Tutvustus

Olen töötanud Tallinna Ülikoolis 2002. aastast, õppejõuna 2007. aastast. Töös üliõpilastega püüan julgustada neid mõtlema raamidest väljapoole, mh näha tugevusi ning ressursse endas ja oma klientides, kaasates klienti ja töötades koos kliendiga tema heaolu edendamiseks. Nagu klienditöös, nii ka õppejõu töös on mõjutused kahesuunalised − üliõpilased on aidanud minus tekitada huvi leidmaks loovaid lähenemisi õpetamisele, tõstatanud huvitavaid küsimusi, mis on aidanud mul jõuda oma uurimisteemadeni: lapse ja pere heaolu hindamine, tugevustele suunatud ja lahenduskeskne lähenemine töös laste ja peredega, lapse- ja perekeskne lastekaitsetöö. Õppejõuna väärtustan võimalust näha noorte inimeste arengut erialal, mis toetab ja jõustab abivajajaid "patsutusega õlale". Steve de Shazer (1994) on öelnud: "Professionaal ei lükka ega tõmba, vaid on alati kliendi selja taga ning koos vaadatakse ühes suunas."
Minu uuringutega saab tutvuda uurimisrühma veebis: CIRIC - https://care-iric.org/

Põhitööülesanded

Õpetamine: sotsiaaltöö peredega, lahenduskeskne töö laste ja peredega, sotsiaaltöötaja oskused ja kommunikatsioon, magistriseminar

Juhendamine: magistri- ja doktoritööd

Sotsiaalkaitse akadeemilise suuna juhtimine

Uurimisvaldkonnad

Lapse heaolu hindamine

Pere kaasamine hindamisprotsessis

Lapsekeskne lähenemine

Tugevustele suunatud lähenemine