Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde üleülikooliline konkurss korraldatakse igal aastal eesmärgiga väärtustada ja ergutada üliõpilaste teadustegevust ning avaldada tunnustust väljapaistvaid teadustulemusi saavutanud üliõpilastele ja nende juhendajatele.

Avatud on Tallinna Ülikooli üliõpilaste üleülikooliline teadustööde konkurss. Konkursi korraldamise eesmärgiks on väärtustada ja ergutada üliõpilaste teadustegevust ning avaldada tunnustust väljapaistvaid teadustulemusi saavutanud üliõpilastele ja nende juhendajatele.

Konkurssi ja sellega seonduvaid tegevusi viib läbi teadusosakond. Konkursile võib esitada 2022/2023. õppeaasta jooksul kaitstud bakalaureuse-, magistri-, doktori- ja diplomitöid ning teaduspublikatsioone, mis on ilmunud konkursile eelneval kalendriaastal (2023) ja mille ainsaks või esimeseks autoriks on konkursitöö esitav üliõpilane või vilistlane. Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2024 elektrooniliselt e-posti aadressile teaduskorraldus@tlu.ee, sh teaduspublikatsioonid võib vajadusel tuua paberkandjal teadusosakonda (eelneval kokkuleppel).
 
Töid hinnatakse neljas kategoorias:

 • doktoritööd;
 • magistritööd;
 • diplomi- ja bakalaureusetööd;
 • teaduspublikatsioonid.

Tööd jagunevad viide valdkonda:

 • haridusuuendus,
 • digi- ja meediakultuur,
 • kultuurilised kompetentsid,
 • terve ja jätkusuutlik eluviis,
 • ühiskond ja avatud valitsemine.

 
Konkursil osalemiseks on vaja esitada:
konkursitöö;

 • teaduspublikatsiooni puhul esitatakse publikatsioonile lisaks väljaande nimetus, köide, ilmumiskoht ja -aeg, soovitavalt ka publikatsiooni klassifikaator Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) järgi (klassifitseeritud klassifikaatoriga 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 või 3.2.)
 • valdkond, millesse konkursitöö esitatakse;
 • vabas vormis autori nõusolek töö konkursile esitamiseks ja kinnitus konkursi tingimustega tutvumise kohta elektrooniliselt või paberkandjal juhul, kui tööd ei esita konkursile autor ise;
 • autori kontaktandmed (kontakttelefon ja e-posti aadress).

Võitjaid premeeritakse järgmiselt:

 • doktoritööde kategoorias on auhind 325 eurot;
 • magistritööde kategoorias on esimese koha auhind 200 eurot;
 • diplomi- ja bakalaureusetööde kategoorias on esimese koha auhind 125 eurot;
 • teaduspublikatsioonide kategoorias on esimese koha auhind 150 eurot.
 • teist ja kolmandat kohta tunnustatakse tänukirja ja ülikooli meenega. 

Võidutööd koondatakse teadusosakonna poolt välja antavasse elektroonilisse artiklite kogumikku. Lõputööl põhineva artikli kirjutamine (ca 4 lk) on preemia väljamaksmise eelduseks. 

Täpsemad konkursitingimused on leitavad konkursi statuudist: eesti keeles.  
 
 
Konkursi kontaktisik:

Silvia-Kristiin Kask
Teaduskommunikatsiooni peaspetsialist
silvia-kristiin.kask@tlu.ee

Last updated 04.01.2024 kell 15.59