Kõrgetasemelised teaduspublikatsioonid (ETIS-e kategooriad 1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1)
    2017 2018 2019 2020 2021 2022  
Arv TLÜs kokku   510 388 462 502 536 510    
Arv akadeemilise töötaja kohta   1,30 0,99 1,18 1,15 1,17 1,10      

Allikas: publikatsioonide (1.1, 1.2, 2.1, 3.1) väljavõte TLÜ tegevusaruande aruandluskeskkonnast

joonis 4 UUS

Valik Tallinna Ülikooli arengukavade 2015-2020, 2020-2021 teadus-, arendus- ja loometegevuse võtmenäitajaid aastatel 2017–2021
  2017 2018 2019 2020 2021  2022  
Interdistsiplinaarsete teadusprojektide ning teadusarendusteenuste osakaal ülikooli teaduspõhistes TAL tuludes (%) 69,36 72,74 77,79 72,63 71,27 73,03
Rahvusvaheliste teadusprojektide rahastuse maht (mln eurot) 3,06 3,39 2,86 2,84 4,18 5,30
Tellijapõhise TAL rahastuse osakaal kogu TAL rahastusest (%) 6,7 12,33 11,6 6,47 9,97 5,29
Kolme aasta keskmine teaduspõhise TAL rahastuse maht akadeemilise töötaja kohta (eurot) 16955 24195 29926 31598 31041   30820  
Kaitstud doktoritööde arv 25 22 20 22 25 18
Välisõppejõud ja -teadlased TLÜs
    2017 2018 2019 2020 2021 2022
Välisõppejõudude ja teadurite arv täistööaja arvestuses   42 49 51 67 76     83  
Välisõppejõudude ja teadurite osakaal (%)   10,7 12,4 13,1 15,2 16,7  18,01  

 

image-20230413161815-1

image-20230413161950-1

image-20230413162038-2

 

image-20230413162121-3

 

image-20230413162145-4image-20230413162202-5