Kõrgetasemelised teaduspublikatsioonid (ETISe kategooriad 1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1)
  2016 2017 2018 2019
Arv TLÜs kokku 513 510 388 462
Arv akadeemilise töötaja kohta 1,25 1,30 0,99 1,18
Allikas: publikatsioonide (1.1, 1.2, 2.1, 3.1) väljavõte TLÜ tegevusaruande aruandluskeskkonnast  

 

Valik Tallinna Ülikooli arengukava 2015-2020 teadus-, arendus- ja loometegevuse võtmenäitajaid aastatel 2016–2019
      2016 2017 2018 2019
Interdistsiplinaarsete teadusprojektide ning teadusarendusteenuste osakaal ülikooli tuludes (%)     7,0 15,3 21,8 24,8
Rahvusvaheliste teadusprojektide rahastuse maht (tuh €)     1952 3060 3385 2860
Tellijapõhise TAL rahastuse osakaal kogu TAL rahastusest (%)     4,03 6,71 12,33 11,60
Kolme aasta keskmine teaduspõhise TAL rahastuse maht akadeemilise töötaja kohta (€)     - 16955 24195 29926
Kaitstud doktoritööde arv     20 25 22 20

 

Välisõppejõud ja -teadlased TLÜs
  2016 2017 2018 2019
Välisõppejõudude ja teadurite arv täistööaja arvestuses 46,3 41,95 48,9 51,42
Välisõppejõudude ja teadurite osakaal (%) 11,3 10,7 12,4 13,1