K

onkursil võivad osaleda kõik ülikooli liikmed, sealhulgas vilistlased, kes lõpetasid Tallinna Ülikooli ajavahemikus 1. september 2019– 31.august 2020.

Konkursil selgitatakse välja 2020. aasta kõige silmapaistvam rakendusliku väljundiga töö, millest on kasu ühele või mitmele ettevõttele. Auhinnafond on 1000 eurot.

Võidutöö valib välja komisjon, kuhu kuuluvad TLÜ, Tallinna Ettevõtlusameti ja ettevõtlussektori esindajad. Võidutöö autori(te) autasustamine toimub Tallinna Ettevõtlusameti korraldataval iga-aastasel Tallinna Ettevõtluspäeva pidulikul galaüritusel.

Tööde esitamiseks konkursile tuleb saata täidetud ankeet (vt. statuudi lisa) koos ankeedis nimetatud täiendavate materjalidega hiljemalt 7. septembriks 2020 teaduskorralduse e-posti aadressile teaduskorraldus@tlu.ee (kirja pealkiri „Konkurss”). E-kirja adressaatide hulgas peavad olema kõikide konkursitöö autorite e-posti aadressid.

Millistele tingimustele peab konkursitöö vastama?

  • Töö puhul on tegemist teadus- või arendustööga, milleks võivad olla uuring, arendusprojekt, tellimustöö, üliõpilase lõputöö, muu õppetöö käigus koostatud töö;
  •  töö tulemus on reaalselt rakendatud ettevõtlussektoris (sh sotsiaalne ettevõtlus);
  • töö on lõpetatud ajavahemikus 1. september 2019– 31.august 2020.

Miks peaksid konkursil osalema?

  • Preemia on 1000 eurot;
  •  võidutööd ja selle autorit/autoreid kajastatakse avalikult Tallinna Ülikooli kodulehel;
  • võitja(d) kutsutakse pidulikule vastuvõtule Tallinna Ettevõtlusameti korraldatavale galaõhtule, kus toimub autasustamine.

Konkursi kord ja ankeedi vorm on leitav SIIN.

Konkurssi toetab Tallinna Ettevõtlusamet.

 

image

 

 

Last updated 01.06.2020 kell 13.18