Joonis%204_1.jpg

Kõrgetasemelised teaduspublikatsioonid (ETISe kategooriad 1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1)
  2016 2017 2018
Arv TLÜs kokku 459 446 415
Arv akadeemilise töötaja kohta 1,17 1,13 1,05
Allikas: publikatsioonide (1.1, 1.2, 2.1, 3.1) väljavõte ETISest

 

Valik Tallinna Ülikooli arengukava 2015-2020 teadus-, arendus- ja loometegevuse võtmenäitajaid aastatel 2015–2018
      2015 2016 2017 2018
Interdistsiplinaarsete teadusprojektide ning teadusarendusteenuste osakaal ülikooli tuludes     8,0% 7,0% 15,3% 21,8%
Rahvusvaheliste teadusprojektide osakaal TAL tuludes     16,1% 18,7% 32,9% 27,9%
Kolme aasta keskmine TAL rahastuse maht akadeemilise töötaja kohta     28423€ 26180€ 30305€ 32003€
Kaitstud doktoritööde arv     20 20 25 22

 

Välisõppejõud ja -teadlased TLÜs
  2015 2016 2017 2018
Välisõppejõudude ja teadurite arv täistööaja arvestuses 37,88 45,3 41,95 48,9
Välisõppejõudude ja teadurite osakaal (%) 9,0 11,1 10,7 12,4

Joonis%201.jpgJoonis%202b_0.jpgJoonis%202a_0.jpgJoonis%203_0.jpgJoonis%206_0.jpgJoonis%205_0.jpg