ÜTI teaduskolleegium on ÜTI nõukogu, juhtkogu ja juhtkonda instituudi teadustöö strateegilise arenduse küsimustes toetav nõuandev kogu. Teaduskolleegiumi funktsiooniks on eelkõige toetada interdistsiplinaarset fookusvaldkonna sisest ja fookusvaldkondade vahelist, siseriiklikku ja rahvusvahelist teaduskoostööd, arendades välja koostööformaate ning andes sisendeid ÜTI arengukava 2023-2027 ja selle TAL tegevuste kava väljatöötamiseks ja elluviimiseks.

 

Kontakt

Teaduskolleegiumi esimees: professor Peeter Selg Peeter.Selg@tlu.ee