Avatud on Tallinna Ülikooli üliõpilaste üleülikooliline teadustööde konkurss. Konkursi korraldamise eesmärgiks on väärtustada ja ergutada üliõpilaste teadustegevust ning avaldada tunnustust väljapaistvaid teadustulemusi saavutanud üliõpilastele ja nende juhendajatele.

Konkurssi ja sellega seonduvaid tegevusi korraldab teadusosakond. Konkursile võib esitada 2017/2018 õppeaasta jooksul kaitstud bakalaureuse-, magistri-, doktori- ja diplomitöid ning teaduspublikatsioone, mis on ilmunud konkursile eelneval kalendriaastal (2018) ja mille ainsaks või esimeseks autoriks on konkursitöö esitav üliõpilane või vilistlane. Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2019 elektrooniliselt e-posti aadressile teaduskorraldus@tlu.ee, sh teaduspublikatsioonid võib vajadusel tuua paberkandjal teadusosakonda (ruumi M-641).

 

Töid hinnatakse neljas kategoorias:

 • doktoritööd;
 • magistritööd;
 • diplomi- ja bakalaureusetööd;
 • teaduspublikatsioonid.

 

Konkursil osalemiseks on vaja esitada:

 • konkursitöö;
 • teaduspublikatsiooni puhul esitatakse publikatsioonile lisaks väljaande nimetus, köide, ilmumiskoht ja aeg, soovitavalt ka eeldatav publikatsiooni klass Eesti Teadusinfosüsteemi (edaspidi ETIS) publikatsioonide klassifikaatori järgi. Teaduspublikatsiooniks loetakse publikatsioone, mis on klassifitseeritud ETIS-e publikatsioonide klassifikaatoriga 1.1, 1.2, 1.3, 3.1 või 3.2.
  ETISe publikatsioonide klassifikaatori kirjeldus asub siin.
 • autori nõusolek töö konkursile esitamiseks ja kinnitus konkursi tingimustega tutvumise kohta elektrooniliselt või paberkandjal juhul, kui tööd ei esita konkursile autor ise;
 • autori kontaktandmed (kontakttelefon ja e-posti aadress).

 

Võitjaid premeeritakse järgmiselt:

 •  doktoritööde kategoorias on auhind 315 eurot;
 •  magistritööde kategoorias on esimese koha auhind 190 eurot;
 • diplomi- ja bakalaureusetööde kategoorias on esimese koha auhind 125 eurot;
 • teaduspublikatsioonide kategoorias on esimese koha auhind 125 eurot.

Teist ja kolmandat kohta tunnustatakse tänukirja ja ülikooli meenega.

 

Kõik premeeritud üliõpilased ja nende juhendajad kutsutakse üliõpilaste teadustööde üleülikoolilise konkursi võitjate konverentsile.

Võidutööd koondatakse teadusosakonna poolt välja antavasse elektroonilisse artiklite kogumikku.

Täpsemad konkursitingimused on leitavad konkursi statuudist: eesti keelesinglise keeles.  

 

 

Konkursi kontaktisik:

Margit Lillemets

margit.lillemets@tlu.ee

+372 640 9245

 

Last updated 18.12.2018 kell 15:43