Tallinna Ülikooli rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi võidutööks valiti 2021. aastal haridusteaduste instituudi õpperobootika külalisteadur, ettevõtluskoostöö ja innovatsiooni peaspetsialist Janika Leoste projekt „ALPA KIDS MÄNGUDE PEDAGOOGILINE ANALÜÜS“. Projektis tegid kaasa Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi haridustehnoloo gia lektor  Elyna Heinmäeja, alushariduse professor  Aino Ugaste, alushariduse dotsent Maire Tuul ja haridusteaduse instituudi direktor Tiia Õun.

Projekti eesmärgiks oli anda Tallinna ülikooli õppejõudude ja teadlaste poolt AlpaKids rakenduses olevatele mängudele pedagoogiline hinnang ning koostöös lasteaedade ja koolidega (Varbola lasteaed-algkool lapsed ja õpilased) viia läbi Alpa Kids mobiilirakenduse osade mängude (numbrimäng, tähemäng, emotsioonide mäng) läbi mängimine ja neile tegevõpetaja poolse pedagoogilise hinnangu andmine. 

Tulemus on uudne seetõttu, et rakenduses kasutatavad lähenemised ning õppemeetodid on välja töötatud koostöös TLÜ teadlastega ning esitatud ettevõttele kujul, mis võimaldab neid siduda alushariduse õppekavaga. Toetamaks loodava õpiraja funktsionaalsust, on ettevõte kasutanud pedagoogilise analüüsi tulemusi nii personaalse õpiraja sisendina kui ka Base Campi häkatoni tarbeks.

Antud rakendus võimaldab alushariduse olulisi teadmisi omandada ning kinnistada koolieelikul, kes on (Covid-19 tingimustes) lasteaiast kõrvale jäänud.

Lisaks konkursi raames sai tunnistatud Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudti haridustehnoloogia vilistlane Pirgit Sillaots oma diplomitööga, mis kannab nimetuse „ HARIDUSTEHNOLOOGILISE KOOSLOOME TOETAMISE PARTNERLUSMUDELI VÄLJA TÖÖTAMINE JA EVALVEERIMINE“.   

Konkursi otsustuskomisjoni kuulusid Tallinna Ülikoolist teadusprorektor Katrin Niglas, ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht Aija Sakova, arendusvaldkonna projektide juht Külliki Tafel-Viia, Tallinna Strateegiakeskuse esindajaks oli ettevõtluse arendamise osakonna juhataja  Jaanus Vahesalu ning ettevõtjana panustas komisjonitöösse Elgrat OÜ tegevjuht Valeri Kukin.

Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurssi viiakse läbi alates 2008. aastast koostöös Tallinna Ettevõtlusametiga, alates 2021 aastast Tallinna Strateegiakeskus. Võitja autasustamine toimub Tallinna Strateegiakeskuse korraldataval iga-aastasel Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul galal.

Õnnitleme võitjaid eduka tulemuse puhul! 

Konkurssi toetab:

image 222

Last updated 23.09.2021 kell 14.30