Tutvustus

Minu teadustöö keskendub lapse kuvandi muutumisele asendushoolduses ja süsteemsetele arengutele asendushoolduse korralduses. Huvitun teemadest, mis on seotud perest eraldatud laste õiguste ja heaolu tagamise ning võimalustega toetada nende ühiskondlikku seotust ja staatust.

Põhitööülesanded

Õpetamine: Sotsiaaltöö peredega ja lastekaitse; Lapse abivajaduse hindamine ja juhtumitöö; Lapse õiguste seminar; Uurimisseminar

Juhendamine: magistritööd ja doktoritöö (kaasjuhendaja)

Sotsiaalpedagoogika-lastekaitse MA ning Lastekaitse MA õppekava kuraator

Uurimisvaldkonnad

laste asendushooldus, lapsekeskne lähenemine praktikas ja uuringutes, lapse osalemine lastekaitse menetluses, lapse õiguste põhine suunitlus heaolule