - Kerstin Liiva

  • Loodus- ja terviseteaduste instituut

    

  • Ühiskonnateaduste instituut

   - Kadri Karma