Korgetasemelised teaduspublikatsioonid.jpg

 

 

Kõrgetasemelised teaduspubliktasioonid (ETISe kategooriad 1.1, 1.2, 2.1 ja 3.1)

  2013 2014 2015 2016 2017  
Arv TLÜs kokku 537 571 560 459 446  
Arv akadeemilise töötaja kohta 1,18 1,26 1,33 1,17 1,13  
Allikas: publikatsioonide (1.1, 1.2, 2.1, 3.1) väljavõte ETISest

 

 

 

TLU tulude dunaamika.jpg

 

 

 

TAL tulude jagunemine.jpg

 

 

TA projektide rahastamine valdkonnitit.jpg

 

 

Riiklik baasfinantseerimine.jpg

 

 

Koostööpartnerite osakaal.jpg

 

 

Ettevõtetega sõlmitud lepingute tulu.jpg