Tutvustus

Olen juhtinud ja osalenud arvukates suuremahulistes ja rahvusvahelistes teadusprojektides. Juhtisin H2020 projekti 'Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad (EXCEPT-project.eu). Hetkel koordineerin RITA projekti ‘Soolise palgalõhe vähendamine' ja juhin Eesti uurimisgruppi H2020 projektides ‘PPlatformtööjõud linnakeskkonnas: Õiglus, heaolu ja areng (PLUS)’ ja ‘Täites lünki sotsiaalses kodakondsuses. Uued võtted edendamaks sotsiaalset säilenõtkust Euroopas (EUROSHIP)’ ja ‘Soolistatud vananemine: Maskuliinsused ja vananemine Euroopa praegusaegses kirjanduses ja filmikunstis (MASCAGE)’.

Põhitööülesanded

Keskuse juhataja