• Ellu Saar: Suunad 1 „Institutsioonid ja struktuurne keskkond kui elutee kujundajad” ja 2 „Haridustee, elukestev õpe, töökarjäär ja sotsiaalne mobiilsus institutsionaalses raamistikus”.
 • Luule Sakkeus: Suunad 3 „Rahvastikutaaste elutee vaates“ ja 4 „Elutee komponentide omavaheline seotus“.
 • Allan Puur: Suunad 3 „Rahvastikutaaste elutee vaates“ ja 4 „Elutee komponentide omavaheline seotus“.
 • Michel Poulain: Suunad 3 „Rahvastikutaaste elutee vaates“ ja 4 „Elutee komponentide omavaheline seotus“.
 • Lauri Leppik: Suunad 1 „Institutsioonid ja struktuurne keskkond kui elutee kujundajad” ja 3 „Rahvastikutaaste elutee vaates“.
 • Marge Unt: Suunad 2 „Haridustee, elukestev õpe, töökarjäär ja sotsiaalne mobiilsus institutsionaalses raamistikus” ja 4 „Elutee komponentide omavaheline seotus”.
 • Anu Toots: Suunad 1 „Institutsioonid ja struktuurne keskkond kui elutee kujundajad” ja 2 „Haridustee, elukestev õpe, töökarjäär ja sotsiaalne mobiilsus institutsionaalses raamistikus”.
 • Jelena Helemäe: Suunad 2 „Haridustee, elukestev õpe, töökarjäär ja sotsiaalne mobiilsus institutsionaalses raamistikus” ja 4 „Elutee komponentide omavaheline seotus”.
 • Rein Vöörmann: Suund 2 „Haridustee, elukestev õpe, töökarjäär ja sotsiaalne mobiilsus institutsionaalses raamistikus”.
 • Kadri Täht: Suunad 2 „Haridustee, elukestev õpe, töökarjäär ja sotsiaalne mobiilsus institutsionaalses raamistikus” ja 4 „Elutee komponentide omavaheline seotus”.
 • Triin Roosalu: Suunad 1 „Institutsioonid ja struktuurne keskkond kui elutee kujundajad” ja 4 „Elutee komponentide omavaheline seotus”.
 • Martin Klesment: Suunad 3 „Rahvastikutaaste elutee vaates“ ja 4 „Elutee komponentide omavaheline seotus.

TLÜ interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse nõukogu:

 • Ellu Saar, keskuse juhataja
 • Anu Toots
 • Luule Sakkeus
 • Marge Unt