Joonis%204.jpg

 

 

Kõrgetasemelised teaduspublikatsioonid (ETISe kategooriad 1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1)

  2016 2017 2018
Arv TLÜs kokku 459 446 415
Arv akadeemilise töötaja kohta 1,17 1,13 1,05
Allikas: publikatsioonide (1.1, 1.2, 2.1, 3.1) väljavõte ETISest

 

Valik Tallinna Ülikooli arengukava 2015-2020 teadus-, arendus- ja loometegevuse võtmenäitajaid aastatel 2015–2018

      2015 2016 2017 2018
Interdistsiplinaarsete teadusprojektide ning teadusarendusteenuste osakaal ülikooli tuludes     8,0% 7,0% 15,3% 21,8%
Rahvusvaheliste teadusprojektide osakaal TAL tuludes     16,1% 18,7% 32,9% 27,9%
Kolme aasta keskmine TAL rahastuse maht akadeemilise töötaja kohta     28423€ 26180€ 30305€ 32003€
Kaitstud doktoritööde arv     20 20 25 22

 

Joonis%201.jpg

 

 

Joonis%202b.jpg

 

Joonis%202a.jpg

 

Joonis%203.jpg

 

Joonis%206.jpg

 

Joonis%205a.jpg