labor

Tallinna Ülikooli tippkeskustesse koondunud uurimisrühmad ja akadeemilised töötajad moodustavad ühise interdistsiplinaarse uurimissihiga terviku, mis on oma valdkonnas rahvusvahelise tasemega teaduskeskus. Ülikooli tippkeskused loodi uurimis- ja loomerühmade koostöö toetamiseks ning väljapaistvate teadus- ja loometulemuste saavutamiseks, väliskoostöö tõhustamiseks ning ülikooli konkurentsivõime tõstmiseks.

Viis interdistsiplinaarset Tallinna Ülikooli tippkeskust alustasid tööd 2015. aasta sügisel:

Last updated 12.02.2019 kell 09.20