Instituudi direktor  Indrek Grauberg
Riigiteaduste suuna juht   riigiteooria professor Leif Kalev
Sotsioloogia suuna juht  sotsioloogia dotsent Triin Roosalu
Õigusteaduste suuna juht  inimõiguste professor Mart Susi 
Rahvusvaheliste suhete suuna juht rahvusvaheliste suhete dotsent Birgit Poopuu
Sotsiaalkaitse suuna juht  sotsiaaltöö professor Karmen Toros
Eesti demograafia keskuse juht sotsiaal- ja rahvastikupoliitika professor Lauri Leppik 
Rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse juht võrdleva sotsioloogia professor Marge Unt

Instituudi nõukogu liikmed ja ülesanded 

Liikmed

Nimi Ametinimetus 
Indrek Grauberg direktor
Mart Susi õigusteadus, suuna juht
Leif Kalev riigiteadused, suuna juht
Karmen Toros sotsiaaltöö, suuna juht
Birgit Poopuu rahvusvahelised suhted ja tuleviku-uuringud, suuna juht
Luule Sakkeus demograafia sihtrahastusega professor
Lauri Leppik  Eesti demograafia keskuse juht
Kadri Täht rahvusvaheliste sotsiaaluuringute keskuse juht
Ruth Shimmo loodus- ja terviseteaduste instituudi direktor
Tiia Õun haridusteaduste instituudi direktor
Toomas Taube direktori poolt kutsutud välisliige, advokaadibüroo Walless
Triin Roosalu sotsioloogia akadeemiline suuna juht
Airi-Alina Allaste professor, täiendavalt nõukogu koosseisu arvatud senati liige nõusoleku alusel
Tuuli Oder õppejuht, direktori poolt kutsutud instituudi töötaja
Erle Vainjärv üliõpilasnõukogu esindaja, BA
Tõnis Saarts akadeemiliste töötajate esindaja
Sofia Üksiratsa üliõpilasnõukogu esindaja, BA
Grete Maria Neppo üliõpilasnõukogu esindaja, MA
Katrina Koppel

üliõpilasnõukogu esindaja, PhD

Uku Lember humanitaarteaduste instituudi esindaja
Liisa Martma akadeemiliste töötajate esindaja
Tiina Pajuste akadeemiliste töötajate esindaja
Anu Toots akadeemiliste töötajate esindaja
Liis Tiirmann mitteakadeemiliste töötajate esindaja
Madis Sarik Rae vallavanem, HOL juhatuse liige, direktori poolt nimetatud välisliige
Heddi Lutterus justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler, direktori poolt nimetatud välisliige
Sharon Kaasik üliõpilasnõukogu esindaja, MA

Nõukogu ülesanded

Instituudi nõukogu: 

 • võtab vastu ülikooli arengukavast lähtuva instituudi arengukava ning esitab selle kinnitamiseks senatile;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi akadeemiliste suundade kinnitamiseks;
 • võtab vastu instituudi eelarveprojekti majanduseeskirjas sätestatud tingimustel ja korras;
 • kinnitab instituudi tegevuskava;
 • annab hinnangu instituudi tegevusaruandele;
 • võtab vastu ja esitab senatile kinnitamiseks õppekavad ja kinnitab täiendõppekavad;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse moodustamiseks või lõpetamiseks;
 • võib teha rektorile ettepanekuid instituudi teadus- või arenduskeskuse põhimääruse kohta;
 • valib direktori töösuhteid reguleerivates õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib teha senatile ettepanekuid professorite ja juhtivteadurite ametikohtade moodustamise ning likvideerimise kohta;
 • esitab senatile seisukoha professorikandidaatide kohta;
 • valib instituudi korralised õppejõud ja teadustöötajad, välja arvatud professorid, õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
 • võib valida instituudi auliikmed;
 • võib moodustada alakomisjone ja nõuandvaid kogusid;
 • võib teha senatile ettepanekuid instituudi põhimääruse muutmise kohta;
 • otsustab muid põhimäärusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid küsimusi.

 

Ühiskonnateaduste instituudi arengukava 2020-2022

Instituudi nõukogu valimised 2022

Akadeemiliste töötajate esindajate kandidaadid:

Liisa Martma, interdistsiplinaarsete eluteeuuringute tippkeskuse nooremteadur

Vaata tutvustust siin

Tiina Pajuste, rahvusvahelise õiguse ja julgeoleku professor  

Vaata tutvustusvideot siin

Tõnis Saarts, võrdleva poliitika dotsent

Vaata tutvustusvideot siin

Luule Sakkeus, demograafia sihtrahastusega professor  

Vaata tutvustusvideot siin

Georg Sootla, avaliku poliitika teenekas professor

Vaata tutvustusvideot siin

Anu Toots, sotsiaalpoliitika teenekas professor

Vaata tutvustusvideot siinMitteakadeemiliste töötajate esindajate kandidaat:

Koidu Saia, teaduskoordinaator

Vaata tutvustusvideot siin