Tallinna Ülikooli igas instituudis on teaduskoordinaator, kelle töö põhieesmärgiks on koordineerida teadusarendus ja-administratiivset tegevust instituudis. Samuti tagada projektipõhise teadus ja arendustegevuse kasv ning tõrgeteta sujumine ning teaduskommunikatsiooni korraldamine instituudis. 

Tallinna Ülikooli instituutide teaduskoordinaatorid:

  • Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituudi teaduskoordinaator

    - Meelis Sirendi

  • Digitehnoloogiate instituudi teaduskoordinaator

    - Kadri Mäger

  • Haridusteaduste instituudi teaduskoordinaator

    - Merle Pajus

  • Humanitaarteaduste instituudi teaduskoordinaator

    - Kerstin Liiva

  • Loodus- ja terviseteaduste instituudi teaduskoordinaator

    - Helen Haab

  • Ühiskonnateaduste instituudi teaduskoordinaator

    - Koidu Saia