Kõrgetasemelised teaduspublikatsioonid (ETISe kategooriad 1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1)
  2016 2017 2018 2019 2020
Arv TLÜs kokku 513 510 388 462 502
Arv akadeemilise töötaja kohta 1,25 1,30 0,99 1,18 1,15
Allikas: publikatsioonide (1.1, 1.2, 2.1, 3.1) väljavõte TLÜ tegevusaruande aruandluskeskkonnast    

 

Valik Tallinna Ülikooli arengukava 2015-2020 teadus-, arendus- ja loometegevuse võtmenäitajaid aastatel 2017–2020
      2017 2018 2019 2020
Interdistsiplinaarsete teadusprojektide ning teadusarendusteenuste osakaal ülikooli teaduspõhistes TAL tuludes (%)     69,36 72,74 77,79 72,63
Rahvusvaheliste teadusprojektide rahastuse maht (tuh €)     3060 3385 2860 2841
Tellijapõhise TAL rahastuse osakaal kogu TAL rahastusest (%)     6,71 12,33 11,60 6,47
Kolme aasta keskmine teaduspõhise TAL rahastuse maht akadeemilise töötaja kohta (€)     16955 24195 29926 31598
Kaitstud doktoritööde arv     25 22 20 22

 

Välisõppejõud ja -teadlased TLÜs
  2016 2017 2018 2019 2020
Välisõppejõudude ja teadurite arv täistööaja arvestuses 46,3 41,95 48,9 51,42 66,57
Välisõppejõudude ja teadurite osakaal (%) 11,3 10,7 12,4 13,1 15,3