Tutvustus

Õpetab teoreetilisi (nt Toiduohutus) ja praktilisi (nt Eesti toidukultuur ja köök) aineid Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö erialal ning erinevaid teoreetilisi ainekursuseid (nt Kaasaegsed uurimissuunad käsitöös ja kodunduses ja Uurimisseminar) Tehnoloogia valdkonna ainete õpetaja erialal.

Põhitööülesanded

Õppetöö läbiviimine, lõputööde juhendamine, kaitsmiskomisjoni liige, õppekava Erasmus+ koordinaator

Uurimisvaldkonnad

Õppekava rakendamine põhikooli kodunduse tunnis, sotsiaalne õppimine, õpilaste koosmõtlemine