Kõrgetasemelised teaduspublikatsioonid (ETIS-e kategooriad 1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1)
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Arv TLÜs kokku 513 510 388 462 502 536
Arv akadeemilise töötaja kohta 1,25 1,30 0,99 1,18 1,15 1,17

Allikas: publikatsioonide (1.1, 1.2, 2.1, 3.1) väljavõte TLÜ tegevusaruande aruandluskeskkonnast

joonis 4 UUS

Valik Tallinna Ülikooli arengukavade 2015-2020, 2020-2021 teadus-, arendus- ja loometegevuse võtmenäitajaid aastatel 2017–2021
  2017 2018 2019 2020 2021
Interdistsiplinaarsete teadusprojektide ning teadusarendusteenuste osakaal ülikooli teaduspõhistes TAL tuludes (%) 69,36 72,74 77,79 72,63 71,27
Rahvusvaheliste teadusprojektide rahastuse maht (mln eurot) 3,06 3,39 2,86 2,84 4,18
Tellijapõhise TAL rahastuse osakaal kogu TAL rahastusest (%) 6,7 12,33 11,6 6,47 9,97
Kolme aasta keskmine teaduspõhise TAL rahastuse maht akadeemilise töötaja kohta (eurot) 16955 24195 29926 31598 31041
Kaitstud doktoritööde arv 25 22 20 22 26
Välisõppejõud ja -teadlased TLÜs
  2016 2017 2018 2019 2020 2021
Välisõppejõudude ja teadurite arv täistööaja arvestuses 46 42 49 51 67 76
Välisõppejõudude ja teadurite osakaal (%) 11,3 10,7 12,4 13,1 15,2 16,7

Joonis 1 UUS

 

Joonis 2a UUSJoonis 2b UUS

 

Joonis 5 UUS

Joonis 3 UUS

 

 

Joonis 6 uus