Osale Tallinna Ülikooli üliõpilaste teadustööde üleülikoolilisel konkursil!

2018/2019 õppeaasta parimad bakalaureuse- ja magistritööd ning teaduspublikatsioonid valiti viies fookusvaldkonnas: haridusuuendus, digi- ja meediakultuur, kultuurilised kompetentsid, terve ja jätkusuutlik eluviis, ühiskond ja avatud valitsemine. Doktoritöid hinnati kahes valdkonnas: sotsiaalteadused ja humanitaarteadused.

Konkursile esitati kokku 65 tööd. Neid hindasid valdkonnapõhiselt moodustatud alakomisjonid. Tallinna ülikool avaldab suurt tänu tehtud töö eest komisjoni liikmetele:

professor Kersti Markus, vanemteadur ja emeriitprofessor Irina Belobrovtseva, professor Suliko Liiv, dotsent Jaan Lahe, dotsent Kadri Täht, dotsent Marju Medar, doktorant ja nooremteadur Helen Lausma-Saar, külalisprofessor ja vanemteadur Tiiu Koff, projektijuht Avo-Rein Tereping, teadur ja lektor Boriss Bazanov, dotsent Larissa Jõgi, lektor Tanja Dibou, nooremteadur Anne-Mai Näkk, dotsent Katrin Aava, külalislektor ja teadur Andres Kõnno, dotsent Indrek Treufeldt.

Tallinna Ülikooli üleülikoolilise üliõpilaste teadustööde konkursi tulemused on järgmised:

Doktoritööde kategoorias:
 • Sotsiaalteaduste valdkond

Elina Malleus “Students’ Weather-related knowledge. What supports and impedes its development?”. Juhendaja: professor Eve Kikas 

 •  Humanitaarteaduste valdkond 

Merike Kurisoo “Vahepealsed asjad ja vahepealsed ajad. Kirikuruumi ja pildikultuuri muutumisest katoliiklikust luterlikuks varauusaegse Eesti aladel”. Juhendajad: professor Krista Kodres ja vanemteadur Anu Mänd

Magistritööde kategoorias:
 • Digi- ja meediakultuuri valdkond

I koht:

Laura Hein “Visuaalne kommunikatsioon patsiendikesksuse toetajana vähktõve teabematerjalides”. Juhendaja: lektor Arko Olesk

 • Haridusuuenduse valdkonad

I koht:

Jana Rebane ja Piia Varik “Õpetajate õpikäsitused vaatlejate ja õpetajate hinnangul ning nende pedagoogilist tegevust mõjutavad tegurid”. Juhendajad: dotsent Maire Tuul ja dotsent Tiia Õun

II koht:

Heili Griffith “Noorsootöötaja rolli konstrueerimisest. Eesti noorsootöötajate arvamused”. Juhendaja: lektor Ilona-Evelyn Rannala

III koht:

Kristo Siig “Hajutatud kordamist sisaldavate õpiobjektide loomise ja esitamise keskkonna disain ja hindamine”. Juhendaja: Hans Põldoja,

Illinor Seepõld “Iseõppimise tähenduse tõlgitsemine eesti keele koondkorpuse tekstimaterjali näitel”. Juhendaja: lektor Halliki Põlda

 • Ühiskonna ja avatud valitsemise valdkond

I koht:

Anni Martin “Maarjamäe Memoriaali tähenduste väljad – teisest maailmasõjast kommunismiohvrite memoriaali rajamiseni (1940–2018) meediatekstide ja arhiivimaterjalide sisuanalüüs”. Juhendajad: lektor Esta Kaal ja dotsent Katrin Aava.

II koht:

Kristo Krumm “Tööturu etnilise ebavõrdsuse taastootmise ja ümberkujundamise strateegiad Eestis”. Juhendaja: professor Raivo Vetik

III koht:

Jevgenia Kulik “Changing world order and major state behavior: China’s actions in the South China sea”. Juhendajad: teadur Terry William McDonald ja dotsent Matthew Earl Crandall

 • Terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkond

I koht ja II koht:

Merlin Matvere “Fractionation of extracellular vesicles by size-exclusion chromatography”. Juhendajad: vanemteadur Paolo Guazzi ja lektor Kairi Koort

Kristiina Sõsa “Viljatute paaride suguteede mikrobioomi bioinformaatiline analüüs”. Juhendajad: lektor Kairi Koort ja lektor Silver Türk

III koht:

Triin Ulst “Kunstiteraapilise sekkumise võimalused gümnaasiumiõpilaste läbipõlemise leevendamisel”. Juhendaja: professor Eha Rüütel

 • Kultuuriliste kompetentside valdkond

I koht:

Silvia Kurr “Nabokov and Voices of the Renaissance: Ekphrasis as part of Double Coding in PNIN”. Juhendaja: lektor Miriam McIlfatrick-Ksenofontov

Ülo Mattheuse “Teadvus “Tiibeti surnuteraamatus”. Teadvuse ja vahepealse interpreteerimise võimalusi ingliskeelses tõlke- ja teaduskirjanduses”. Juhendaja: dotsent Märt Läänemets

II koht:

Piret Laanesaar “Fotograafiasõnavara eesti keeles”. Juhendajad: Tiina Rüütmaa ja Mari Uusküla

III koht:

Kristiina Kivil “Õigeusklike lapsevanemate inimesekäsitluse avaldumine nende kasvatusarusaamades”. Juhendaja: Airi Liimets

Bakalaureusetööde kategoorias:
 • Digi- ja meediakultuuri valdkond 

I koht:

Kristina Hertmann “Laste eesti keele õpet toetava rakenduse kontseptuaalne disain”. Juhendaja: lektor Triinu Jesmin

 •  Haridusuuenduse valdkonad

 I koht:

Kristiina Lahe “Projektiõpe muutunud õpikäsituse kontekstis”. Juhendaja: dotsent Maire Tuul

 • Terve ja jätkusuutliku eluviisi valdkond

 I koht ja II koht:

Andres Niroda “Fükobiliproteiinid eesti punavetikates: fraktsioneerimine puhastamine ja biotoime”. Juhendaja: lektor  Mihkel Saluri 

Sander Trofimovi “Plaatinametallide katalüütiline mõju süsiniknanotorude kaarleek-sünteesil”. Juhendaja dotsent Kalle Truus

III koht:

Kadi Karmen Kaldma “Laagna kogukonnaaia mulla uuringutest”. Juhendajad: professor Tiiu Koff ja professor Madis Metsis

 • Kultuuriliste kompetentside valdkond

I koht:

Jekaterina Jablokova “Vaatlusi M.A. Osorgini “itaalia tekstide” poeetikast”. Juhendaja: vanemteadur A.A.Danilevski

II koht:

Sarah Särav “Kirjad Ferdinand Eisenile: Omski oblastisseevekueerunud eestlaste argipäev Teise maailmasõja päevil”. Juhendaja lektor Uku Lember

III koht:

Kristina Dušina ““Sõpruse” kontseptsioon vene keeles”. Juhendaja: Inna Adamson

Teaduspublikatsioonide kategoorias:
 • Digi- ja meediakultuuri valdkond

I koht:

Mikhail Fiadotau “Dezaemon, RPG Maker, NScripter: Exploring and classifying game ‘produsage’ in 1990s Japan”.

 • Haridusuuenduse valdkond

I koht :

Kati Vinter, Kati Aus ja Grete Arro “Eesti ja vene õppekeelega põhikooliõpilaste akadeemiline läbipõlemine”.

II koht:

Eka Jeladze ja Kai Pata “The model of self-organization in digitally enhanced schools”.

III koht:

Meidi Sirk, Reeli Liivik, Meril Ümarik ja Krista Loogmaa “Kutseõpetajate professionaalse mälu roll õpilastega seotud muutuste kogemisel”

 • Ühiskonna ja avatud valitsemise valdkond

I koht: 

Kairit Kall, Nathan Lillie, Markku Sippola ja Laura Mankki “Overcoming Barriers to Transnational Organizing Through Identity Work:  Finnish–Estonian Trade Union Cooperation”.

II koht:

Ingrid Sindi ja Judit Strömpl “Who Am I and Where Am I From? Substitute Residential Home Children’s Insights into Their Lives and Individual Identities” 

III koht:

Rafaela Lehtme ja Karmen Toros “Bird’s Nest Parenting as a Child-Centered Solution in the Context of Shared Parenting”

 • Terve ja jätkusuutlik eluviisi valdkond

I koht:

Martin Küttim, Anna M. Laine, Liisa Küttim, Mati Ilomets ja Bjorn J.M. Robroek, “Winter climate change increases physiological stress in calcareous fen bryophytes”.

II koht:

Anna-Helena Purre, Raimo Pajula ja Mati Ilomets “Carbon dioxide sink function in restored milled peatlands – the significance of weather and vegetation”.

III koht:

Jana Paju, Tõnu Laasa, Jaanis Priimets, Berit Väli, Veroonika Shirokova ja Katrin Laas “On the effects of different regimes of plasma pulses affecting the material due to their succession”.

 

Palju õnne võitjatele ja nende juhendajatele. 

 

Kontaktisik:

Margit Lillemets

margit.lillemets@tlu.ee

+372 640 9245

 

 

Last updated 14.10.2020 kell 16.19